Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri


Osmanlı Padişah Eşleri, Osmanlı devleti yönetim anlayışında padişahlar erkeklerden oluşurdu. Bazı padişahların erkek çocukları olmazdı, bu durumda yönetim zafiyeti olmaması için erkek çocuğunun çok olması daha önemliydi. Hatta erkek çocuk annelerinin padişah gözünde yeri daha fazla idi. Çocuk sayısının çok olması için sarayda harem oluşturulur. Haremin yönetimi ise padişahın annesi tarafından idare edilirdi. Padişahın annesi vefat ettiyse güvenilir kişiler ve harem ağaları tarafından harem yönetilirdi. Haremde padişahın eşleri ikamet ederdi. Osmanlı padişahlarının büyük çoğunluğu uzak Avrupa ülkelerinden getirilmiş hanımları hareminde tutardı.

Kuruluş yıllarında sınırlı topraklara sahip olan Osmanlı devleti padişahları Türk kökenli sultanlar ile evlenirken topraklar genişleyip kıtalara yayıldıkça oralardan devşirilen hanımlar haremlere alınmaya başladı. Daha sonra genel olarak haremdeki hatunlar yabancı olmuşlardır. Sultanlar haremde Osmanlıca öğrenir, gelenek görenekler anlatılır, saray adabına uygun birtakım eğitimler verilirdi. Sultanların kafası çalışanlardan olmasına özen gösterilirdi.

Osmanlı devletine yetenek ve zekâları ile yön veren Osmanlı padişah eşleri


Osmanlı Devletinin kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi'nin ilk eşi Orhan Gazi'nin de annesi olan Mal hatun Selçuklu vezirlerinden Abdulaziz'in kızıdır. Osman gazinin ikinci eşi ise hocası olan Şeyh Edebalı'nın kızı Rabia Bala hatundur.

Orhan gazinin eşi, Yarhisar Tekfuru Aydos'un kızı ve Şehzade Kasım'ın annesi Nilüfer Hatun'dur. Eski ismi Holofiro olan Nilüfer Sultan'dan başka Asporça Hatun, Theodara Hatun diğer eşleridir.

Murat Hüdavendigar yani 1. Murat eşi ise Yıldırım Beyazıt'ın kızıdır.

Yıldırım Beyazıt'a kadar Osmanlı padişahları nikah kıyardı. Fakat Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşında yenik düşmesi üzerine eşinin alıkonulması üzerine bu gelenekten vazgeçildi ve Kanuni Sultan Süleyman'a kadar padişahlar nikah kıymadı. Eşinin adı Angeline Hatun'dur.

Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gül Bahar Hatun'dur. Gül Bahar Hatun haremde etkili olan ilk sultanlardandır.

Yavuz Sultan Selim'in uzun yıllar boyunca savaş meydanlarında bulunduğundan iki eşi olmuştur, bunlar Mengi Giray kızı Ayşe Hatun Sultan ve Ayşe Hafsa Sultandır.

Osmanlı padişah eşleri, imparatorluğun yönetiminde kimi zaman etkili olmuştur. Kösem Sultan ve Hürrem Sultan bunlardan en önemlileridir.

Kösem Sultan Osmanlı devletinde naip olarak on üç yıl hükümdarlık tek sultandır. Kendisi 1. Ahmet'in nikahlı eşidir. Osmanlı padişah eşlerinden güçlü olanların sonuncusudur. Kendisine büyük valide Mahpeyker Kösem Sultan veya Valide-i Muazzama denirdi. Oğulları 4. Murat ve Sultan İbrahim'in ile torunu Melek Ahmet Paşanın padişahlığını görmüş, Otuz yıl valide sultanlık yapmış bir sultandır. Kösem sultanın ilkleri bunlarla da kalmaz. Osmanlı Hanedanında katledilen ilk validedir.

İsim yapmış padişah eşlerinin Hürrem Sultan ise Lehistan kökenli olup, Kırım hanı Giray han tarafından hareme hediye edilmiştir. Kendisi güzelliği ve zarafeti ile Kanuni Sultan Süleyman'ın dikkatini çekmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine olan bağlılığını iyi değerlendiren Hürrem Sultan, Kösem Sultan kadar etkili olmasa da padişahın yönetimde aldığı kararlarda etkili olmuştur. Bu etki özellikle Kanuni'den sonra gelecek olan padişahın belirlenmesinde önemini artırmıştır. Öyle ki padişahın en büyük oğlu Şehzade Mustafa padişah olmayı beklerken Hürrem Sultan'ın ve paşaların etkisi ile Şehzade Mustafa babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğduruldu ve Hürrem Sultan'ın oğlu 2. Selim Kanuni'nin ölümü üzerine padişah oldu.
Son Güncelleme : 21.01.2024 04:53:08
Osmanlı Padişah Eşleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Padişah Eşleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Padişah Eşleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024