Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti: bu yılın başlarında Osmanlı Devleti'nin kötü gidişini durdurmak, birlik ve bütünlüğü sağlamak için birçok kurtuluş çaresine başvurulsa da hiçbir verim alınamamıştır ve Osmanlının yıkılışı kaçınılmaz olmuştur. XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin etkisi XX. Yüzyılın ilk yıllarında da görülür. Bu etkiler sonucunda yaşanan olaylar devletin kaderini de belirlemiştir. Osmanlı Devleti'nde iç karışıklıklar ve savaşlar devam ediyordu. Bundan dolayı XX. Yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nde yaşananlar;

Trablusgarp Savaşının Sebepleri Nelerdir?

 • İtalya'nın sömürgecilik yarışında geç kalması ve sanayisi için ham madde ve pazar arayışı,
 • Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı koruyabilecek durumda olmaması,
 • Hem coğrafi konumu nedeniyle hem de İtalya'ya yakın olan Trablusgarp'ın ticaret yolları üzerinde bulunması,
 • Trablusgarp'ın zengin petrol yataklarına sahip olması,
 • Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nın başlaması ile İtalya ile Uşi Antlaşması imzaladı. (18 Ekim 1912) bu anlaşma ile Trablusgarp savaşı sona erdi.

Trablusgarp Savaşı Sonuçları

 • Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'da bulunan son toprağını da İtalyanlara bırakılmış ve bu kıtadan tamamen çekilmiştir.
 • Rodos ve on iki adayı ele geçiren İtalya Ege Denizinde etkin bir güç haline geldi.
Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından mağlup çıktığı için İtalya'ya bıraktıkları adaları geri alacak güce sahip değildi. Bu nedenle İtalya adaları geri vermedi. On iki ada II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar İtalya'da kaldı. Bu savaşta mağlup olan İtalya adaları Yunanistan'a bırakmıştır.

Balkan Savaşlarının Sebepleri Nelerdir?

 • Rusya'nın emellerine ulaşmak için Balkan Devletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması,
 • Balkan Devletlerinin zayıflayan ve yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da bulunan topraklarını ele geçirmek istemeleri,
 • Balkanlarda Panslavizm politikasını takip eden Rusya'nın milliyetçilik fikirlerinden yararlanarak Balkan ulusları arasında uzlaşma sağlanması,
 • İngiltere'nin, Osmanlı Devleti'nin Almanya'ya yakınlaşmasından rahatsızlık duyması ve Reval görüşmeleri sonucunda Rusya'yı Osmanlı toprakları, boğazlar ve balkan politikasında serbest bırakması,
 • Avrupalı devletlerin Balkan Devletlerini kendi politikalarına uygun oldukları için desteklemeleri,
 • Osmanlı Devleti'nin politik bölünmüşlük içinde olması ve askeri birliklerinin bir kısmını terhis etmiş olması,
I. Balkan Savaşı

Karadağlıların saldırısı ile I. Balkan Savaşı başlamıştır. (8 Ekim 1912) bu savaş sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ aralarında ittifak yapmışlardır. I. Balkan Savaşında Osmanlı ordusunun düzensiz olması ve askerlerin bir kısmının terhis edilmesi gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti mağlup olmuştur.

I. Balkan Savaşının Sonuçları
 • Osmanlı Devleti Balkan topraklarından Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere çekilmiştir.
 • Midye-Enez hattının doğusundaki topraklar Osmanlı'nın elinden çıkmıştır.
 • I. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. (28 Kasım 1912)
 • İttihat ve Terakki partisi I. Balkan Savaşı'ndaki yenilgiden dolayı yıpranan Kâmil Paşa Hükümeti'ni Babıali Baskını ile devirerek iktidarlığı eline geçirmiştir.
 • Bulgaristan Ege Denizine ulaşmıştır.
 • Bu savaştan sonra Osmanlıcılık fikrinin başarılı olamayacağı anlaşılmış, bunun yerine milliyetçilik fikri güçlenmiştir.
 • Balkanlarda Türk azınlığı sorunu çıkmış Osmanlı Devleti'nin elinden çıkan Balkan topraklarından birçok Türk ve Müslüman Anadolu'ya göç etmek zorunda kalmıştır.
II. Balkan Savaşı

