Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi, Osmanlı da Ülke topraklarının hanedan mensuplarının ortak malı denmiş. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nde padişahın kim olacağı yönünde kesin bir kararname yoktur. Osmanlı Aliye'sinin tüm erkekleri taht üstünlüğünde hak sahipleridir. Buda ancak padişahın öldüğü vakit evlatlarının birisinden kimin tahta çıkacağı düşüncesi ile devlet sistem otoritesindeki ümera, ulema vb, tercihlerinde önemli karar onlarındır. Eski Türk devleti gelenek ve göreneklerin sistemi Kut anlayışı ile taht kavgalarının nedenidir. Taht kavgalarından sonra tahta çıkan padişah kesin otoriteye sahip idi ve "sultan" unvanını almıştır. 1. Murat döneminin, taht kavgalarına son verebilmek için veraset sisteminde kısıtlanmaya gidilerek ve "ülke topraklarının padişah ve oğullarının ortak malıdır. " denmiş. Osmanlıda devlet yönetimine vakıf olan II. Mehmet döneminde "Kanunname-i Ali Osmani" ile yayınlamasının ardından yasalaşan "kardeş katli" yasasıyla ebedi güç toplamıştır.

I. Selim döneminde, Mısır Seferi sonrası Osmanlı padişahları "halife" unvanını almışlardır. Şunu gösteriyor Osmanlı Devleti'ne "Teokratik" yönetimi hâkim olmuştur. I. Süleyman döneminde Şeyhü'l-İslam'ın divan mensubu olmasıyla birlikte bir bütünlük oluşmuştur. Taht kavgalarının önüne geçebilmek için I. Ahmet döneminde "ekber ve erşat" sistemi yürürlüğe girmiştir. Bununda veliahtların içinde en yaşlısı olan ve aklı başında olan kişinin tahta geçmesi gerekiyordu. Bununda şehzadelerin "sancağa çıkma" usulünü "kafes usulü" teorisine başlatılmış. Padişah seçilecek kişiler bugüne kadar Enderun mektebinde eğitime verilmişler. Osmanlı padişahları ilk kez 1939 yılında, Tanzimat Fermanı ile anlaşılacağı gibi egemenlik lütfuna kendi arzusu ile vazgeçtiği ve kanun yargıları ilk defa kabul görmüştür. 1876'da ilanı ferman edilen I. Meşrutiyet ve yayınlanan "Kanun-i Esasi" ile birlikteliği parlamenter sistemine geçişi yapılmıştır.

Padişahların Eğitimi


XVI. Yüzyılın sonuna deyin şehzadeler 14-15 yaşlarına geldiği zaman, Anadolu'ya sancaklarının Sancakbeyi olarak gönderilmiş. Burada bir Lala'nın yanında devlet yönetimi düzeyinde tecrübe kazanmaları sağlanırdı. Osmanlı Devleti'ndeki "Lala" kurumu Büyük Selçukluların atabeylerine benzemektedir. Fakat Osmanlı devleti Lala'nın elinde "askeri" ve "siyasi" yetkileri olmamaktadır. Bu durumda uygulama yöntemi ile önemi olan merkezi otoriteyi muhafaza etmekti. Bu dönemle şehzadeler saray eğitmen kurumu olan "Enderun mektebinde" yetiştirilmeye başlatılmıştır.

Padişahların Unvanları; Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ilk başta olan hükümdarlara "Bey" denirmiş ve de Hıristiyanlara karşı savaştıklarından "gazi" olarak da denirmiş. Mesela; Osman Bey, Osman Gazi, Orhan Bey, Orhan Gazi gibi. Hükümdarların aldığı başka unvanlar şunlardır; Han, Hakan, Hünkâr, Sultan ve genelde Padişah'tır.

Saray; Padişahların özel hayatını geçirdiği ve de devleti yönettiği yerleriydi. Saray, "Enderun" ve "birun" olarak iki kısımdan oluşur. Bu iki kısım "bab'üs-saade" (Orta kapı) diye kapıyla birbirine bağlıymış. Osmanlı devletindeki hükümet, eyaletleri yönetimi ve ordusu direk padişahın şahsıyla alakalıymış. Yönetim merkezi başkent haline getirilen yerler ise; Söğüt, Bilecik, Bursa, İznik, Edirne ve İstanbul 'dur.

Enderun (İç Saray); Padişahın özel hayatını geçirdiği sarayın iç bölümüne denir. Burada padişahın hizmetine bakan güvenilir kimselerden oluşan hizmet ve eğitim odaları ile harem bulunur.

Enderun Odaları Şunlardır


Hasoda; Padişahın günlük hizmetine bakılan yer.

Hazine Odası; Padişahın özel hazinesine bakanlar.

Kiler Odası; Yemek ve sofra hizmetlerini yapanlar.

Seferli Odası; Berber, terzi, müzisyen gibi görevlilerin bulunduğu yer.

Harem; Saraydaki kadınların yaşadığı bölüme denir. Saraya alınan kızları iyi eğitimden geçirirlerdi. Şayet padişah tarafından sarayda kalamazlarsa "Çıkma usulü" ile saray dışına ve oradaki görevli kapıkullarıyla izdivacı yapılırmış.

Birun (Dış Saray); Sarayın dış bölümüne denir. Birun da geniş bir yönetici kadrosu da bulunur. Bütün devlet işlerinin görüşüldüğü ve Padişah'ın resmi hayatının geçirdiği kısımdır. Padişah halkının şikâyetlerini "babü's-sade" kapısında dinlerdi.
Son Güncelleme : 20.01.2024 15:09:12
Osmanlıda Veraset Sistemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlıda Veraset Sistemi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Osmanlıda Veraset Sistemi"
Diğer sitelerde anlam kargaşası yaşanacak şekilde anlatılmış. Burası öz bir şekilde anlatıyor. Sabahtan beri kafam karışmıştı. Allah razı olsun
Musap Ağca . 20.12.2017
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024