4. Mehmet

4. Mehmet

4. Mehmet, 2 Ocak 1640 yılında doğmuş olan 100. İslam Halifesi ve 19. Osmanlı padişahıdır. Babası 1. İbrahim, annesi ise Turhan Hatice Sultan'dır. Ava olan merakı yüzünden Avcı Mehmet alarak ta bilinir. Kanuni'den sonra 39 yılla en uzun padişahlık dönemi yaşayan 4. Mehmet, babasının yerine 8 Ağustos 1648 yılında tahta geçtiğinde henüz 7 yaşındaydı. İyi bir tahsil görmüş olan 4. Mehmet, ava ve edebiyata merakıyla tanınıyordu. İçki yapımını ve içki içmeyi yasaklayan, beş vakit namaz kılan biriydi. Saltanatı döneminde 60 yılda bitirilmemiş olan Yeni Cami ve Külliyesini tamamlamış, Anadolu ve Rumeli Hisarlarını tamir ettirmiş, Köprülü Külliyesini, Mısır Çarşısını, Köprülü Mehmet Paşa Camisini, Hünkar kasrını, Kara Mustafa Paşa Cami ve Kervansarayını, Fazıl Ahmet Paşa Külliyesini yaptırmıştır. Saltanatı döneminde Köprülü ailesine sadrazamlığı vermekle isabetli bir karar almıştır.

4. Mehmet Saltanatı 

Tahta geçtiği ilk yıllar karışıklıklar içinde geçmiştir. Yaşı küçük olduğundan annesi ve babaannesi Kösem Sultan devlet yönetimini karışıyorlardı. İki kadın arasındaki rekabet giderek kızışıyordu. Kösem Sultan Turhan Sultan'dan kurtulmak için 4. Mehmet'i tahttan indirme planları yapmaktaydı. Bu planları öğrenen Turhan Sultan 3 Eylül 1651 yılında Kösem Sultan'ı öldürttü. 4. Ahmet mali açıdan düzenlemeler yapması için, 1652 tarihinde Tarhuncu Ahmet Paşa'yı sadrazam olarak atadı. Fakat çok geçmeden öldürüldü. Sonrasında gelen sadrazamlar da başarılı olmadılar. Askerler arasında ayaklanmalar baş gösterdi. Askerin verdiği listedeki devlet büyükleri ve saray ağaları öldürüldü. Cesetleri Sultanahmet Meydanı'na çınar ağacına asıldı. Tarihte bu olaya  Vaka-i Vakvakiye (Çınar ağacı) adı verilmiştir. 1656 tarihinde Çanakkale Boğazında Venedik donanmasına yenilen Osmanlı donanması, Limni ve Bozcaada'nın Venediklilerin eline geçmesine sebep olmuştur. İstanbul'un paniklemesi ve karışıklıklar sebebiyle, Turhan Sultan 15 Eylül 1656 tarihinde sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa'yı getirmiştir.

Köprülüler dönemi: Turhan Sultan ve padişahtan tam yetki alarak göreve gelen Köprülü Mehmet Paşa, Anadolu ve İstanbul'daki güvenliği sağlamıştır. Venediklilerin elinden Limni ve Bozcaada'yı geri almıştır. Rus ordusunu Konotop zaferiyle yenmiş, Erdel Beyi Rakoçi isyanını bastırmıştır. Ülkedeki asayişi şiddetle sağlama yolunu seçmiştir. Beş yıl süren görevinin sonunda vefatı üzerine yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa getirilmiştir. Oğlu da Avusturyalılardan Uyvar Kalesini alarak Vasvar Antlaşmasını imzalamıştır. Antlaşmaya göre, Erdel Beyliği Osmanlılara bağlanacak, Novigrad ve Uyvar kaleleri Osmanlıların olacak ve Avusturya Osmanlı'ya savaş tazminatı ödeyecekti. Venediklilerin vergi ödemeyi istememesi sebebiyle yola çıkarak, Girit'te bulunan Kandiye Kalesini Venediklilerden alıp, yirmi dört yıl süren savaşa son vermiştir. Lehistan seferine 4. Mehmet'le çıkan sadrazam, 1672 tarihinde Bucaş Antlaşması yaparak Edirne'ye dönmüştür. Lehistan'ın antlaşmaya uymaması sebebiyle, bir yıl sonra çıkılan sefer, 1676 tarihinde sona ermiştir. Fazıl Paşa'nın ölmesi üzerine yerini onların  yetiştirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa getirildi. 4. Mehmet sadrazamı ile birlikte Çehrin Kalesini Ruslardan geri almak için sefere çıktı. Kaleyi alarak, 1678 tarihinde Edirne'ye geri döndü. Ruslarla 1681 tarihinde yirmi yıl sürecek ateşkes antlaşması yapıldı. 1675 yılında İngiltere'yle yapılan antlaşmayla 1. Elizabeth dönemindeki imtiyazların ve kapitülasyonların yürürlüğü benimsenmiştir.

İkinci Viyana kuşatması: 4. Mehmet'in saltanatındaki en önemli olaylardan olan Viyana kuşatması 1683 tarihinde iki ay süreyle devam etmiştir. Kuşatmanın başarısız olması Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya bağlanarak idam edilmiştir. Yerine Kara İbrahim Paşa  sadrazam yapılmıştır. Kuşatmanın sonrasında Lehistan, Venedik ve Avusturyalılar birleşip saldırıya geçmişlerdir. Budin, Estergon ve Peşte kaybedilmiştir. Mohaç savaşında ağır bir yenilgi alınmıştır. Venediklilerde Preveze, Ayamavra, Atina ve Mora'yı almıştır. Bu başarısızlıklar askerin ayaklanmasına ve 4. Mehmet'in tahttan indirilmesine kadar gitmiştir. Bunun üzerine 4. Mehmet 8 Kasım 1687 tarihinde saltanattan indirilerek, yerine kardeşi olan Süleyman geçirilmiştir.

4. Mehmet'in ölümü

Tahttan indirilmesinin ardından Edirne Sarayına kapatılan 4. Mehmet ve iki oğlu, 4. Mehmet'in 6 Ocak 1697 tarihinde ki ölümüne kadar burada kalmışlardır. Cenazesi Yeni Camiinde ki Turhan Valide Türbesine annesinin yanına gömülmüştür.

Son Güncelleme : 09.04.2021 00:32:24
4. Mehmet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

4. Mehmet Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "4. Mehmet"
Belki de osmanlının kibrinin doruk noktasının yaşandığı dönemdir
Ela . 24.03.2016
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşı...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. padişahı ve Sultan I.Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden İ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. -1360...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur.Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır.İlk medrese İznik'te kurulu...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey’in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu’da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran’da kurulu İlhanlılar’ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur. Çocukluğu, gençliği ve aldığı ...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devl...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022