Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Paraları

Osmanlı Paraları

Osmanlı Parası, Osmanlı Devleti ilk kurulduğu andan itibaren, 1299 yılından 1923 yılına kadar 25'ten fazla çeşitli altın, gümüş ya da bakır olarak medeni paralar kullanılmıştır. Osmanlı Devleti ilk kurulduğu zamanlarda, Selçuklulara ait olan sikkeleri İkinci Murad zamanına kadar kullandılar.

Osmanlı Parası şunlardır

 1. Akçe-i Büzürg: 1470 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılmış olup, 9 gram ağırlığında olan çok değerli bir para olmaktaydı. Yaklaşık olarak 10 Akçe değerinde olduğu için Gümüş-i Sultaniye olarak adlandırılmıştı.
 2. Atik Rumî: İkinci Mamud zamanında bastırılmış olan ve Yazılı Mahmudiye olarak bilinen, dört defa bastırılmış olan çok değerli bir paradır.
 3. Bürgus: Bir kuruşluk Osmanlı Parası olarak bilinen Suriyeliler tarafından bastırılan gümüş paralara verilen isimdir. Çok küçük bir para olduğu için bu ismi almıştır.
 4. Cedid Eşrefi: bu para gümüş bir paradır. Yaklaşık olarak 90 akçeye eşitti. Üçüncü Ahmed döneminde bastırılan paralardan bir tanesi olmaktadır. İlk olarak paranın üzerine tuğra olarak bastırılmıştır. Böylece herhangi bir sahtekarlığın oluşumunun önüne geçilerek, alışverişlerde insanlar daha kolay alışveriş yapmışlardır.
 5. Cedid Rumî: İkinci Mahmud tarafından, hükümdarlığı boyunca altı kez bastırılmış olan halk arasında Yazılı Mahmudiye olarak bilinen para çeşididir.
 6. Cedid Zincirli: 1725 yılında Üçüncü Ahmed döneminde bastırılan 24 ayar altından yapılan ve 110 dirhem ağırlığında 100 tane bastırılan İstanbul ilinde kurulan ilk darphanede basılmıştır.
 7. Cedit Osmanlı kuruşu: Üçüncü Ahmet döneminde basılan ve Tuğralı kuruş olarak bilinen yaklaşık olarak 120 akçe değerinde olan Osmanlı Parası olmaktadır.
 8. Cedit Rumî: İkinci Mahmut, Hükümdarlığının dokuzuncu yılında bastırmış olduğu ve on beşinci yılına kadar var olan altın paradır.
 9. Cedit Zer-i Mahsup: İkinci Mustafa'nın zamanında bastırılan Osmanlı Parası olmaktadır.
 10. Cedit İslâmbol: 1715 yılına ait olan paraların hepsine verilen isimdir. O dönemde basılan üçer kuruşluk altınları ayırmak için kullanılan isimdir.
 11. Cihadiye (Para Birimi): İkinci Mahmut'un hükümdarlığının 2. Yılında harp ve savaş masraflarını karşılayabilmek için bastırılan beş kuruşluk gümüş paralar olmaktadır.
 12. Dar-ül Hilafe: İkinci Mahmut döneminde bastırılan ve Hac görevini yerine getirmek için Hacca gönderilen Surre alayı için bastırılan paralar olmaktadır.
 13. Dirhem-i Ceyyit: Osmanlı Parası olarak kullanılan ve bozuk ya da karışık olmayan gümüş paralar için kullanılan paradır.
 14. Ecnebi kuruşu: riyal ile eş anlamlıdır. 6 yıl boyunca kullanılan ve altın değerinde olan paraydı.
 15. Firade: Osmanlı Devleti'nde var olan darphanede üretilen paraların ayarlarıdır. Altın için 916, gümüş için ise 930 du.
 16. Hayriye Altını: İkinci Sultan Mahmud'un 21 ve 22. Hükümdarlığı için bastırılan altın paralar olmaktadır. Bu para üç çeşitten oluşmaktaydı. Tam, yarım ve çeyrek olarak Osmanlı Parası olarak kullanılmaktaydı.
 17. Kara kuruş: İkinci Sultan Mahmud döneminde, hükümdarlığının 21. Yılında var olan ekonomik krizi bastırmak amacıyla bastırılan paradır.
 18. Ordu-yu Hümayin (Osmanlı Darphanesi): Osmanlı Devleti'nde, Savaş esnasındayken Seyyar Darphaneler bulunmaktaydı. Bu seyyar darphanelerde genellikle İstanbul'dan getirilen kalıplar kullanılırdı.
 19. Sikke-i Hasene: bu Osmanlı döneminde bulunan ve paralara verilen isimdir. Osmanlı devletinde herhangi bir şey alınacağı zaman, nakit para verileceği zaman bu tabir kullanılmaktaydı.
 20. Sultan-i: Fatih Sultan Mehmed tarafından bastırılmış olan ve yaklaşık olarak 3.5 gram ağırlığında olan klasik olan Osmanlı Parası olmaktadır. Bu para en uzun yıl kullanılan para olmaktadır. Bu para halk arasında altın denmekteydi.
 21. Yazılı Mahmudiye: Osmanlı halkı arasında İkinci Mahmud tarafından basılan paraların hepsine verilen isimdir.
 22. Yirmilik Altın: İkinci Mahmud'un padişah oluşunun 26. Yılında bastırılan paradır. Bu para 23 ayar olması ve 1.5 dirhem ağırlığında olmaktadır.
 23. Zer-i Kamertab: bu paranın üzerinde Ay resmi bulunmaktaydı. Osmanlı döneminde basılan altın paralarda sadece bir tanesi olmaktadır.
 24. Zer-i Mahbub: 1787 yılında 3.5 kuruş olarak bastırılmış olan ve İkinci Mustafa tarafından basılarak Mısırlılar tarafından Tuğlalı paralara verilen isim olarak kullanılmaktaydı.
 25. Şahi: İran ve Azerbaycan tarafında kullanılan Osmanlı Devleti'nin kullanmış olduğu Osmanlı Parası olmaktaydı.
Son Güncelleme : 21.01.2024 13:06:03
Osmanlı Paraları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Paraları Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Osmanlı Paraları"
Hicri 1222 yilina ait kuruşlarin fiati nedir
Ahmet Keskin . 02.05.2018
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024