Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi, Osmanlı Devleti gerek teşkilat yapısı itibariyle gerek halkın sosyal hayatı ile ilgili tam anlamıyla ortaya konulmuş bir tarih konusu değildir. Elde edilen kaynaklara göre bazı kendine has özellikleri ihtiva eder, bazı ilkleri ve enleri vardır. Her şeyden önce, hala tarih olmamış şu son nesilden önceki dünyanın bir numaralı devletidir. Yükselme dönemi, Osmanlı Devleti'nde İstanbul'un fethiyle başlayan 1453 yılından, Sokullu Mehmet Paşa'nın vefatıyla bitiş evresine yükselme Dönemi denir. Osmanlı devletinin en parladığı dönemdir. İstanbul'un fethinde İstanbul'u hükmüne alan Bizanslılar Osmanlı topraklarının birliğini bozarak Bizans İmparatorluğu'nda Anadolu beyliklerini de kışkırtıp, Osmanlı yönetimini de karşısına alarak ayağa kalkan şehzadelere destek vermesi ile Bizans Hıristiyan alemini de böylece kışkırtmıştır. Haç Seferlerine sebep olarak İstanbul'u karadan ve denizden ticaretini oluşturan bir coğrafi üstünlüğünü elde eden Hz. Muhammed'in Müslüman komutanlarına İstanbul'un fethine olanak vermiştir. İstanbul'un fethi, 1453'te yapılmıştır. Sokulu Mehmet Paşa'nın vefatı ile 1579 yılında bu parlak dönem bitmiştir. Bu dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet Dönemi, 1451-1481'de Genç yaşta başa geçen II. Mehmet yükselme döneminin ilk padişahıdır. İstanbul'un Fethi, 29 Mayıs 1453, II. Murat'ın vefatından sonra tahta geçen oğlu II. Mehmet'tir. II. Mehmet padişah olduktan sonra İstanbul'un fethi için hazırlık girişimlerine başlamıştır. II. Mehmet değişik nedenleri ile İstanbul'un fethini mecburi görmüştür.

Osmanlı Devletin Kısa Sürede Büyümesi Neden Olur?

 • Köhnemiş Bizans İmparatorluğu üzerine yayılma imkânı olması.
 • Yayılma alanının gayrimüslim coğrafya üzerine olmasından dolayı, Müslüman Türk toplulukların desteğini alması ve "gaza" ile "cihad" anlayışının takdir edilmesi. Diğer Türk beylikleriyle çatışmaya girmeyerek gücünü doğru yönde kullanması.
 • Disiplinli ve insan unsuru açısından sürekli beslenen bir ordu sahibi olunması.
 • Başarılı bir nüfus ve iskan siyasetinin izlenmesi.
 • Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının benimsenmesi, diğer Türk devletlerinde görülen ikili sisteme yer verilmemesi.
 • Ahilik, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi toplumda saygı gören tarikatların desteğinin alınması.
 • Adalet ve hoşgörüyü önde tutan yetenekli hükümdarların, devletin gelişme döneminde sürekli olarak tahta geçmiş olması.
 • Coğrafi ve iktisadi şartların, jeostratejik açıdan becerikli şekilde kullanılmış olmasıdır.

Osmanlı Yükselme Dönemi Neden Olur?

 • Osmanlılar Anadolu ve Rumeli'de büyük toprakları sahiplenmişlerdir. Coğrafi kavramını oluşturmak için Bizans'ın bitirilmesi gerekliydi.
 • İstanbul, Asya-Avrupa kara yolu ile Karadeniz'e Akdeniz'e gidilebilen su yolunun buluşturduğu bir ticari merkezi önemliydi.
 • Osmanlı ordusu Anadolu'dan Rumeli, Rumeli'den Anadolu'ya geçiş yapılırken zorluklara uğruyorlardı.
 • Bizans devamlı Avrupa Hristiyan alemine Osmanlılara karşı kışkırtıp, şehzadelerin aralarında tahtın tartışmalarını büyütüyordu.
 • Hz. Muhammed'in İstanbul'u fethetmesi için komutanlar ve askerleri övündüren hadiseyle maneviyat açısından gerekli sebepler içindedir.

İstanbul'un Fethine yapılan Hazırlıklar

 • Anadolu Hisarı'na karşı Rumeli Hisarı yaptırılmıştır. (Boğazkesen)
 • Bizans'ın balkanlara gelecek kuvvetli bir donanımına başlamıştır.
 • Dört yüz parçaları halinde zincirlemeyle kapatması, karşı gemileri de karadan yürüyerek Haliç'e indirmiştir.
 • Sahi ismi verilmiş büyükçe topları dökmüşlerdir.
Türk Tarihini İlgilendiren Sonuçları
 • Osmanlı Devleti, bir imparatorluk oluşturmuştur.
 • Anadolu ve Balkanlar arasında engeller yok olmuştur. Toprak birliği sağlanmıştır.
 • II. Mehmet, Fatih ünvan'ı verilmiştir.
 • Osmanlı'nın yükselme dönemi başlamıştır.
 • Avrupalıların, Türkleri Balkanlardan atmak umudu bitmiştir.
 • Türklerin Avrupa içine girmesi kolaylamıştır.
 • İstanbul Boğazı'nın yönetimi Osmanlı'da kalmıştır.
 • Karadeniz ticari kazancının yönetimi de Osmanlı'ya verilmiştir.
 • İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur.
Son Güncelleme : 20.01.2024 08:03:17
Osmanlı Yükselme Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Yükselme Dönemi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Yükselme Dönemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024