Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Hatice Sultan

Hatice Sultan

Hatice Sultan; özellikle günümüzde yayınlanmakta olan çeşitli popüler kültür dizileri, yazıları, vs. Yollarla son günlerde ismi daha da fazla bilinir hale gelen bir Osmanlı sultanıdır. Hatice Sultan'ın yaşadığı zaman dilimini anlatan dizileri, vs. Sanat eserlerini yakından takip edenler zaten kabaca kendisinin hayatını bilecektir. Fakat her canlandırmada olduğu gibi Hatice Sultan konusunda da gözden kaçan bazı tarihi detaylar olabilir. İşte bu sebeplerden dolayı; Hatice Sultan'ın hayatını ve genel çerçeveden yaşadığı dönemi; tarih bilimine daha uygun ve daha akademik bir şekilde incelemek faydalı olacaktır.

Hatice Sultan'ın doğumu ve büyümesi


Osmanlı Devleti'nin en görkemli zaman dilimi içerisinde dünyaya gelen Hatice Sultan; MS 1496 yılında doğmuştur. 1. Selim (Yavuz) ve eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın kızıdır. Dolayısıyla Yavuz Sultan Selim'den sonra Osmanlı Devleti'nin başına geçen Kanuni Sultan Süleyman'ında kız kardeşidir. Hatice Sultan; belirli bir yaşa kadar gayet normal bir şekilde yetişmiş, mensup olduğu aileye yaraşır bir şekilde kültürel-sanatsal alanda da epey donanımlı ve güzel bir kız olarak büyümesini sürdürmüştür. Yani Hatice Sultan'ın çocukluk veya gençlik yıllarında maruz kaldığı çok çok önemli bir olay, travma, vs. Yoktur. Tipik bir soylu-saraylı kızı olarak hayatını sürdürmüştür.

Hatice Sultan'ın gençliği ve evlilikleri


Popüler kültürde gösterildiğinin aksine; Hatice Sultan da birçok eski devlet geleneğinde olduğu gibi, evlenecek yaşa geldikten sonra diplomatik/siyasi ilişkileri geliştirme amacıyla evlendirilmiştir. Monarşiyle yönetilen devletleri yeterince incelemiş olanlar bilecektir ki; hükümdarların kız kardeşi, kızı, vs. Bayan akrabaları genelde ilişkilerin iyi tutulmak istendiği rakip bir imparatorla veya iç işlerinde yakın tutulmak istenen birisiyle evlendirilmiştir. Hatice Sultan da yaşadığı dönem gereği bunun tipik örneği olacak bir hayat yaşamıştır. Yani; ekranlarda gösterilen büyük, dillere destan aşkların gerçek tarihle pek de alakası yoktur.

Bu gelenek doğrultusunda Hatice Sultan; ilk evliliğini İskender Paşa ile gerçekleştirmiştir. Devlete önemli hizmetlerde bulunmuş fedakâr bir birey olan İskender Paşa; bizzat padişahın kız kardeşi ile evlendirilmek suretiyle devlete daha da bağlı ve daha fedakâr bir insan haline getirilmiştir. Hatice Sultan'ın İskender Paşa ile olan bu evliliği, birçok popüler kültür ürününde veya genel tarih anlatan yayınlarda es geçilen tarihi bir detaydır. Es geçilmesinin başlıca sebepleri olarak; Hatice Sultan'ın İskender Paşa ile olan evliliğinin kısa sürmesi ve ileride bahsedileceği üzere Pargalı İbrahim Paşa ile olan evliliğinin de polemiğe daha uygun bir durumda olması gösterilebilir.

İskender Paşa ile evlendirilen Hatice Sultan güzel ve terbiyeli bir saray kızı olmaktan; bir Paşa eşi olmaya terfi etmiştir. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecektir. Çünkü İskender Paşa; hiç beklenmedik bir şekilde erken yaşta vefat etmiştir. Bu yüzden de Hatice Sultan; genç yaşta dul kalmıştır. Her ne kadar İskender Paşa'nın ölümünden sonra hayatına aynen devam etmiş olsa da genç yaşta yeni evli bir kızın böyle bir olaydan etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu durum işin pek bilimsel bir yönü olmasa da Hatice Sultan'ın uzun süre dul olarak yaşamını sürdürmesinin sebebi olarak, yaşadığı bu travma ve üzüntü gösterilebilir.

