osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarHatice Sultan

Hatice Sultan; özellikle günümüzde yayınlanmakta olan çeşitli popüler kültür dizileri, yazıları, vs. yollarla son günlerde ismi daha da fazla bilinir hale gelen bir Osmanlı sultanıdır. Hatice Sultan'ın yaşadığı zaman dilimini anlatan dizileri, vs. sanat eserlerini yakından takip edenler zaten kabaca kendisinin hayatını bilecektir. Fakat her canlandırmada olduğu gibi Hatice Sultan konusunda da gözden kaçan bazı tarihi detaylar olabilir. İşte bu sebeplerden dolayı; Hatice Sultan'ın hayatını ve genel çerçeveden yaşadığı dönemi; tarih bilimine daha uygun ve daha akademik bir şekilde incelemek faydalı olacaktır.
Hatice Sultan'ın doğumu ve büyümesi
Osmanlı Devleti'nin en görkemli zaman dilimi içerisinde dünyaya gelen Hatice Sultan; MS 1496 yılında doğmuştur. 1. Selim (Yavuz) ve eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın kızıdır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'den sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın da kız kardeşidir. Hatice Sultan; belirli bir yaşa kadar gayet normal bir şekilde yetişmiş, mensup olduğu aileye yaraşır bir şekilde kültürel-sanatsal alanda da epey donanımlı ve güzel bir kız olarak büyümesini sürdürmüştür. Yani Hatice Sultan'ın çocukluk veya gençlik yıllarında maruz kaldığı çok çok önemli bir olay, travma, vs. yoktur. Tipik bir soylu-saraylı kızı olarak hayatını sürdürmüştür.

Hatice Sultan'ın gençliği ve evlilikleri
Popüler kültürde gösterildiğinin aksine; Hatice Sultan da birçok eski devlet geleneğinde olduğu gibi, evlenecek yaşa geldikten sonra diplomatik/siyasi ilişkileri geliştirme amacıyla evlendirilmiştir. Monarşiyle yönetilen devletleri yeterince incelemiş olanlar bilecektir ki; hükümdarların kız kardeşi, kızı, vs. bayan akrabaları genelde ilişkilerin iyi tutulmak istendiği rakip bir imparatorla veya iç işlerinde yakın tutulmak istenen birisiyle evlendirilmiştir.Hatice Sultan da yaşadığı dönem gereği bunun tipik örneği olacak bir hayat yaşamıştır. Yani; ekranlarda gösterilen büyük, dillere destan aşkların gerçek tarihle pek de alakası yoktur. 

Bu gelenek doğrultusunda Hatice Sultan; ilk evliliğini İskender Paşa ile gerçekleştirmiştir. Devlete önemli hizmetlerde bulunmuş fedakar bir birey olan İskender Paşa; bizzat padişahın kız kardeşi ile evlendirilmek suretiyle devlete daha da bağlı ve daha fedakar bir insan haline getirilmiştir. Hatice Sultan'ın İskender Paşa ile olan bu evliliği, birçok popüler kültür ürününde veya genel tarih anlatan yayınlarda es geçilen tarihi bir detaydır. Es geçilmesinin başlıca sebepleri olarak; Hatice Sultan'ın İskender Paşa ile olan evliliğinin kısa sürmesi ve ileride bahsedileceği üzere Pargalı İbrahim Paşa ile olan evliliğinin de polemiğe daha uygun bir durumda olması gösterilebilir. 

İskender Paşa ile evlendirilen Hatice Sultan güzel ve terbiyeli bir saray kızı olmaktan; bir paşa eşi olmaya terfi etmiştir. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecektir. Çünkü İskender Paşa; hiç beklenmedik bir şekilde erken yaşta vefat etmiştir. Bu yüzden de Hatice Sultan; genç yaşta dul kalmıştır. Her ne kadar İskender Paşa'nın ölümünden sonra hayatına aynen devam etmiş olsa da; genç yaşta yeni evli bir kızın böyle bir olaydan etkilenmesi kaçınılmazdır.
Hatice Sultan

Bu durum işin pek bilimsel bir yönü olmasa da; Hatice Sultan'ın uzun süre dul olarak yaşamını sürdürmesinin sebebi olarak, yaşadığı bu travma ve üzüntü gösterilebilir.

