osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

DEVLET ANLAYIŞI

Osmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti merkeziyetçi ve mutlakiyetçi bir kimliğe bürünmüştür.

XVI. yüzyılda, halifeliğin Osmanlılara geçmesiyle Osmanlı Devleti mutlakiyetçi ve teokratik bir devlet haline gelmiştir. I. Ahmet’ten sonra, XVII. yüzyıl başlarında veraset sisteminde bir değişiklik daha yapıldı ve ‘’Yönetim hakkının hanedanın en yaşlı üyesinde olduğu’’ ilkesi kabul edildi.

MERKEZ TEŞKİLATI

Bugünkü bakanlıklar sistemine benzeyen Divan-ı Hümayun ’da Osmanlı Devleti’nin önemli siyasal, ekonomik, sosyal ve hukuksal sorunları görüşülüp tartışılırdı. Divan her din ve milletten vatandaşa açıktı.

Fatih’ten itibaren divan üyelerinin fikirlerini daha söylemelerinin sağlanması amacıyla padişahlar divanlara katılmamaya başladı. Bu uygulamayla divanlara sadrazamlar başkanlık yapmaya başladı. Böylece sadrazamlık makamının önemi arttı, Divan-ı Hümayun bir karar organı yerine, danışma organı olarak görev yapmaya başladı.

TOPRAK YÖNETİMİ

Öşri ve Haraci topraklar özel mülkiyet topraklarıydı. Bu topraklar el değiştirebilir, vakfedilip miras bırakılabilirdi.

Miri topraklar ise Osmanlı Devleti’ne aittir. Devletin idaresinde bu topraklar işlenmesi koşuluyla halka dağıtılmıştır. Miri toprakları işleyenler kiracı konumunda oldukları için bu toprakları satamazlardı. Toprağını üç yıl üst üste boş bırakanlar vergi vermek zorunda bırakılırlardı.

Osmanlı ordusuna asker yetiştirmek ve devlet memurlarının maaşlarını ödeyebilmek için ayrılan devlet topraklarına dirlik denir. Dirlik toprakları miri arazilerin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Bu toprakları işleyenler devlete ödemeleri gereken vergileri askerlere veya devlet memurlarına verirlerdi. Dirlikler gelirlerine göre; Has, Zeamet ve Tımar olmak üzere üçe ayrılmıştır.

Tımar sistemi sayesinde Osmanlı Devleti vergi toplama yükünden kurtulmanın yanı sıra, sürekli savaşa hazır olan tımarlı sipahilerin yetiştirilmesi, üretimin artışı ve iç güvenliğin sağlanması gibi faydalar sağlamıştır.

Bazı eyaletlerdeki vergi gelirlerinin şahıslara peşin olarak satılmasına ise iltizam sistemi denir. Bu vergileri satın alan kişilere mültezim adı verilmiştir.

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

İltizam sistemi sayesinde devlet nakit ihtiyacını karşılayabilmiş, alınan paralarla yöneticilerin ve askerlerin maaşları ödenmiştir.

TARIM VE HAYVANCILIK

Osmanlı halkının büyük bölümü köy ve mezralarda yaşadığı için Osmanlı Devleti’nde tarım ve hayvancılığın ekonomideki yeri önemli olmuştur. Osmanlı Devleti, geniş topraklarından faydalanarak farklı iklim koşullarında üretim yapıp değişik ürünler yetiştirmiştir.

Hayvancılık da tarım ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nde tarım başta olmak üzere ulaşım ve taşımacılıkta büyük ölçüde hayvanlardan yararlanılmıştır.

TİCARET

Fatih döneminde, ülke sınırlarının genişlemesi ve önemli ticaret yolların Osmanlı Devleti’nin denetimine geçmesiyle ticarette büyük gelişme sağlanmıştır. Özellikle XV. Ve XVI. yüzyıllarda Türk tüccarlar uluslararası ticarette görünmeye başlamıştır.

Osmanlı Devleti de vergileri düşük tutarak ticaret faaliyetlerini teşvik etmiştir. Avrupalı devletlere çeşitli imtiyazlar verilirken, ticaret şehirleri kurulmuştur. Bu sayede ülkede ticari canlılık artmıştır.

SANAYİ

Osmanlı Devleti’nde esnaflar, kendi çalışma alanlarıyla ilgili, Lonca adı verilen teşkilatlara üye olurlardı. Böylece koruma ve denetim altına girerlerdi. Osmanlı Devleti’nde ekonomik hayatın temelini oluşturan loncalar dışında esnaflık ve zanaatkârlık yapmak mümkün değildi.

HUKUK

Osmanlı Devleti, fethettiği bölgelerde bulunan halkların devlete kolay uyum sağlaması amacıyla, o bölgelerdeki kanunları bir süre kaldırmamıştır. Osmanlı Devleti’nde hukuk, şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Padişahların koyduğu örfi hukukun şer’i hukuk kurallarına ters düşmemesine özen gösterilirdi.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan Bey zamanında Selçuklular örnek alınarak kurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde de birçok şehirde medreseler kurulmaya devam edilmiştir. Osmanlı medreseleri Tanzimat’a kadar ülkenin bilim, adalet ve yönetim alanlarına yetiştirdiği insanlarla devlete büyük faydalar sağlamıştır.

KÜLTÜR VE SANAT

Osmanlı Devleti, farklı kültür ve dinlere, çağına göre büyük bir toleransa sahipti. Bu sadeye Asya’dan beri süregelen Türk ve İslam kültürüyle, fethedilen topraklardaki kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimiyle Osmanlı kültür ve sanatı doğdu. 

Yayınlanma Tarihi : 02.12.2013 07:23:26

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet"

rabia

cok ıı cok lazımdı allah razı olsun ama biraaz uzun yine teşekkür ederım

2014-12-22

Kullanıcı oyu: 4,5

Berat

çok teşekkürler gayet yararlı bir konu performans ödevim içinde gayet iyi

014-4.-28

Kullanıcı oyu: 4,5

MELİKE

aradığım tüm bilgiler buradaydı. çok teşekkürler

014-4.-22

Kullanıcı oyu: 4,5

sibel

çok işime yaradı sağ olun var olun

014-4.-18

Kullanıcı oyu: 4,5

sibel

süpersiniz işime çok yaradı tşkr ederim

014-4.-16

Kullanıcı oyu: 4,5

feyza

biraz daha detaylı olabilirdi bence

014-3.-23

Kullanıcı oyu: 4,5

aslı

Daha fazla bilgi olsa daha iyi olurdu bence

014-1.-14

Kullanıcı oyu: 4,5

Emre Terzi

Süper sosyal bilgiler dersim için lazımdı çok teşekkürler

2013-12-25

Kullanıcı oyu: 4,5

sevgi

çok teşekkür ederim performansım için çok iyi oldu saolun

2013-12-24

Kullanıcı oyu: 4,5

tarık

kültür ve sanat bölümünde bu sadeye yazmışlar normalde sayede ama lütfen düzeltilsin

2013-12-23

Kullanıcı oyu: 4,5

ali küçük

Saray eğitimini göremediim ama yinede sağolun

2013-12-01

Kullanıcı oyu: 4,5

Muzaffer

Allah razı olsun valla tarih performans ödevimi slayt olarak hazırladım ve bu sayfa cok lazımdı teşekkür ederim herkese

2013-11-26

Kullanıcı oyu: 4,5

melike

çok uzun ve bazı yerlerde detaya çok girilmiş bu ama yinede saolunn

2013-11-14

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017