Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Cem Sultan

Cem Sultan

Cem Sultan, 1459 yılında Edirne sarayında doğmuş, Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından birisidir. Annesi Çiçek Hatun'dur. İlk eğitimini saraya hocalarından almıştır. Beş yaşına geldiğinde, bir hocaya verilen Kastamonu sancakbeyliğine gönderilmiştir. Eğitim ve öğrenimini burada sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmet, en büyük oğlunu Mustafa'nın vefatından sonra 1474 Cem'i Karaman eyaletine göndermiştir. 1481'de Mısır Seferine çıkan Fatih Sultan Mehmet Gebze'de hastalığa yakalanmış ve vefat etmiştir. Bu durumda babasından sonra tahta çıkan İkinci Bayezid'e kardeşi Cem Sultan muhalefet etmiştir.

Uzun Hasan Seferi, esnasında babasına vekaleten baktığı saltanata, aslen kendisinin tahta çıkması gerektiğini savunuyordu. 3 Mayıs 1481'de Fatih Sultan Mehmet'in vefatı üzerine Amasya'da olan Şehzade Bayezid ile Konya'da olan Cem Sultan'a haberciler gönderilmiş, fakat Cem Sultan'a gönderilmiş olan ulak, yolda Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa tarafından yakalanmıştır. Cem Sultan, babası öldükten ancak dört gün sonra bundan haberdar olmuştur. Buna çok sinirlenen Yeniçeriler ayaklanarak, sadrazam Karamanlı Mehmed Paşa'yı öldürmüşlerdir. Şehzade Bayezid'in de İstanbul'da olan oğlu Korkut saltanatı naibini ilan edilerek tahta geçirmişlerdir. Şehzade Bayezid, İstanbul'a gelir gelmez devlet yönetimini kendisi resmi olarak aldı.

Cem Sultan ve Eğitimi


Cem Sultan dört yaşlarına kadar sarayda kendisine mürebbiler görevlendirilerek eğitim almıştır. Kastamonu sancakbeyliğinin yanı sıra devrin alimleri tarafından farsça ve Arapça dersleri almıştır. Bir yandan Cem Konya'da Lalası Gedik Ahmet Paşa, hocası Mevlana Turabi ile eğitim almaktaydı. Bunların dışında hocaları arasında Hatibzade Nasuh Bey, Frenk Süleyman Bey, Celal Bey, şair Şahidi, o devrin ilmi sanatında ve idari alanda ün yapan isimleri bulunurdu. Buda Cem'in alimlerden iyi dersler almasını sağlamıştır.

Cem Sultan ve Şehzadelik Yılları


İstanbul'u feth ettikten sonra yeni çağı başlatan ve insanlığa ışık olan, sonuna kadar ilim ve irfan ordusuyla serdar olan Fatih Sultan Mehmed'in o dönemde Mustafa ve Bayezid isimlerinde iki oğlu vardı. Rivayete göre 40 gün kadar Fatihten ve ordusundan bir haber gelmedi. Burada casuslar onun yenildiğini ordusunun dağıtıldığını ve kendisinin akıbetinin de bilinemediğini belirtti. Burada bazı kişiler Cem şehzadeyi kışkırtıp tahta çıkması için uğraşmışlar. Cem de şehirde muhafız olan askerleri sadakat yemini verdikleri esnasında, Fatihten gelen zafernameyle her şeyi değiştirdi. Fatih geriye döndüğünde bunu öğrenmiş fakat şehzadeye ceza vermeyip sancağına geri göndermekle yetinmiştir. Ama onu bu işe kışkırtanların da idamı fermanını vermiştir.

Cem Sultan Olayı; Fatih'in vefatından sonra oğulları II. Bayezid ve Cem Sultanın aralarında taht kavgaları başlamıştır. Cem Sultan Bayezid'e yenilmiş ve Mısır'daki Memlük devletine sığınmıştır. Bir süre sonra tekrar Anadolu'ya gelen Cem Sultan aynı taht savaşına girişmiş, fakat başarısızlığa uğramıştır. Bu kez de Rodos adalarına kaçıp, burada Saint Jean Şövalyelerine sığınmıştır. Bu şövalyelerin Cem'i Papaya teslim etmesi, daha sonra Fransa'ya gönderilmesinden sonra, Cem burada hayatına son vermiştir.

II. Bayezid Dönemindeki Özellikler; II. Bayezid döneminin sönük geçen bir devri anılmaktadır.

Cem Sultanı Olayının Osmanlı Devleti'ne Etkileri Nelerdir?

  • Cem'in Hıristiyanlar eline geçmesiyle, batılı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına sebep olmuştur.
  • Osmanlıların batıdaki fetihlerinin durmasına sebep olmuştur.
  • Cem Sultan'ın Memluklere sığınması ve bu dönemde devleti açısından padişahlara yaraşır himaye görmesi, Osmanlı-Memlük ilişkisinin daha fazla bozulmasına neden olmuştur.
  • Papa bakım masrafı adı altında yüklü miktarlarda paralar alıp, Osmanlıların mali durumunu iyice çökertmiştir.
  • Bu olay, II. Bayezid'in Safevi tehlikelerine istinaden gerekli önlemi vermemesinden dolayı olmuştur.
  • Bu olaylar yüzünden Endülüs Emevileri'ne gerekli yardım yapılmamıştır.
  • II. Bayezid dönemi de sönük kalmıştır.
Cem Sultan ve Ölümü

1495 yılında papanın esiriyken ölmüştür. Malumu Cem Sultan Fatih Sultan Mehmet'in ufak oğlu ve abisine karşı gelip savaşa yenik düşünce Rodos şövalyelerine sığınmış, daha sonra da papanın Rodos şövalyeleri tarafından esir olmuştur. 1495 yılında tıraş yaparken zehirli jilet ile zehirlenerek öldürülmüştür. Ölümü üzerine bunu II. Bayezid'in papayla birlikte yaptırdığı rivayet edilmektedir. Daha sonra cenazesi Bursa'ya getirilip burada defnedilmiştir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 08:25:56
Cem Sultan ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Cem Sultan Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Cem Sultan"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024