İskender Paşa'nın ölümü ve uzun süren bir dul hayattan sonra Hatice Sultan; herkesin bileceği üzere dönemin Osmanlı Devleti sadrazamı Pargalı İbrahim Paşa ile evlendirilmiştir. Gerçi bu evlilik de Hatice Sultan'ın tüm ömrünü geçirebileceği mutlu bir evlilik olmamıştır fakat; hatırı sayılır bir süre geçmesi ve bu evliliğin devlet yönetimiyle daha yakından ilgili olması sebebiyle hakkında daha çok şey bilinir. Bu evlilikte asıl hüzünlü olan durum ise; Pargalı İbrahim Paşa ve Hatice Sultan'ın çocuklarının ölüm şeklidir. Şans eseri devletin en görkemli zamanlarına denk gelen bu evlilik; devlet işleri gayet sağlıklı yürüdüğü ve Pargalı İbrahim Paşa'nın devşirme kökenli sadık bir yönetici olarak sadrazamlık görevini gerçekleştirdiği sürece çok mutlu bir şekilde sürmüştür. Fakat Pargalı İbrahim Paşa'nın ölmesiyle beraber; geleceğe yönelik tahtı sağlama alma çabalarından Hatice Sultan ile Pargalı İbrahim Paşa'nın çocukları da etkilenmiştir. Yani; Pargalı İbrahim Paşa'nın ölümünden sonra; anneleri bizzat kız kardeşi olmasına rağmen, bu evliliğin çocukları Kanuni Sultan Süleyman tarafından boğdurularak öldürtülmüştür. En büyük sebebi de tahmin edileceği üzere; sadrazamlık makamına kadar gelebilmiş bir devşirme olan Pargalı İbrahim Paşa'nın, bu namının çocukları tarafından devam ettirilmesi ve devletin birliğinde tehlike yaratacak duruma gelebilmeleri ihtimalidir. Bu doğrultuda hiçbir duygusal bağ göz önüne alınmadan; tamamen analitik ve mantıklı bir hamle ile Hatice Sultan'ın çocuklarının ölümü gerekli görülmüştür. Kararın doğru veya yanlış olup olmadığı ise burada tartışılacak bir durum değildir.

Hatice Sultan'ın yaşlanması ve ölümü


Hatice Sultan'ın ölümü çok büyük farklılıklarla beraber tartışmalı bir konudur. Öyle ki; bazı tarihçilere göre Hatice Sultan 1538'de; yani çok genç bir yaşta, bazı tarihçilere göre ise 1582'de, yani epey ileri bir yaşta vefat etmiştir. Ölüm yılının bu kadar belirsiz olmasının başlıca sebebi, söylenen tarihlerden sonra Hatice Sultan'ın tarih sahnesinde pek gözükmemesidir. Çünkü Pargalı İbrahim Paşa'nın eşi olduğu dönemde Hatice Sultan; sadrazam eşi olması sebebiyle ister istemez tarihi kayıtlarda sık sık bahsi geçen biriyken, Pargalı İbrahim Paşa ve çocuklarının ölümünden sonra devlet yönetiminde pek bir ağırlığının kalmaması sebebiyle hiç bahsi geçmeyen biri haline gelmiştir. Bu yüzden; iki ölüm tarihi arasında henüz kesin bir seçim yapılamamaktadır. 1538'de öldüğünü iddia edenler; Hatice Sultan'ın İskender Paşa, Pargalı İbrahim Paşa ve ardından çocuklarının ölümüne daha fazla tahammül edemeyip genç yaşta üzüntüden vefat ettiğini söylerken, 1582'de öldüğünü iddia edenler ise; Hatice Sultan'ın Pargalı İbrahim Paşa ve çocuklarının ölümünden sonra tamamen hayata küsmüş, dışarı kapalı bir şekilde hayat sürdüğünü ve yaşlılıktan dolayı normal bir ölümle vefat ettiğini söylemektedirler.
Son Güncelleme : 21.01.2024 02:43:38
Hatice Sultan ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Hatice Sultan Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Hatice Sultan"
Benim asıl merak ettiğim şey diğer hanedan üyeleriyle ilişkisi nasıldır. Zira Osmanlı Devleti Muhteşem Yüzyıl dizisinde bana hep Hürrem Sultan ile Hatice Sultan arasındaki ilişkiyi merak etmişimdir. Dizide uzun bölüm dost sonra düşman olmuşlardır. Bunun astı astarı nedir.
Eylül . 13.11.2018 20:54:05
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024