Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hüma Hatun

Hüma Hatun

Hüma Hatun, tarihçilere göre Fatih Sultan Mehmed Hanın annesinin İsfendiyaroğullarından olan Taceddin İbrahim Bey'in kızı olan Hatice Halime Hatun olduğu iddia edilmektedir. Hüma Hatun'un da Hatice Halime Hatun olduğu yönünde görüşler vardır. Avrupalı tarihçiler ise; Hüma Hatun'u Sırbistan Kralı olan Brankoviç ile İrene Komninos'un kızı olan Mara olduğunu ileri sürerler. Bazı iddialara göre de Stella adında bir İtalyan ya da Fransız prensesi olduğu yönünde delile dayanmayan görüşler vardır. Kabul gören görüşe göre Hüma Hatun'un II. Murad'ın hanımı, Fatih Sultan Mehmed Hanın validesi olduğu görülmektedir.

Fatih Sultan Mehmed'in annesinin kimliği türbesinde olan bilgilerde gizlidir. Çünkü Fatih'in annesi 1149 yılında vefat etmiş ve Bursa'ya defnedilmiştir. Buna göre Hüma Hatun'un II. İbrahim Bey'in kızı olması söz konusu değildir. Çünkü Hatice Halime Hatun II. Beyazıd döneminde yaşadığı ve vefatının 1500 yılından sonra olduğu bilinmektedir. Bu yüzden Hatice Halime Hatun'un Fatih'in annesi olması olanaksızdır.

Sırp kralı olan Brankoviç'in kızı Mara Hatun'da Fatih'in annesi olamaz. Zira II. Murat ile Mara Hatun 1435 ya da 1437 yılında evlenmiştir. Fatih 1932 yılında doğduğu için Mara Hatun annesi olamaz. Fatih babası vefat ettikten sonra ana dediği Mara Hatun'u devlet adamlarından biriyle evlendirmek istemiş, ancak kendisi Serez'de bulunan manastıra çekilmiştir. Mara Hatun Fatih'in öz annesi olsaydı onu evlendirmek istemez, Mara Hatun'da İstanbul'dan ayrılmazdı. Bu bilgiler ışığında Hüma Hatun'un Mara Hatun olmadığını göstermektedir.

Peçevi tarihinden ve Bursa mahkeme sicillerinden anlaşıldığı üzere Fatih Sultan Mehmed Han'ın annesi Hüma Hatun'dur. Hüma Hatun'un baba adı Abdullah olarak kaydedilmiş olup, kendisinin cariyelikten geldiği, büyük olasılıkla Kafkas asıllı olduğu düşünülmektedir.

Hüma Hatun 1432 yılında oğlu Mehmed'i Edirne Sarayında doğurmuştur. Mehmed'in çocukluk dönemi Edirne Sarayında geçmiş, annesi Hüma Hatun ile süt annesi olan Hundi Hatun kendisinin yetişmesinde öneli bir payı olmuştur. Abisi Alaaddin ile 1438 yılında sünnet törenleri yapılmıştır. Mehmet 11 yaşındayken Manisa'ya vali tayin edilmiş ve annesi Hüma Hatun ile Manisa'ya gelmiştir.

Manisa Sancak beyliğine getirilen Şehzade Mehmed aynı abisi olan Amasya valisi Şehzade Alaaddin'i kaybetmiştir. Bu nedenle tahtın tek veliahdı haline gelmiştir. Babası ise 1444 yılında hem büyük oğlunu kaybettiğinden hem de buhranlı yıllar geçirmesi nedeniyle tahtı oğlu Mehmed'e bırakarak Manisa'ya çekilmiştir.

Hüma Hatun ise oğlunun 12 yaşında ilk saltanatını görmeye nail olmuştur. Edirne Sarayında valide sultan olarak yer almıştır. Bundan 2 yıl sonra II. Murat yeniden tahtı geri alınca, Mehmed annesi Hüme Hatun ile Manisa'ya çekilmiştir.

Hüma Hatun daha sonra İstanbul'u fethedecek, Peygamber Efendimizin mazhar olacak olan oğlunun ikinci defa tahta çıkışını görememiştir. Yaşamı bazı tarihçilere göre 1449 yılında sona ermiştir. Hüma Hatun'un türbesi ise Bursa Hatuniye Türbesi diye bilinen Bursa Muradiye Camisinin doğu tarafında yaklaşık yüz metre ileridedir. Türbeyi 1449 Eylül ayında Şehzade Mehmed babası hayatta iken yaptırmıştır. Türbeye Hatuniye Türbesi denmektedir. Yine de Hüma Hatun'un 1449 yılında öldüğü kesin değildir. Bu türbede yazan tarihe göre yorumlanmaktadır. 1449 yılının türbenin yapım tarihi mi olduğu, Hüma Hatun'un ölüm tarihi mi olduğu hala tartışmalıdır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 19:38:42
Hüma Hatun ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hüma Hatun Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Hüma Hatun"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024