osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi, tarihi kaynaklarda Osmanlı Hanedanı olarak bilinmekte ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedan olarak anılmaktadır. Osman oğulları, Osmanlılar, Âl-i Osman ve Hanedan-ı Âl-i Osman olarak da bilinmekte olan Osmanlı Ailesi adını Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'den almaktadır. 1922 yılında Ankara Hükümeti'nin yönetimi kaldırmasıyla son bulan bu ihtişamlı yönetim 1299 yılında başlamıştır. Osmanlı Ailesi'nin son üyesi olan Fatma Nesli şah Hanedan'ın son üyesi olarak 2012 yılında vefat etmiştir. 

Osmanlı Ailesi'nde Kişiler Nasıl Unvanlara Sahiptiler?

Osmanlı Ailesine bağlı mensuplardan hükümdar olanlara yaygın olarak Padişah denilmekteydi. İlk kuruluş yıllarında bu unvan Bey, Gazi şeklindeydi. Sonralarında bu unvanlar Han olarak anılmaya başladı. Osmanlı Ailesi'ne bağlı olan kadın ve erkekler için geçerli olan Sultan unvanı da hükümdar olarak yöneten kişiler için geçerliydi.

Osmanlı Ailesi Ve Devlet'inin Kuruluşu Nasıl Olmuştur?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beylerinden biri olan Osman Bey, Bizans sınırına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devlet'ine uç beyi olarak hizmet vermekteydi. Oldukça başarılı olan Osman Bey'e gösterdiği üstün hizmetten dolayı sancak ve tuğ verilerek eyalet beyliği tahsis edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla uç beyliğinin çekirdeğini oluşturan bu eyalet bağımsız olarak zamanla Osmanlı Beyliği olarak adlandırılmıştır. Böylece Devlet'in ve Ailenin ilk hükümdarı Osman Bey olmuştur. Devlet'in başına Osman Bey'in vefatıyla oğlu Orhan Bey geçmiştir.

Osmanlı Ailesi'nin Son Dönemi Nasıl Olmuştur?

Osmanlı Ailesi'nin üyesi olan son padişah Vahdettin, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştır. Bu savaşta imzalanan Sevr Antlaşması'na göre Vahdettin çevresiyle birlikte İstanbul'dan ayrılan İttifak Devletleri'nin donanmasıyla birlikte istediği bir yere gitmek üzere sürgün edilmiştir. Bu yüzden Osmanlı Hanedanları'nın bir kısmı Türkiye'de bir kısmı ise yurt dışında değişik ülkelerde yaşamaktadırlar. Bu yaşayan kimselerden Şehzade unvanını devam ettiren erkek çocuklarının en yaşlıları "Hanedan Reisi" olarak anılmaktaydı. 

1922 yılında Ankara Hükümeti tarafından saltanatın kaldırılmasıyla artık Osmanlı Hanedanlığı son bulmuştur. Günümüzde hala bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde Osmanlı Hanedanları 1922 yılına kadar kayıt edilmekteydi. Tarihte bu defterde yer alan son Osmanlı Hanedan üyesi Nesli şah Sultan 2 Nisan 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Hanedanları'ndan Padişahlar Kimlerdir?

622 yıl yönetimi elinde bulunduran Osmanlı Padişahlarını sırasıyla şu şekilde listeleyebiliriz.

 • 1. Osman; Ertuğrul Gazi'nin oğludur ve ölene kadar tahttan inmeyen Padişah'tır.
 • 1. Orhan; Osman Gazi ve Mal Hatun'un Oğludur ve ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 1.Murat; Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun'un Oğludur ve şehit olana kadar tahttan inmemiştir. 1. Kosova Muharebesi'nde şehit olmuştur.
 • 1. Bayezid; 1.Murat ve Gül çiçek Hatun'un oğludur. Ankara Savaş'ında esir düşerek saltanatı bitmiştir. 8 Mart 1403 yılında Akşehir'de tutsak olarak ölmüştür.
 • 1. Mehmed: 1. Bayezid ve Devlet Hatun'un oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 2. Murad;1. Mehmet ve Emine Hatun'un oğludur
  Osmanlı Ailesi

