Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal

Pir sultan abdal: 16. Yüzyılda yaşayan, çok ünlü olan bir halk ozanıdır. Yaşantısı ile pek fazla yazı bilgi bulunamasa da Pir Sultan abdal alevi kökenli bir halk ozanıdır. Hayatına dair bilgiler özellikle şiirlerinden, ağızdan ağza anlatılan söylentilerden ve hikayelerden elde edilmiş bilgilerdir PİR sultan abdal aleviler toplumunda yedi ulular olarak bilinen yedi ulu şairden birdir. Şiirlerinde Allah, İslamiyet, Hz. Muhammet, on iki imam ve ehli beyt konularını işlemiş sosyal yaşamın sorunlarına ve insanlar arası ilişkilere yönelik ders verici nitelikte kaynaklar elde bulunmaktadır. Alevilerin din anlayışına göre dünya görüşünü yansıtmıştır, ayrıca kendi hayatında başından geçen olayları ve yaşadığı özlem, iyi, kötü veya huzurlu olayları da kaleme almıştır. Şiirleri genellikle kaside türü ilahilerdir Halktan duyulana göre, Sivas ili, yıldız eli ilçesinde banaz köyünde dünyaya gelmiştir ve orada büyümüştür. Banaz da bugün bile Pir Sultan abdalın olduğu evin bahçesinde köklü, büyük bir söğüt ağacı ve değirmen taşı ile öylece durmaktadır. Şiirlerinden ileri yaşlara kadar yaşadığını, çok sayıda çocuğunun olduğunu da hatta iki oğlunun ölümünü de gördüğü elde edilen bilgiler arasında yer almaktadır. Pir Sultan abdalın çocukluğu çobanlıkla geçmiş ve daha sonra tekke öğrenimi almış, halifeler tarihini, tarikat geleneğini, peygamber, evliya menkıbelerini öğrenmiştir. Alevi bir halk ozanı olan Pir Sultan abdal alevi gelenek ve göreneklerine göre büyümüştür ve dergahta yetişmiştir. Tekke ve tasavvuf ile yetinmeyip halkala konuşan bir derviş olmuştur. Şiirlerinde tasavvuf felsefesi gibi somut konular yerine kendi yaşamında karşılaştığı konuları kaleme almıştır.

Pir Sultan abdal: Eserlerinde hal edebiyatı geleneklerini izleyip tam bir halk ozanı olmuştur. Şiirlerini özellikle 11'li ya da 8 'li kalıplarla kaleme almıştır nadir olsa da 7'li tercih ettiği de olmuştur. Şiirleri semai veya koşma gibi hem de 4 'lükler biçimde yazılmıştır yalnızca bir şiirinde gazel düzeneği kullanmıştır eserlerinden iyi bir saz ustası olduğu anlaşılmaktadır. Eserlerinden ortaya çıkan konularını yalnızca mezhep, tarikat değil din, yaşamın çeşitli yönlerini de konu almıştır tarikat konusundaki eserlerinde Ali ve 12 imam gibi özel kişilere değinirken aynı anda kendi duygularını ve yaşadığı çatışmaları da korkusuzca gerçek bir şekilde söylemiştir. Eserlerini taradığımız zaman tek kendi yaşamı hakkında değil o çağın ve ana dolunun hakkında da bilgiler elde etmemiz mümkündür halk düzeninin bozukluğu mezhep ayrılığı yüzünden çıkan olaylar huzursuzluğa kadınların adil olmadığı, o zamanın müftülerinin yaptığı yanlışlığın. Pir Sultan abdalın eserlerinde kolayca bulmak mümkündür bunlardan başka din dışı eserlerinde doğa hayvan sevgisi ve insan içinde gözlen yeteneği sayesinde güzel dizeler kaleme almıştır.

Pir Sultan abdal: Alevi Bektaşi tarikatına bağlı olan Pir Sultan abdal hem din konusunda çok bilgili olmasından dolayı hem din lideri hem de devlet başkanı olarak bilinen İran sahrali adına, ana doluda yaşayan halkı Osmanlı devletine karşı iç savaş çıkarmaya kışkırttığına dayanılarak o zamanın Sivas valisi Hızır paşanın emri ile tutuklanmıştır. Kararlı ve sözünün arkasında duran Pir sultan abdal gittiği yoldan dönmeyeceğine inanılınca bu kez de asılması için emir verilmiştir halk arasında geçmişten bugüne kadar söylenenlere göre Sivasın önceleri sırası ile keçi bulan ve dar ağacı isimleri ile bilinen bu günkü ismi ile kepçeli adını alan yer Pir Sultanın asıldığı yerdir. Bugün ise bakımsızlığından dolayı bir toprak yığınıdır, o toprak yığını Pir sultan abdalın mezarıdır. Kabrin üzerinde çok fazla sayıda moloz ve taş bulunmaktadır o taşların asılması sırasında Hızır paşanın isteği ile halkın attığı taşlar olduğu söylenir. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir, kabrin yeri ise değişik şekillerde söylenmektedir 1 menkı beye dayanılarak elbirde denilmektedier. Bektaşi geleneğine göre merzufon da olduğu söylenir fakat asıldığı bölgeye gömüldüğü en yakın rivayettir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 10:15:02
Pir Sultan Abdal ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Pir Sultan Abdal Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Pir Sultan Abdal"
Pir sultan abdal beni edebiyat dersinde anlatmam gereken bir kişi. Öğretmenimiz herkese birer eski edebiyatçıyı araştırma ödevini verdi. Burada yazan bilgiler eksik olabilir mi yoksa tam olarak gerekli tüm bilgiler verilmiş midir?
Azamet . 24.10.2018 11:47:18
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024