Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanlığı, yaklaşık olarak 622 yıl hüküm süren bir hanedanlıktır. Osmanlı hanedanlığı, adını kurucusu olan Osman Bey'den alır. Hanedanlık yönetimi, 1299 yılında başlayarak 1922 yılında Ankara Hükümeti'nin saltanatı kaldırmasıyla son bulmuştur.

Osmanlı Hanedanı'nda hükümdar olanlar yaygın olarak padişah olarak bilinir. Fakat kuruluş döneminde hükümdarlık unvanı Han idi. Bu unvandan önce hükümdarlar, Bey veya gazi olarak adlandırılırdı.

Sultan unvanı da Osmanlı hanedanlığında sıkça kullanılan bir unvandı. Ancak bu unvan erkek hükümdarların yanı sıra, aynı zamanda kadınlar için de kullanılan bir unvandı.

Osmanlı Hanedanlığının Kuruluşu


Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu olan Osman Bey, Anadolu Selçuklu Devleti'nin uç beylerinden birisi idi. Bizans İmparatorluğunun sınırlarına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti'ne uç beyi olarak hizmet ediyor idi. Uç Beyliğindeki başarılarının ardından, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osman Bey, bulunduğu bölgenin eyalet beyi ilan edildi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra Osman Bey küçük bir uç beyliği kurdu ve bağımsız kaldı. Bu beylik Osmanlı Beyliği olarak isimlendirildi. Osman Bey ise bu Beyliğin ilk hükümdarı oldu. Osman Bey vefat ettikten sonra Osmanlı Beyliği'nin başına Orhan Bey geçti.

Osmanlı Hanedanlığının Sonu


Osmanlı Hanedanlığının son padişahı olan Vahdettin, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı İmparatorluğu'nun son hükümdarı idi. Anadolu topraklarının bölünmesini isteyen Sevr Antlaşması'na karşı Anadolu'da gelişen Kurtuluş Savaşının başarıyla bitmesi ardından Padişah, çevresi ile İstanbul'dan ayrılan İttifak devletlerinin donanması ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararı ile Türkiye dışında istediği herhangi bir ülkeye gitme koşulu ile ülkeden sürgün edildi. Günümüzde Osmanlı Hanedanları ile soy bağı olanların bir kısmı Türkiye'de, bir diğer kısmı ise yurt dışında farklı ülkelerde yaşamlarını sürdürmektedirler.

Osmanlı Hanedanlığı ise 1922 yılında Ankara hükümeti tarafından saltanatın kaldırılması ile son bulmuştur. Osmanlı Hanedanları 1922 yılına kadar halen Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde muhafaza edilen Osmanlı Hanedan Defteri'ne kayıt ediliyordu. Bu deftere eklenen son Osmanlı Hanedanı Neslişah Sultan 2 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir.

Osmanlı Sultanları ve Halifeleri


1 Kasım 1922 tarihinde Saltanatın kaldırılmasından sonra da Ankara Hükümeti, halife olarak Türkiye Büyük Millet Mecliisi'nin seçtiği Halife Abdülmecit Efendi'den, sadece Müslümanların Halifesi unvanını kullanması ve gösterişli hal ve tavırlarda bulunmamasını istemişti. Abdülmecit Efendi TBMM tarafından halife seçildikten sonra kendisine verilen talimata uymayarak Halife-i Müslimin unvanından başka sıfat ve unvanlar kullanarak, Cumhuriyet hükümetinin talimatına aykırı hareket etti. Son Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi'nin Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyetin İlanindan sonra gerçekleştirmeyi planladığı devrimlere engel olabilmesi, ihtimal dahilinde bulunan bir hilafet kurumuna karşı en sert tedbirleri alacağı ortadaydı. Bir taraftan Abdülmecit Efendi'nin bu davranışları Halifeliğin kaldırılması için bahane edilerek ve diğer taraftan da başka sebepleri öne sürmek suretiyle Halifelik, 3 Mart 1924 tarihlinde kaldırılmıştır.

Belli Başlı Osmanlı Hanedanı Reisleri
  • II. Abdülmecit
  • Ahmet Nihad Osmanoğlu
  • Osman Fuat Osmanoğlu
  • Mehmed Orhan Osmanoğlu
  • Ali Vasıb Osmanoğlu
  • Mehmed Orhan Osmanoğlu
  • Ertuğrul Osman Osmanoğlu
  • Osman Beyezid Osmanoğlu
Son Güncelleme : 19.01.2024 19:32:22
Osmanlı Hanedanı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Hanedanı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Osmanlı Hanedanı"
600 yıl boyunca üç kıtaya hüküm etmiş olan Osmanlı imparatorluğunun hanedan üyeleri vardı. Bu hanedan üyelerinden padişah seçilir ve imparatorluğun başına geçerdi. Tarih dersi ödevim için soruyorum. Osmanlı hanedan üyeleri kimlerdir ve kimlerden seçilir?
Erdal . 30.10.2018 22:16:35
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024