Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygamber efendimiz (S. A. V.) devesi Kusva'yı serbest bıraktı. Deve, Eyüp Sultan hazretlerinin evi önünde çöktü. Böylece, Peygamber efendimiz, Eyüp Sultan Hz. Evinde 7 ay misafir olarak bulundu. Eyüp Sultan hazretleri Bedir savaşı, Uhud, Hendek ile diğer bütün savaşlarda Hz. Peygamberin yanında, İslam Cihat hareketlerine katıldı.

Eyüp Sultanın İstanbul'a Gelişi: Hz. Muhammed Aleyhisselamin vefatından sonra da yapılan bütün gazalarda yer almıştır. Hz. Ali'nin hilafet devrinde onunla birlikte Haricilere karşı savaştı. Hz. Ali'nin, Medine kaymakamı, Eyüp Sultan'ın Halid ve Muhammed isimli iki oğlu, Umre adında bir kızı vardı.
Resulullah (S. A. S.) İstanbul'un feth edileceğini ashabına anlatıp, "İstanbul elbette feth olunacaktır; orayı fethedecek kumandan ne güzel kumandan, orayı fetheden asker ne güzel askerdir" diyerek, müjdelemiştir. Hicri 52 yılında Muaviye'nin oğlu Yezid komutasında bulunan Müslümanlar İstanbul'u kuşattı. İslam akidesinin dünyanın her bir yanına yayılması için çok güçlü ve diri bir gayrete sahip bulunan Müslümanlar İstanbul'un fethedilmesini ve İslam devletinin sınırlarına katılmasını şiddetle istiyorlardı.

Eyüp Sultan hazretleri bu seferin hazırlanmasında çok çalışmış, sefere karşı çıkanlara öğütler vermişti. Uzun bir yolculuk yapan, Eyüp Sultan hazretleri yaşının çok ilerlemesi nedeniyle İstanbul'a yaklaştıkları bir zamanda hastalanmış, Yezid' e, öldüğü zaman, cenazesinin hemen gömülmeyip, ordunun gideceği en ileri noktaya değin götürülmesini ve orada gömülmesini vasiyet etti. Burada toprağa verilen Eyüp Sultan hazretleri Müslümanların İstanbul'da bir sembolü olmuştur.

Eyüp Sultanın Kabrinin Bulunması: Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında büyük ordusuyla İstanbul önüne geldiğinde bütün bu rivayetlerden haberdar olarak, Eyüp Sultan hazretlerinin kabrinin yerini bulmak istiyordu. Fatih Sultan Mehmet, bu isteğini hocası Ak Şemsettin'e söyledi ve Şeyh Eba Eyyûb'un kabri olduğunu bildirdiği yeri bir iki arşın kazılınca beyaz mermer bir çıkacağını anlattı. Gösterilen yer kazıldı, Ak-Şemsettin'in dediği gibi beyaz mermer ortaya çıktı, mermer üzerinde “Haza kabri Halit İbni Zeyd” ibaresi yazılmaktaydı.

Eyüp Sultan Külliyesi: Eyüp Sultan'ın kabri bulunduktan sonra, burada şehrin ilk külliyesi oluşturuldu. Osmanlı Padişahları asırlar boyu Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanmışlardır. Bu Osmanlı Padişahlarının, Eyüp Sultan'a verdikleri önemin göstergesidir. Eyüp Sultan için yaptırılan külliye tamamlanınca etrafına evler yapıldı. Fakat bu yörede nüfus gelip geçiciydi. Buraya halk taşradan yılın belli günlerinde ibadet için geliyordu. Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un iskanı için uyguladığı politikalar sonucunda Eyüp Sultan külliyesi çevresine, Bursa'dan gelenler yerleştirildi.

Fatih dönemi zamanında başlayan imar hareketi, Sultan II. Bayezid ve özellikle de Kanuni Sultan Süleyman zamanı yaptırılan cami, medrese, imaret ile kırk çeşme suyolunun yapılması ve büyük imar faaliyetleri ile devam etmiştir.
bu dönem içinde Eyüp Sultan büyük gelişme göstermiş; Eyüp Sultan'a yerleşme dokusu, bir önceki döneme göre fazla olmamakla beraber mevcut doku içerisinde önemli imar hareketleri olmuştur. Mimari yapı, malzeme ile süslemelere akseden üslubu ile Osmanlı klasik dönemine ait en güzel örneklerin sergilendiği yapılar, burada gelişen sosyal ve kültürel bir ortamın göstergesi olmuştur.

Eyüp Sultan ve Dini İnanışlar: İstanbul'da ölen devlet adamları, saray mensupları, hatta zengin şehirlilerin çoğu, naaşlarının Eyüp Sultan Türbesi çevresine gömülmesini istemiştir. Çünkü halk arasında Eyüp Sultan Camii mineralerinden yükselen ezan sesinin duyulduğu yerlerde, gömülü Müslümanların kabir azabından kurtulacağı inancı vardır.
İstanbul'da yaşayan yahut İstanbul'a geçici bir süreliğine gelen herkes, mutlaka Eyüp Sultan Türbesini ziyarete gitmiştir. Türbe kapandıktan sonra dahi hacet penceresinin önünde dua etmek için Eyüp Sultan'ı dışarıdan ziyaret edenlerin sayısı çok fazladır. Ziyaret için belirli gün ve saati bulunmamaktadır. Her isteyen istediği zaman ziyaret edebilir. Eyüp Sultan'ın cuma günleri ile kadir, arife gün ve gecelerinde ziyaretçileri artar.
Cuma salası verildiğinde caminin iç avlusunda bulunan büyük çınarların çevresindeki demir parmaklığın dört köşesindeki muslukları, işleri ters giden ve kısmeti bağlı kızlar açar ve suyu akar bırakarak geçer gider, arkadan gelen kimse musluğu önce kapatır, sonra yeniden tekrar açarak suyu akar halde bırakıp gider.

Eyüp Sultanın çocukları çok fazla sevdiğine inanılır. Bundan dolayı anne ve babalar senede birkaç kez çocukları ile Eyüp Sultan'a ziyaret yaparlar. Sünnet olacak, okula başlayacak çocuklar, hatta yeni bir işe girecek gençler, Eyüp sultan türbesini ziyarete gelirler.
Eyüp Türbesinin, Fatih Vakfiyesi gereği, cuma gecesi açık tutulur ve Kur'an okunurdu. Bazı hayır sahipleri ise Pazartesi ve Kadir gecesi açık türbeyi bulundurarak Kur'an okutulması için tesisler yapmıştır ki, 10 türbedar ile 72 Kur'an okuyucusu olarak toplam 117 vazifeli vardı.

İşte bu yüzden bu muhit birçok kabir ve türbeler ile çevrilmiş, bu husus bütün Eyüp'e yayılmıştır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 15:58:23
Eyüp Sultan ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Eyüp Sultan Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Eyüp Sultan"
Türkiyedeyim T.C vatandaşıyım ama ülkemdeki bu ve buna benzer yerleri henüz göremedim. Çok acı bir durum
Oker . 04.09.2018
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024