Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, İstanbul'un fethi 1453 tarihinden Sokullu Paşa'nın öldüğü 1579 tarihi arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemin en çarpıcı özellikleri şöyledir:
 • Fetihlerle sınırlar genişletilmiştir.
 • Osmanlı Devleti yükselme dönemi ile devlet sistemi "imparatorluk" düzenine geçer.
 • Anadolu'da Türk Birliği sağlanabilmiştir ki bu durum Osmanlı'nın kuruluşundan beri dağınık duran Türk Beyliklerinin
 • İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun denetimleri ele geçirilmiştir.
 • Preveze Deniz Savaşı'nda elde edilen zafer ile Akdeniz, Kırım Fethi ile de Karadeniz Türk Gölü olmuştur
 • 1517 Ridaniye Savaşı kazanıldıktan sonra Hilafet Osmanlı'ya geçti ve Osmanlı İmparatorluğu İslam aleminin lideri oldu.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nin Önemli İsimleri ve Olayları


1. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet)


1451-1481 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'na 18 tane ülke kazandırmıştır. Fatih döneminde göze çarpan en önemli olaylar ise şöyle sıralanabilir:
 • İstanbul'un Fethi: II. Mehmet'e Fatih unvanını kazandıran bu fetih ile dünya tarihinde yeni bir çağ başlamış ve Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi başlamış, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. İpekyolu'nun önemli bir kısmı denetim altına alınmıştır. Osmanlı Devleti İmparatorluk şeklini almıştır.
 • Sırbistan, Mora, Trabzon, Kırım fethedilmiş ve Ege Adaları (Rodos hariç), Amasra ile Sinop alınmıştır.
 • 16 yıl süren Venedik Savaşı neticesinde ilk kapitülasyon Venediklilere verilerek Akdeniz ticareti ivme kazanmıştır.
 • Fatih Kanunnamesi adıyla bir yasa yayınladı. Bu yasa padişaha kardeşini katletme yetkisi veriyor, şehzadelere zorunlu sancak görevi getiriyordu.
 • İlk Osmanlı Altın parası basılmıştır.

2. II. BAYEZİD


1481-1512 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Padişahlık yaptığı dönemde büyük fetihler yapılmamış, ancak Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi boyunca yapılacak büyük fetihlere; ordunun gücünü arttırarak ve sınırları koruyarak zemin hazırlamıştır. II. Bayezid, babası Fatih'in ölüm haberinin ardından Amasya'dan İstanbul'a daha erken ulaşır ve tahta oturur. Kardeşi Şehzade Cem ise tahtta hak iddia eder ve harekete geçer. Yenilen Cem Sultan Memluk'a daha sonra Karamanoğlu'na sığınır ama destek göremez. En son Senjan Şövalyelerine sığınır, bu noktada Şehzade Cem'den Haçlı Seferleri için faydalanmak isterler ancak Cem Sultan bu teklifi kabul etmez. Bu sebeple de Papa tarafından zehirlenerek öldürülür.

Oğlu Yavuz Sultan Selim Yeniçeri desteğiyle tahtını elinden alır. Yeniçerilerin tahttan indirdiği ilk padişah olmuştur.

3. I. SELİM (YAVUZ SULTAN SELİM)

1512- 1520 yıllarında padişahlık yapmıştır. Önemli olaylar:
 • Mardin, Diyarbakır, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Hicaz alınmıştır. Mısır ve Hicaz'ın alınmasıyla Baharat Yolu'nun denetim ele geçirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde en önemli olaylardan biri olan Hilafet ele geçirilmiş ve Osmanlı İslam aleminin lideri olmuştur.
4. I. SÜLEYMAN (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)

Saltanatı 1520-1566 yılları arasında 46 yıl sürmüş olup en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Çıkardığı kanunlar sebebiyle Kanuni unvanını almıştır.

Belgrad ve Rodos'un alınması, Osmanlı tarihinde 2 saat süren ve kazanılan Mohaç Savaşı, Hristiyan Birliği'nin ve Avrupa'da başlayan siyasi birliğin oluşmasını engelleyecek stratejileri ve tüm bu başarıları neticesinde Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'ne adını "Muhteşem Süleyman" olarak yazmıştır.

5. Barbaros Hayrettin Paşa

Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin Kaptan-Deryasıdır. Preveze savaşındaki üstün başarısı ile Akdeniz egemenliği Osmanlı'ya geçmiştir.

6. Sokullu Mehmet Paşa

1566-1570 yıllarında II. Selim ve III. Murat'ın padişahlık devirlerinde sadrazamlık yapmıştır. Hırvat asıllı bir devşirmedir. Sadrazamlığı boyunca başarılı icraatlar yaparak Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nin devam etmesini sağlamıştır. Sınırlar Tunus'a kadar genişlemiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 05:14:01
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024