  Oğlu 2. Mehmed lehine tahttan feragat etmiştir.
 • 2. Mehmed; 2. Murat ve Hüma Hatun'un oğludur. Babasından tahta geçmesi için ricada bulunan tek padişah'tır. Tekrar Tahta çıktığında İstanbul'u fethetmiştir.
 • 2. Bayezid; 2. Mehmet ve Gülbahar Hatun'un oğludur. Oğlu 1. Selim tahta çıkması için tahttan feragat etmiştir.
 • 1. Selim; 2. Bayezid ve Ayşe Hatun'un oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 1. Süleyman; 1. Selim ve Ayşe Hâfize Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 2. Selim; 1. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan'ın Oğludur. Ölene kadar tahtan inmemiştir.
 • 3. Murad; 2. Selim ve Afife Nur Banû Valide Sultan'ın oğludur. Doğu ağırlıklı fetihler yaparak ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 3. Mehmed; 3. Murad ve Safiye Valide Sultan'ın oğludur.
 • 1. Ahmed; 3. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Avrupa ile Osmanlı'nın eşit sayıldığı Zitvatorok Antlaşması'nın imzalanmasında rol oynamıştır.
 • 1. Mustafa; 3. Mehmed ve Fûldâne Valide Sultan'ın oğludur. Zekâ geriliğinden ötürü tahttan indirilmiştir.
 • 2. Osman; 1. Ahmed ve Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan'ın oğludur. Yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmiştir.
 • 4. Murad; 1. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan indirilmemiştir.
 • 1. İbrahim; 1. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan'ın oğludur. İsyancıların  önderi Sofu Mehmed Paşa tarafından boğdurulmuştur.
 • 4. Mehmed; 1. İbrahim ve Turhan Hatice Valide Sultan'ın oğludur. Tahttan indirilmiştir.
 • 2. Süleyman; 1. İbrahim ve Sâliha Dil-Âşûb Valide Sultan'ın oğludur.
 • 2. Ahmet; 1. İbrahim ve Hatice Mû'azzez Sultan'ın oğludur.
 • 2. Mustafa 4. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi'a Gül-Nûş Valide Sultan'ın oğludur. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 3. Ahmed; 4. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi'a Gül-Nûş Valide Sultan'ın oğludur. Patrona Halil önderliğinde yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 1. Mahmud; 2. Mustafa ve Saliha Sebkat-î Sultan'ın oğludur.
 • 3. Osman; 2. Mustafa ve Şeh-Süvar Valide Sultan'ın oğludur.
 • 3. Mustafa; 3. Ahmed ve Emine Mihr-î Şâh İkinci Kadın Efendi'nin oğludur.
 • 1. Abdülhamid; 3. Ahmed ve Râbi'a Şermi Kadın Efendi'nin oğludur.
 • 3. Selim; 3. Mustafa ve Mihr-î Şâh Valide Sultan'ın oğludur. Kabakçı Mustafa önderliğindeki yeniçeri isyanı sonucu tahttan indirilmiştir.
 • 4. Mustafa; 1. Abdülhamid ve Ayşe Seniyeperver Valide Sultan'ın oğludur. Tahttan indirilmiştir.
 • 2. Mahmud; 1. Abdülhamid ve Nakş-î Dil Haseki Valide Sultan'ın manevi oğludur. Yeniçeri Ocağı'nı lağvetmiştir.
 • Abdülmecid; 2. Mahmud ve Bezm-î Âlem Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan indirilmedi.
 • 1. Abdülaziz; 2. Mahmud ve Pertav-Nihâl Valide Sultan'ın oğludur. Bakanları tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 4. Murad; Abdülmecid ve Şevk-Efzâ Valide Sultan'ın oğludur. Akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirilmiştir.
 • 2. Abdülhamid; Abdülmecid'in oğludur.
 • 5. Mehmed; Abdülmecid ve Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi'nin oğludur. Ölene kadar Mehmed Talât, İsmail Enver ve Ahmed Cemal Paşaların etkisinde kalarak tahtta kaldı.
 • 6. Mehmed; Abdülmecid ve Gül-İstü Münîre Dördüncü Kadın Efendi'nin oğludur. İtalya'da sürgünde ölen Osmanlı Ailesi'nin son padişahıdır.
 • Yayınlanma Tarihi : 05.1.2015 05:57:40

  Osmanlı Ailesi Yorumları
  İsminiz 
  Yorumunuz 
  Güvenlik 
   Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
     

  Yorum Yapılmış "Osmanlı Ailesi"


  İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

  Padişah Lokumu

  Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

  Sultan Murat

  Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

  Emir Sultan

  Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

  Padişah Ahmet

  Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

  Eyüp Sultan

  Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

  Tanzimat

  Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

  Osmanlı Duraklama Dönemi

  Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

  Handan Sultan

  Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

  Sultan Selim

  Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

  Şehzade Mustafa

  Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...  Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

  Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

  Aralık - 2017