Emir Sultan Hayatı ve Ölümü
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır.

Nesebive Hayatı

Soyunun hazret-i Hüseyin'e dayandığı iddia edilen Emir Sultan'ın gerçek ismi Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddîn'dir. Miladi 1368, hicri 770 yılında Buhârâ'da doğmuş miladi 1430, hicri 833 yılında Bursa'da taûn hastalığından ölmüştür. Cenazesi kendi ismiyle anılan câmi yanında bulunan türbesinde defnedilmiştir. Günümüzde hala yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun kalabalıklar tarafından ziyaret edilmektedir.

Emir Sultan, âlimlerin ve ilmin menbaı olarak adlandırılan Buhârâ şehrinde yetişmiştir. Medîne-i münevvverede ve Mekke-i mükerremede ilim tahsil etti. Medîne'de yerleşmek ve ömürünün sonuna kadar burada kalmak niyetindeyken gördüğü bir rüya neticesinde hayatının akışı değişti. Gördüğü rüyada Peygamber efendimiz ile hazret-i Ali yan yana oturuyorlardı, Emir sultan yanlarına varıp diz çökerek o oturdu. Ona hitap eden Hazret-i Ali“Ey oğlum! Sana cenâb-ı Hak tarafından ceddin Muhammed'in sünnetini, takvâ yoluyla öğretmek için Rûm iline gitmen işâret olundu. Önünde giden nûrdan üç kandil belirecek, o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezârın da orada olacak” dedi. Uykudan uyanan Emir Sultan; “Demek ki takdîr-i ilâhî böyle” deyip yola koyuldu. Rüyasında Hazret-i Ali'nin dediği gibi, üç kandil ona kılavuz oldu. Anadoluya geçip Bursa'ya geldiği zaman, önünde seyreden nûrdan üç kandil, pınar başında üç servi civârlarında fakirler için tahsis edilmiş bulunan eski bir kilisenin yanında ortadan kayboldu. Bu şekilde Emir Sultan Bursa'ya yerleşmiş oldu.

Emir Sultan Bursa'da ilk olarak Şemseddîn Fenârî'den ders aldı ve icâzetini de hocası yazdı. Yıldırım Bâyezîd Han başta olmak üzere tüm Bursalıların sevgisini kazandı. Bu sevginin işareti olarak Sultan Yıldırım Bâyezîd Hanın kızı Hundi Hâtunla evlendirildi. Abbâsî halîfesi tarafından Sultan Yıldırım Bâyezîd Hana Sultân-ı İklim-i rûm ünvânı verildiğinği zaman hükümdarlık nişanesi olan kılıcı Pâdişah'a Emir Sultan kuşandırdı.

Osmanlıya ve Anadolu'nun Manevi Hayatına Etkileri Nelerdir?

Kerâmetler Sultânı diye de anılan Emir Sultan, zamânındaki Osmanlı sultanların büyük hürmetini kazanmıştır. Yaşadığı dönemdeki tüm sultanlar tahta çıktıkları zaman Onun eliyle kılıç kuşanırlardı ve sefere çıkacaklarında mutlaka huzuruna gelip, duasını alırlardı. Emir Sultan yaşamı boyunca vatan ve din için yapılan gazâları teşvik etmiştir. Talebelerine de bu işlerin kutsiyetini devamlı anlatmıştır. Vefâtından sonra bile serhat boylarındaki gâziler tarafından mânevî yardımlarının görüldüğü rivayet edilmiştir.

Emir Sultan çok gayret etmesine rağmen, Timur ve Yıldırım arasındaki savaşın önüne geçemedi ve Türk-İslam dünyası için büyük bir yıkım olan bu savaş Emir Sultan'ın işâret ettiği gibi Yıldırım Bâyezîd'in yenilgisiyle sonuçlandı.

Ledünnî ilme sâhib olduğu iddia edilen Emîr Sultan'nın birçok kerâmeti rivayet edilir.

Devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde otururdu söylenen Emir Sultan Bursa'da Yıldırım Bâyezîd Han tarafından yaptırılan Ulu Câminin açılışında bulunmuş ve bu camiyle birlikte şehrin manevi koruyucusu olarak kabul edilmiştir.

Emir Sultan Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlk Osmanlı Parası

İlk Osmanlı Parası

Popüler İçerikler

Son Padişah

Son Padişah

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Güncel

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Güncel

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Güncel

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Osman Bey Dönemi ve Hayatı

Osman Bey Dönemi ve Hayatı

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Ertuğrul Gazi Hayatı ve Dönemi

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

3. Mustafa Dönemi Yenilikler

1. Selim Dönemi Yenilikleri

1. Selim Dönemi Yenilikleri

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6