Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kösem Sultan

Kösem Sultan

Kösem sultan, (Haseki Mah Peyker Kösem Valide Sultan)) Osmanlılarda devlet yönetiminde etkili bir role sahip olmuş, 1. Ahmet'in eşi, Osmanlı padişahlarından 4. Murat ve 1. İbrahim'in annesi, Haseki Sultan ve Valide Sultan'dır. Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü kadın sultanlarından birisidir. Günümüze kadar yaşamı pek çok edebi esere, tiyatro oyununa, filme konu olmuştur. Valide-i Kebire, Sahibet-ül Makam, Valide-i Muazzama gibi sıfatları da olan Kösem Sultan'ın uzun yıllar devlet yönetiminde söz sahibi olması, tanınmasında etkili olmuş.

Kösem Sultan'ın saraydaki yaşamı


Kösem Sultan'ın cariye olarak saraya girmesinden önce nasıl bir yaşam sürdüğü konusundaki bilgiler biraz tartışmalıdır. Bosnalı ya da Rus asıllı olduğu hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır. 1590 yılında doğmuş olan, o zamanki adıyla Anastasya olarak Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul'daki kızlarağasına gönderildiği söylenir. Padişah 1. Ahmet'in devlet yönetimindeki yeteneği ve dindarlığı herkes tarafından bilinen meziyetleridir. Bu şartlarda padişahı etkilemiş olan Kösem Sultan'ın zekâsını ve maharetini ortaya koymaktadır. 1. Ahmet'e 15 yaşında Haseki olan ve kısa sürede kıdemli olan hasekilerin önüne geçen Kösem Sultan, Süleyman, Murat, Kasım ve İbrahim adlı şehzadeleri, Fatma ve Ayşe adında sultanların annesidir.

İlk dönemlerde 1. Ahmet'le huzurlu bir yaşamı olan sultanın, zamanı 1. Ahmet'le dergahlara giderek, çocuklarla ilgilenmekle geçmiş. 1. Ahmet döneminde saraydaki siyasi işlere karışmayan Kösem Sultan, yine de kendi sözünü dinlettiği zamanlar olmuş. Kösem Sultan 1. Ahmet'in ölümüyle 27 yaşında dul kalmış ve bundan oldukça fazla etkilenmiştir.

Eşinin ölümüyle tahta geçen Sultan 1. Mustafa, ondan sonraki eşinin başka bir kadından olan oğlu 2. Osman döneminde devlet işlerinde daha etkin rol almıştır. Ancak 2. Osman Kösem Sultan'ın devlet işlerine karışmasından rahatsız olmuştur. Büyük olasılıkla annesi Valide Sultan Mahfiruz Hatice Sultan'ın etkisiyle Kösem Sultan'ı eski saraya göndermiştir. Bu sayede gözden düşen sultanlar arasına giren Kösem Sultan, 2. Osman'ın tahttan indirilmesiyle birlikte, 1. Mustafa'nın tahta çıkması ve yeniden indirilmesi, ardından oğlu 4. Murat'ın tahta çıkmasıyla birlikte saraya dönüş yapmıştır. Oğlu tahta çıktığı zaman henüz 11 yaşında olduğundan, oğlunun adına devleti yönetmeye başlamıştır. Bu yönetim 4. Murat'ın devlet idaresini eline almasına kadar sürmüştür.

4. Murat annesini engellemeye çalışsa da annesinin etkisinden kurtulamamış ve onun fikirlerini benimsemiştir. Oğullarında Kasım ve Süleyman'ın iktidarı ele geçirme çabalarından dolayı, 4. Murat tarafından öldürülmesine ne yazık ki Kösem Sultan engel olamamıştır. Fakat İbrahim'in öldürülmesine oğlunun aciz olmasından dolayı engel olabilmiştir. 4. Murat'ın genç yaşında ölmesi üzerine İbrahim tahta çıkmıştır. Ancak 1. İbrahim öldürülme korkusunu üzerinden atamadığından, psikolojik bozukluk içinde olmuştur. Bu nedenle devlet yönetiminde boşluklar olmuştur. Kösem Sultan hayalini gerçekleştirip, oğlunun yerine devlet işlerini aktif olarak yönetmiştir.

