Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi, tarihi kaynaklarda Osmanlı Hanedanı olarak bilinmekte ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedan olarak anılmaktadır. Osman oğulları, Osmanlılar, l-i Osman ve Hanedan-ı l-i Osman olarak da bilinmekte olan Osmanlı Ailesi adını Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'den almaktadır. 1922 yılında Ankara Hükümeti'nin yönetimi kaldırmasıyla son bulan bu ihtişamlı yönetim 1299 yılında başlamıştır. Osmanlı Ailesi'nin son üyesi olan Fatma Nesli şah Hanedan'ın son üyesi olarak 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Ailesi'nde Kişiler Nasıl Unvanlara Sahiptiler?


Osmanlı Ailesine bağlı mensuplardan hükümdar olanlara yaygın olarak Padişah denilmekteydi. İlk kuruluş yıllarında bu unvan Bey, Gazi şeklindeydi. Sonralarında bu unvanlar Han olarak anılmaya başladı. Osmanlı Ailesi'ne bağlı olan kadın ve erkekler için geçerli olan Sultan unvanı da hükümdar olarak yöneten kişiler için geçerliydi.

Osmanlı Ailesi ve Devlet'inin Kuruluşu Nasıl Olmuştur?


Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beylerinden biri olan Osman Bey, Bizans sınırına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devlet'ine uç beyi olarak hizmet vermekteydi. Oldukça başarılı olan Osman Bey'e gösterdiği üstün hizmetten dolayı sancak ve tuğ verilerek eyalet beyliği tahsis edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla uç beyliğinin çekirdeğini oluşturan bu eyalet bağımsız olarak zamanla Osmanlı Beyliği olarak adlandırılmıştır. Böylece Devlet'in ve Ailenin ilk hükümdarı Osman Bey olmuştur. Devlet'in başına Osman Bey'in vefatıyla oğlu Orhan Bey geçmiştir.

Osmanlı Ailesi'nin Son Dönemi Nasıl Olmuştur?


Osmanlı Ailesi'nin üyesi olan son padişah Vahdettin, 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştır. Bu savaşta imzalanan Sevr Antlaşması'na göre Vahdettin çevresiyle birlikte İstanbul'dan ayrılan İttifak Devletleri'nin donanmasıyla birlikte istediği bir yere gitmek üzere sürgün edilmiştir. Bu yüzden Osmanlı Hanedanları'nın bir kısmı Türkiye'de bir kısmı ise yurt dışında değişik ülkelerde yaşamaktadırlar. Bu yaşayan kimselerden Şehzade unvanını devam ettiren erkek çocuklarının en yaşlıları "Hanedan Reisi" olarak anılmaktaydı.

1922 yılında Ankara Hükümeti tarafından saltanatın kaldırılmasıyla artık Osmanlı Hanedanlığı son bulmuştur. Günümüzde hala bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde Osmanlı Hanedanları 1922 yılına kadar kayıt edilmekteydi. Tarihte bu defterde yer alan son Osmanlı Hanedan üyesi Nesli şah Sultan 2 Nisan 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Hanedanları'ndan Padişahlar Kimlerdir?

622 yıl yönetimi elinde bulunduran Osmanlı Padişahlarını sırasıyla şu şekilde listeleyebiliriz