Londra Antlaşmasına göre en fazla toprağı alan Bulgaristan olmuştur. Bundan dolayı büyük bir Bulgaristan Devleti'nin ortaya çıkması ve topraklarını Ege Denizi'ne kadar genişletmesi, Yunanistan ve Sırbistan'ın tepkisine neden oldu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nden alınan toprakların paylaşımı Balkan ulusları arasında İkinci Balkan Savaşına neden olmuştur. Bu durumdan yararlanmak isteyen Osmanlı Devleti harekete geçerek Kurmay Yarbay Enver Bey komutasındaki Türk ordusu Londra Antlaşmasında belirtilen Midye-Enez sınırını geçerek Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı.

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri: (1914-1918)
 • Fransız İhtilalinin getirdiği ulusçuluk akımı ve sanayi inkılabının getirdiği sömürgecilik yarışı,
 • Devletler arasındaki ekonomik yarış,
 • Almanya ile İngiltere arasındaki ham madde ve pazar arayışı,
 • Fransa'nın Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi,
 • Sömürgecilik yarışına geç katılan İtalya'nın Akdeniz'de etkinliğini arttırmak ve yeni sömürge yerleri elde emek istemesi,
 • Rusya'nın dünya ticaretinde pay sahibi olmak amacı sıcak denizlere ulaşmak ve Balkanlarda otoritesini arttırmak için Slav toplulukları kendi iradesi altında birleştirmek istemesi,
 • Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesi,
 • Avusturya ile Rusya arasında balkanlara egemen olma yarışı,
 • Almanya'nın Osmanlı topraklarındaki emellerine Rusya'nın engel olduğunu düşünmesi,
Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girme Neden Olur?
 • Devlet adamlarının savaşı Almanya'nın kazanacağını düşünmeleri,
 • XIX. Yüzyılın sonlarında ve XX. Yüzyılın başlarında kaybedilen toprakların geri alınabileceğinin düşünülmesi,
 • İttihat ve Terakki Fırkasının Alman hayranlığı ve askeri ıslahatlardan Almanya'nın faydalanması,
 • Ege adalarının geri alınmak istenmesi,
 • Osmanlı'nın siyasi yalnızlıktan kurtulmak istemesi,
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşına Girmesi Sonucunda
 • Yeni cepheler açılmış ve savaş alanı genişlemiştir.
 • İngiltere Kıbrıs'ı topraklarına kattığını açıklamıştır.
 • Osmanlı tek taraflı olarak kapitülasyonları kaldırmıştır.
 • Osmanlı birden fazla cephede savaşmak zorunda kalmış.
 • Osmanlı toprakları yapılan gizli antlaşmalarla İtilaf devletleri arasında paylaşılmış.
I. Dünya Savaşının Genel Sonuçları
 • Osmanlı, Almanya ve Avusturya- Macaristan imparatorluğu ile Rus Çarlığı parçalandı.
 • Dünya barışını korumak amacıyla Cemiyet-i Akvam kuruldu.
 • Sömürgeciliğin yerini manda yönetimi aldı.
 • Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.
 • Sınırların çizilmesinde milliyetçilik ilkesine dikkat edilmesi azınlıklar sorununa neden olmuştur.
 • Cumhuriyet rejimi ağırlık kazanmıştır.
 • Ümmetçilik anlayışı son buldu.
 • Osmanlının yıkılması Almanya, Avusturya- Macaristan ve Rusya'daki değişiklikler Orta Avrupa'da dengelerin bozulmasına ve otorite boşluğuna neden oldu.
 • Bu savaşta kimyasal silahlar, denizatı ve tank kullanılmıştır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 23:55:29
20 Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
20 Yüzyılda Osmanlı Devleti Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "20 Yüzyılda Osmanlı Devleti"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024