Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi, İstanbul'un fethi 1453 tarihinden Sokullu Paşa'nın öldüğü 1579 tarihi arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemin en çarpıcı özellikleri şöyledir:
 • Fetihlerle sınırlar genişletilmiştir.
 • Osmanlı Devleti yükselme dönemi ile devlet sistemi "imparatorluk" düzenine geçer.
 • Anadolu'da Türk Birliği sağlanabilmiştir ki bu durum Osmanlı'nın kuruluşundan beri dağınık duran Türk Beyliklerinin
 • İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun denetimleri ele geçirilmiştir.
 • Preveze Deniz Savaşı'nda elde edilen zafer ile Akdeniz, Kırım Fethi ile de Karadeniz Türk Gölü olmuştur
 • 1517 Ridaniye Savaşı kazanıldıktan sonra Hilafet Osmanlı'ya geçti ve Osmanlı İmparatorluğu İslam aleminin lideri oldu.
Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nin Önemli İsimleri ve Olayları

1. Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet)

1451-1481 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'na 18 tane ülke kazandırmıştır. Fatih döneminde göze çarpan en önemli olaylar ise şöyle sıralanabilir:
 • İstanbul'un Fethi: II. Mehmet'e Fatih unvanını kazandıran bu fetih ile dünya tarihinde yeni bir çağ başlamış ve Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi başlamış, İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur. İpekyolu'nun önemli bir kısmı denetim altına alınmıştır. Osmanlı Devleti İmparatorluk şeklini almıştır.
 • Sırbistan, Mora, Trabzon, Kırım fethedilmiş ve Ege Adaları (Rodos hariç), Amasra ile Sinop alınmıştır.
 • 16 yıl süren Venedik Savaşı neticesinde ilk kapitülasyon Venediklilere verilerek Akdeniz ticareti ivme kazanmıştır.
 • Fatih Kanunnamesi adıyla bir yasa yayınladı. Bu yasa padişaha kardeşini katletme yetkisi veriyor, şehzadelere zorunlu sancak görevi getiriyordu.
 • İlk Osmanlı Altın parası basılmıştır.
2. II. BAYEZİD

1481-1512 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Padişahlık yaptığı dönemde büyük fetihler yapılmamış, ancak Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi boyunca yapılacak büyük fetihlere; ordunun gücünü arttırarak ve sınırları koruyarak zemin hazırlamıştır. II. Bayezid, babası Fatih'in ölüm haberinin ardından Amasya'dan İstanbul'a daha erken ulaşır ve tahta oturur. Kardeşi Şehzade Cem ise tahtta hak iddia eder ve harekete geçer. Yenilen Cem Sultan Memluk'a daha sonra Karamanoğlu'na sığınır ama destek göremez. En son Senjan Şövalyelerine sığınır, bu noktada Şehzade Cem'den Haçlı Seferleri için faydalanmak isterler ancak Cem Sultan bu teklifi kabul etmez. Bu sebeple de Papa tarafından zehirlenerek öldürülür.

Oğlu Yavuz Sultan Selim Yeniçeri desteğiyle tahtını elinden alır. Yeniçerilerin tahttan indirdiği ilk padişah olmuştur.

3. I. SELİM (YAVUZ SULTAN SELİM)

1512- 1520 yıllarında padişahlık yapmıştır. Önemli olaylar:
 • Mardin, Diyarbakır, Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır ve Hicaz alınmıştır. Mısır ve Hicaz'ın alınmasıyla Baharat Yolu'nun denetim ele geçirilmiştir.
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi içinde en önemli olaylardan biri olan Hilafet ele geçirilmiş ve Osmanlı İslam aleminin lideri olmuştur.
4. I. SÜLEYMAN (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN)

Saltanatı 1520-1566 yılları arasında 46 yıl sürmüş olup en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Çıkardığı kanunlar sebebiyle Kanuni unvanını almıştır.

Belgrad ve Rodos'un alınması, Osmanlı tarihinde 2 saat süren ve kazanılan Mohaç Savaşı, Hristiyan Birliği'nin ve Avrupa'da başlayan siyasi birliğin oluşmasını engelleyecek stratejileri ve tüm bu başarıları neticesinde Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'ne adını "Muhteşem Süleyman" olarak yazmıştır.

5. Barbaros Hayrettin Paşa

Asıl adı Hızır olan Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı Devleti'nin Kaptan-Deryasıdır. Preveze savaşındaki üstün başarısı ile Akdeniz egemenliği Osmanlı'ya geçmiştir.

6. Sokullu Mehmet Paşa

1566-1570 yıllarında II. Selim ve III. Murat'ın padişahlık devirlerinde sadrazamlık yapmıştır. Hırvat asıllı bir devşirmedir. Sadrazamlığı boyunca başarılı icraatlar yaparak Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi'nin devam etmesini sağlamıştır. Sınırlar Tunus'a kadar genişlemiştir.

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Osmanlı Devletinde Harem

Osmanlı Devletinde Harem

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

2. Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Güncel

II.Beyazid Dönemi Fetihler

II.Beyazid Dönemi Fetihler

Güncel

1. Murat Dönemi ve Hayatı

1. Murat Dönemi ve Hayatı

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

İlk Osmanlı Parası

İlk Osmanlı Parası

Son Padişah

Son Padişah

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

İkinci Kosova Savaşı ve Sonuçları

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6