1. İbrahim'in tahta çıkması devleti bir krize sokmuştur. Hanedanın tek varisi olan İbrahim'in acil olarak hanedanın devamını sağlaması gerekiyordu. Ancak 1. İbrahim'in kadınlara ilgi duymaması yüzünden, bu Kösem Sultan için yeni bir çabanın içine girmek demekti. Saraya oğlu için getirdiği cariyeler ve hasekiler yüzünden büyük bir yük olmuş, kadınlar arasında çatışmalar çıkmıştır. Saraya oğlunun evlat sahibi olması için, cinci hocalar almıştır. Bunların en tanınmışı Cinci Hoca lakabı olan Karabaşzade Hüseyin Efendi'dir. 2 yıl içinde Şehzade Mehmet, Süleyman ve Ahmet dünyaya gelmiştir. Bu sayede hanedan devam etmiştir.

Bir süre sonra 1. İbrahim'in annesini devlet işlerine karıştırmaması ve eski saraya göndermek istemesi, sultanın tahtan indirilerek çocuk olan Şehzade Mehmet'in tahta çıkarılmasıyla yeniden düzene girmiştir. Yeniden güçlenen Kösem Sultan, Osmanlıda dört padişahın döneminde en etkili kişi olmuştur. Bu süreçte kendisine Valide-i Muazzama denilmiştir. Kösem Sultan'ın bu derece güçlü olmasında ağalar etkili olmuştur. Devletin içinde olduğu olumsuz şartlar, yeni padişah Mehmet'in validesi Hatice Turhan ile rekabet ortamı yaratmıştır. Kösem Sultan bunun için Şehzade Süleyman'ı tahta çıkarmak için çalışmalar yapmış, ancak bu oyunu Hatice Turhan Sultan tarafından bozulmuştur. Ağaların yardımıyla Osmanlının en kudretli kadınını Kösem Sultan'ı ortadan kaldırtmıştır. Sultan'ın cenazesi Sultan Ahmet Camisindeki 1. Ahmet türbesine defnedilmiştir. Kösem Sultan'ın ölümüyle birlikte Osmanlı içinde devletin içinde devlet gibi faaliyet gösteren Ocak ağalarının da hükmü kalmamıştır. Kösem Sultan ayrıca Osmanlıda babadan oğula geçen idarenin, hanedanın en yaşlısının tahta çıkmasını sağlamıştır.

Kösem Sultan'ın hayır işleri


Kendisine hayır işlerinde öncülüğü prensip edinmiş olan Kösem Sultan, çevresinde olan fakirlere yardım etmesiyle bilinirdi. Her sene Ramazan ayında tebdili kıyafetle hapishaneleri gezerek, borç yüzünden hapis yatanların borçlarını ödemiş ve hapisten çıkmalarına yardımcı olmuştur. Üsküdar'da Çinili Camii, Sultan Selim'de Valide Medresesi Mescidi, Boğaziçi'nde Anadolu Kavağını yaptırmıştır. Mekke ve Medine'ye yardım etmiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 22:41:52
Kösem Sultan ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kösem Sultan Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Kösem Sultan"
Kössem sultan mahpeyker kösem çok güzelmiş ahmet padişahın karıdı ve biir sürü şehzzadenin de padişahın da annesi imiş çoğu zaman osmanlı devletini o yönetmş diyolar bu ne kadar doğru ve tahta çıkmasıbı istediği çocuklarını çıkkarıp kendisi devleti yönetmiş ölümünün dee sebebi nedir nasıl öldü bilmek istiyorum bilgi verir misiniz lütfen
Demircan . 03.11.2018 23:08:02
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024