İskender Paşa'nın ölümü ve uzun süren bir dul hayattan sonra Hatice Sultan; herkesin bileceği üzere dönemin Osmanlı Devleti sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa ile evlendirilmiştir. Gerçi bu evlilik de Hatice Sultan'ın tüm ömrünü geçirebileceği mutlu bir evlilik olmamıştır fakat; hatırı sayılır bir süre geçmesi ve bu evliliğin devlet yönetimiyle daha yakından ilgili olması sebebiyle hakkında daha çok şey bilinir. Bu evlilikte asıl hüzünlü olan durum ise; Pargalı İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın çocuklarının ölüm şeklidir. Şans eseri devletin en görkemli zamanlarına denk gelen bu evlilik; devlet işleri gayet sağlıklı yürüdüğü ve Pargalı İbrahim Paşa'nın devşirme kökenli sadık bir yönetici olarak sadrazamlık görevini gerçekleştirdiği sürece çok mutlu bir şekilde sürmüştür. Fakat Pargalı İbrahim Paşa'nın ölmesiyle beraber; geleceğe yönelik tahtı sağlama alma çabalarından Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim Paşa'nın çocukları da etkilenmiştir. Yani; Pargalı İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra; anneleri bizzat kız kardeşi olmasına rağmen, bu evliliğin çocukları Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurularak öldürtülmüştür. En büyük sebebi de tahmin edileceği üzere; sadrazamlık makamına kadar gelebilmiş bir devşirme olan Pargalı İbrahim Paşa'nın, bu namının çocukları tarafından devam ettirilmesi ve devletin birliğinde tehlike yaratacak duruma gelebilmeleri ihtimalidir. Bu doğrultuda hiçbir duygusal bağ göz önüne alınmadan; tamamen analitik ve mantıklı bir hamle ile Hatice Sultan'ın çocuklarının ölümü gerekli görülmüştür. Kararın doğru veya yanlış olup olmadığı ise burada tartışılacak bir durum değildir.

Hatice Sultan'ın yaşlanması ve ölümü
Hatice Sultan'ın ölümü çok büyük farklılıklarla beraber tartışmalı bir konudur. Öyle ki; bazı tarihçilere göre Hatice Sultan 1538'de; yani çok genç bir yaşta, bazı tarihçilere göre ise 1582'de, yani epey ileri bir yaşta vefat etmiştir. Ölüm yılının bu kadar belirsiz olmasının başlıca sebebi, söylenen tarihlerden sonra Hatice Sultan'ın tarih sahnesinde pek gözükmemesidir. Çünkü Pargalı İbrahim Paşa'nın eşi olduğu dönemde Hatice Sultan; sadrazam eşi olması sebebiyle ister istemez tarihi kayıtlarda sık sık bahsi geçen biriyken, Pargalı İbrahim Paşa ve çocuklarının ölümünden sonra devlet yönetiminde pek bir ağırlığının kalmaması sebebiyle hiç bahsi geçmeyen biri haline gelmiştir. Bu yüzden; iki ölüm tarihi arasında henüz kesin bir seçim yapılamamaktadır. 1538'de öldüğünü iddia edenler; Hatice Sultan'ın İskender Paşa, Pargalı İbrahim Paşa ve ardından çocuklarının ölümüne daha fazla tahammül edemeyip genç yaşta üzüntüden vefat ettiğini söylerken, 1582'de öldüğünü iddia edenler ise; Hatice Sultan'ın Pargalı İbrahim Paşa ve çocuklarının ölümünden sonra tamamen hayata küsmüş, dışarı kapalı bir şekilde hayat sürdüğünü ve yaşlılıktan dolayı normal bir ölümle vefat ettiğini söylemektedirler.

Yayınlanma Tarihi : 01.8.2014 01:58:05

Hatice Sultan Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Hatice Sultan"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017