Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Tuğrası

Osmanlı Tuğrası, Osmanlı padişahlarına ait olan tuğraların basılmış nişanı olduğu yönünde bir konuma sahiptir. Tasarımın ilkesi, kaligratif zenginlik ve biçimsel anlamı olan sanat yönündeki ilk örneğidir. İçeriğinde müzik ve resim de bulunur. Tarihsel de var, hayali gücü de var. Tuğrada bunun anlatma gücünü ve şehvetini belgesel biçimiyle beraber sanat varlığından da alır, fakat belli zamanlarda Tuğralar belgesel değerleri öne çıktığından dolayı sanat yönü geride kalır. Osmanlı Tuğrası doğrulamanın ve tasdik edilmesinin işaretidir. Osmanlıların tuğrası, sultana ait yazılım alametinin, nişanı ya da imzası onaylanan ve doğrulayan bir işareti olarak sayılmış ve fermanları bitiminde alamet-i şerifime güven kılasınız sözleri yazılmıştır. Osmanlı devletinin kuruluşu, saltanatı kaldırılana kadar gücünü yitirmeden çok farklı yerlerde ifade edilmiş, sanatının bir diğeri gelişerek, devrimini tamamlayarak bugüne kadar tarihsel kültürümüze bir parçasıymış gibi tarihe yazılmıştır. Geçen zamanlarda berat, menşur, ferman, vakfiye, hüküm, mülkname ve hüccet gibi belgelere yazılmış tuğralarının, bundan sonra paraların, defter namelerin, bir hanedan madalyonu gibi bayraklarında, pullarında, resmi abidelerin, nişanların, harp gemilerinin üzerinde ve yapılarda kullanılmıştır.

Osmanlı Tuğrasının Bölümleri


Sere (Kürsü); Tuğranın en altında bulunan ve asıl metnin yazılı bulunduğu kısımdır.

Beyze'ler (Arapça, yumurta); Tuğranın sol tarafında bulunan iç içe iki kavisli kısımdır.

Tuğ'lar; Tuğranın üstüne doğru uzanan "elif" harfi şeklindeki uzantılardır. Her zaman elif değillerdir. Bazen harf de değillerdir. Yanlarında yer alan flama şeklindeki kavislere "zülfe" denir.

Kollar (Hançere); Beyzelerin devamı olarak sağa doğru paralel uzanan kollardır. Bazı tuğralarda sağ üst boşlukta padişahın "mahlas"ı görülür.

Şehzade Tuğrası ve Padişah Tuğrası Nedir?


Osmanlı padişahlarının tuğraları padişahın ve devletin nişanıdır. Sultanın ve babasının adını ve çoğunda el muzaffer daima dua ibaresini içerir. Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğrasında "Süleyman şah bin Selim şah han el-muzaffer daima" yazmaktadır. "bin" "oğlu" demektir. Tuğra padişahın kendi çizdiği bir şekil değildir. Nişancı ya da tuğrakeş denilen görevliler itinayla hazırlamış. Eski dönemdeki Osmanlı tuğrası ikinci Osmanlı sultanı Orhan Gazi'ye aittir. Şehzadeler kendi adlarına para bastıramaz, kendi adlarına hutbe okutamazlardı. Bu iki imtiyaz sadece padişahlara aittir. Şehzade tuğraları da padişah tuğralarına benzer şekilde tanzim edilmişlerdir. Şekil, istif ve metin bakımından pek farklı değillerdir.

Padişahların Tuğrasını Çeken Nişancılar


Nişancılar, devletin eski ve yeni kanunlarını ve protokolünü en iyi bilen, şeriatı ve hukuk kanunlarını telif eden kişilerinden seçilirlerdi. Nişancıların tüm resmi evraklarını kontrol edip padişah alameti şerifeyi tuğrasını çekerlerdi. Padişahlara ait olan imzası olarak kabul edilen tuğralar padişahların açısından önemi vardır. Osmanlı Padişahları tahta çıktıkları ilk gün, kendisine gösterilen örnekler arasında bir tuğra istifi seçerler ve bunu saltanatları boyu değiştirmezlermiş. Her padişah, içinde kendi ismi geçen Tuğrasını döneminde en önemli hattatlarına yaptırır ve nişancıların farklı kişi seçerlermiş.

Tuğrasının Sultan Babasının Adının Yer Alması

Padişahlar tuğrasının istifini seçtikten itibaren, tuğraya babasının ve kendisinin ismi eklenirdi. Bundan o tuğranın hangi Osmanlı Sultanına ait olduğu kolayca anlaşılabilirmiş. Tuğralarda hükümdarların isimleri babalarının adları yer alırmış. Bu on sekizinci asırdan ortalarına deyin Padişahın babasının adının sonuna Han sıfatı eklenirmiş. Hükümdarların ismi tuğrasının en altına yazılırmış. Bu isim son harfi az yukarıdan başlayarak sola doğru hizalanan bir kavis yapılan kelimesi ve hükümdar ismi ile babasının adı konurmuş. Han kelimesinin nunu da ikinci bir kavisle en üstte gelen muzaffer in (R) harfi sağdan sola ve kavisin ortasına doğru bir kol uzanan ve bunun üstüne de daima ibaresi konulmuş. Altındaki birinci kavis çapı daha büyükçe ve ikinci kavis anin içinde döner. İki kavis ucunun da tuğra flaması ya da kolları içinde geçen sağ ve sonda daraltılıp birbirine bitiştirirlermiş.
Son Güncelleme : 20.01.2024 21:42:08
Osmanlı Tuğrası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Tuğrası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Tuğrası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024