 • 1. Osman; Ertuğrul Gazi'nin oğludur ve ölene kadar tahttan inmeyen Padişah'tır.
 • 1. Orhan; Osman Gazi ve Mal Hatun'un Oğludur ve ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 1. Murat; Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun'un Oğludur ve şehit olana kadar tahttan inmemiştir. 1. Kosova Muharebesi'nde şehit olmuştur.
 • 1. Bayezid; 1. Murat ve Gül çiçek Hatun'un oğludur. Ankara Savaş'ında esir düşerek saltanatı bitmiştir. 8 Mart 1403 yılında Akşehir'de tutsak olarak ölmüştür.
 • 1. Mehmed: 1. Bayezid ve Devlet Hatun'un oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 2. Murad;1. Mehmet ve Emine Hatun'un oğludur. Oğlu 2. Mehmed lehine tahttan feragat etmiştir.
 • 2. Mehmed; 2. Murat ve Hüma Hatun'un oğludur. Babasından tahta geçmesi için ricada bulunan tek padişah'tır. Tekrar Tahta çıktığında İstanbul'u fethetmiştir.
 • 2. Bayezid; 2. Mehmet ve Gülbahar Hatun'un oğludur. Oğlu 1. Selim tahta çıkması için tahttan feragat etmiştir.
 • 1. Selim; 2. Bayezid ve Ayşe Hatun'un oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 1. Süleyman; 1. Selim ve Ayşe Hâfize Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 2. Selim; 1. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan'ın Oğludur. Ölene kadar tahtan inmemiştir.
 • 3. Murad; 2. Selim ve Afife Nur Banû Valide Sultan'ın oğludur. Doğu ağırlıklı fetihler yaparak ölene kadar tahttan inmemiştir.
 • 3. Mehmed; 3. Murad ve Safiye Valide Sultan'ın oğludur.
 • 1. Ahmed; 3. Mehmed ve Handan Valide Sultan'ın oğludur. Avrupa ile Osmanlı'nın eşit sayıldığı Zitvatorok Antlaşması'nın imzalanmasında rol oynamıştır.
 • 1. Mustafa; 3. Mehmed ve Fûldâne Valide Sultan'ın oğludur. Zekâ geriliğinden ötürü tahttan indirilmiştir.
 • 2. Osman; 1. Ahmed ve Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan'ın oğludur. Yeniçeri isyanıyla tahttan indirilmiştir.
 • 4. Murad; 1. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan indirilmemiştir.
 • 1. İbrahim; 1. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan'ın oğludur. İsyancıların önderi Sofu Mehmed Paşa tarafından boğdurulmuştur.
 • 4. Mehmed; 1. İbrahim ve Turhan Hatice Valide Sultan'ın oğludur. Tahttan indirilmiştir.
 • 2. Süleyman; 1. İbrahim ve Sâliha Dil- şûb Valide Sultan'ın oğludur.
 • 2. Ahmet; 1. İbrahim ve Hatice Mû'azzez Sultan'ın oğludur.
 • 2. Mustafa 4. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi'a Gül-Nûş Valide Sultan'ın oğludur. Yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 3. Ahmed; 4. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi'a Gül-Nûş Valide Sultan'ın oğludur. Patrona Halil önderliğinde yeniçeriler tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 1. Mahmud; 2. Mustafa ve Saliha Sebkat-î Sultan'ın oğludur.
 • 3. Osman; 2. Mustafa ve Şeh-Süvar Valide Sultan'ın oğludur.
 • 3. Mustafa; 3. Ahmed ve Emine Mihr-î Şâh İkinci Kadın Efendi'nin oğludur.
 • 1. Abdülhamid; 3. Ahmed ve Râbi'a Şermi Kadın Efendi'nin oğludur.
 • 3. Selim; 3. Mustafa ve Mihr-î Şâh Valide Sultan'ın oğludur. Kabakçı Mustafa önderliğindeki yeniçeri isyanı sonucu tahttan indirilmiştir.
 • 4. Mustafa; 1. Abdülhamid ve Ayşe Seniyeperver Valide Sultan'ın oğludur. Tahttan indirilmiştir.
 • 2. Mahmud; 1. Abdülhamid ve Nakş-î Dil Haseki Valide Sultan'ın manevi oğludur. Yeniçeri Ocağı'nı lağvetmiştir.
 • Abdülmecid; 2. Mahmud ve Bezm-î lem Valide Sultan'ın oğludur. Ölene kadar tahttan indirilmedi.
 • 1. Abdülaziz; 2. Mahmud ve Pertav-Nihâl Valide Sultan'ın oğludur. Bakanları tarafından tahttan indirilmiştir.
 • 4. Murad; Abdülmecid ve Şevk-Efzâ Valide Sultan'ın oğludur. Akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirilmiştir.
 • 2. Abdülhamid; Abdülmecid'in oğludur.
 • 5. Mehmed; Abdülmecid ve Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi'nin oğludur. Ölene kadar Mehmed Talât, İsmail Enver ve Ahmed Cemal Paşaların etkisinde kalarak tahtta kaldı.
 • 6. Mehmed; Abdülmecid ve Gül-İstü Münîre Dördüncü Kadın Efendi'nin oğludur. İtalya'da sürgünde ölen Osmanlı Ailesi'nin son padişahıdır.
 • Son Güncelleme : 20.01.2024 16:19:36
  Osmanlı Ailesi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
  Facebook Twitter Pinterest whatsapp
  Osmanlı Ailesi Yorumları
  şifre

  0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Ailesi"

  Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
  1. Mehmed
  1. Mehmed
  Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
  Fetret Devri
  Fetret Devri
  Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
  Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
  Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
  Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
  Yıldırım Beyazıt
  Yıldırım Beyazıt
  Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
  1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
  1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
  İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
  1.Murat Dönemi Fetihler
  1.Murat Dönemi Fetihler
  Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
  Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
  Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
  Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
  Orhan Gazi Dönemi Fetihler
  Orhan Gazi Dönemi Fetihler
  Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
  1. Murat
  1. Murat
  1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
  Orhan Gazi
  Orhan Gazi
  Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
  Osman Bey
  Osman Bey
  Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
  Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
  Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
  DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

   

  3. Murad Dönemi Fetihler
  3. Murat
  2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
  2. Selim
  Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
  Kanuni Sultan Süleyman
  1. Selim Dönemi Yenilikleri
  1. Selim Dönemi Fetihler
  Yavuz Sultan Selim
  II.Beyazid Dönemi Fetihler
  2. Beyazıt
  Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
  Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
  Fatih Sultan Mehmet
  2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
  II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
  2. Murat
  I.Mehmed Dönemi Fetihler
  1. Mehmed
  Fetret Devri
  Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
  Yıldırım Beyazıt
  1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
  1.Murat Dönemi Fetihler
  Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
  Orhan Gazi Dönemi Fetihler
  1. Murat
  Orhan Gazi
  Osman Bey
  Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
  Popüler İçerik
  Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
  Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
  Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
  Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
  Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
  Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
  Fatih Sultan Mehmet
  Fatih Sultan Mehmet
  Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
  2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
  2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
  Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
  II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
  II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
  Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
  2. Murat
  2. Murat
  2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
  I.Mehmed Dönemi Fetihler
  I.Mehmed Dönemi Fetihler
  Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
  Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
  Orhan Gazi Dönemi Fetihler
  1. Murat
  Orhan Gazi
  Osman Bey
  Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
  Osman Bey ?
  Hakkımızda  
  Gizlilik Politikası  
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Son Forum Konuları
  Osman Bey ?
  Yardım Sayfaları
  Hakkımızda  
  Gizlilik Politikası  
  Çerez (Cookie) Politikası
  Güvenlik Politikası
  Bizimle İletişime Geçin
  Forumlar
  Site Haritası
  Feed
  Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
  Şubat - 2024