Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi

Ertuğrul Gazi; Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden hemen hemen herkesin bildiği, ismi tarihe silinmez harflerle kazınmış bir Türk büyüğüdür. İsminin sonsuza kadar tarihe kazınmasında; oğlu Osman Gazi'nin de büyük rolü olmasına rağmen Ertuğrul Gazi; Kayı Boyu'nun bugün Osmanlı Devleti'nin kurulduğu kabul edilen topraklara gelmesinde ve oraları elde edinceye kadar emrinde bulunan insanların her türlü tehlikeden sağ çıkmasına büyük katkılara sahiptir. Ayrıca; Osman Gazi'nin, devletin başına geçmeden önce devlet yönetme adına çoğu konuyu, devlet yönetme dışında da hayata dair bilgeliğini bizzat babası Ertuğrul Gazi'den öğrendiği muhakkaktır. Fakat; kendi merakından dolayı araştırma yapmayan veya vakti olmayan, sadece lise tarih kitaplarında yazanlarla yetinmek zorunda kalanlar özellikle bileceklerdir ki; kuruluş dönemi Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi devletin kurucusu kabul edilmesi dolayısıyla uzunca anlatılırken; Ertuğrul Gazi hakkında sadece Osman Gazi'nin babası olduğunun söylenmesiyle yetinilmektedir. Türk tarihindeki böyle bir kişiliğin birçok yönden es geçilmesi sebebiyle, aşağıda elden geldiğince detaylı ve akademik bir şekilde Ertuğrul Gazi'nin hayatı anlatılmaya çalışılmıştır.

Ertuğrul Gazi'nin doğumu ve büyümesi


Söz konusu zaman diliminin 13. Yüzyıl gibi epey eski bir tarih olması sebebiyle; Ertuğrul Gazi'nin doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Aynı şekilde doğum yerine dair de çok farklı görüşler vardır. Fakat; oğlu Osman Gazi'nin yetişkinlik çağında Söğüt'te bulunmasından geriye doğru tahmini bir istikamet izlenecek olursa, Ertuğrul Gazi'nin İç Anadolu'da veya Doğu Anadolu'nun batı kısımlarında doğmuş olma ihtimali yüksektir. Fakat burada; Ertuğrul Gazi'ye bağlı boyun Türkistan'dan Anadolu'ya direkt olarak geldiğine dair görüşlerin de bulunduğunu belirtmek gereklidir. Yine 1299 yılından geriye doğru gidilecek olursa; Ertuğrul Gazi çok yüksek ihtimalle 13. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünyaya gelmiştir.

Tahmin edileceği üzere Ertuğrul Gazi'nin çocukluk, delikanlılık ve gençlik çağlarına dair de çok fazla veri yoktur. Fakat o dönemde Anadolu'nun içinde bulunduğu siyasi yapı ve o dönemki Türk yaşantısı düşünülecek olursa; diğer her çocuk gibi Ertuğrul Gazi'nin çocukluğu da göçebe bir hayatın gerekleri doğrultusunda; göçlerle, akınlarla geçmiştir.

Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'e gelmesi ve ölümü


Kayı Boyu'nun Anadolu'da Söğüt'e gelişinden önceki yaşantısına dair hemen hemen kesin bir bilgi vardır ki; Ertuğrul Gazi veya onun babasının önderliğindeki boyun, bir dönem Ankara-Eskişehir cıvarında yaşamış olduğudur. Bu bilginin kesin olarak elde edilebilmesinin başlıca sebebi de Kayı Boyu'nun o dönemdeki iç politika gereği bir uç beyliği olması ve düşmanlara karşı yapılan akınlarda Anadolu Selçuklu Devleti'nin yanında yer almasıdır. Bilindiği gibi; Büyük Selçukluların Anadolu'ya gelişiyle başlayan bu tarih, Katvan Savaşı sonucu Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanması ve Anadolu topraklarındaki kısmında Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasıyla devam etmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti de komşularına karşı daha güvenli olabilmek ve gerektiğinde daha hızlı askeri harekatlarda bulunabilmek için, sınır boylarında uç beylikleri oluşturulması yoluna gitmiştir. Özellikle 1. Alaeddin Keykubad döneminde daha çok başvurulan bu yöntemle hem merkezin askeri gücü garantiye alınmakta hem de uç beylerine insanlarını rahatça yaşatmalarını sağlayacak topraklar elde etmelerini sağlamaktaydı. İşte atalarından bu yana Ertuğrul Gazi de bu uç beylerinden biriydi.

Daha çok kabul gören görüşe göre; bugünkü Ankara-Eskişehir cıvarına yerleşmiş olan Kayı Boyu; Ertuğrul Gazi'nin yönetiminde olduğu bir dönemde, Anadolu Selçuklularının Bizans İmparatorluğu'na karşı savunulmasında büyük rol oynamıştır. Öyle ki; Ertuğrul Gazi; sınır boyunda bir beylik elde edebileceğini kestirerek, Karacahisar kuşatmasında ve irili ufaklı birçok Bizans mücadelesinde, Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaeddin Keykubad'ın en önemli akıncılarından biri olmuştur. Ayrıca yer aldığı bu kuşatmalarda Ertuğrul Gazi; Kayı Boyu'nun diğer akıncılarıyla birlikte çok yararlı görevlerde bulunmuştur. Bu fedakârlıkları üzerine Ertuğrul Gazi; Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaeddin Keykubad tarafından bugünkü Söğüt-Domaniç cıvarındaki topraklar ile ödüllendirilmiştir. O dönemin hayat tarzı gereği Kayı Boyu; Söğüt'ü kışlak, Domaniç'i de yaylak olarak kullanarak göçebe yaşantısına devam etmiştir.

Ertuğrul Gazi ölene kadar burada yaşamıştır. Ertuğrul Gazi ve Kayı Boyu'nun buraya yerleşmesinden sonra ise 1299'da Osman Gazi ile beraber; gelecek 600 yıl boyunca üç kıtaya hükmedecek bir imparatorluğun temelleri atılmıştır.
Son Güncelleme : 27.01.2024 08:04:13
Ertuğrul Gazi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ertuğrul Gazi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ertuğrul Gazi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024