Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Pargalı İbrahim

Pargalı İbrahim

Pargalı İbrahim, tarihte Frenk İbrahim Paşa, Makbul İbrahim Paşa ve öldürüldükten sonra Maktul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. 1493 yılında Parga'da dünyaya gelmiş, 15 Mart 1536 yılında İstanbul'da ölmüştür. 27 Haziran 1523 yılından itibaren Kanuni Sultan Süleyman döneminde ölümüne kadar sadrazamlık yapmış olan Pargalı İbrahim, bu dönemde önemli siyasi ve askeri olaylarda rol oynamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile evlilik yapmıştır.

Pargalı İbrahim'in kökeni


Günümüzde Yunanistan'a bağlı olan Parga yakınlarında doğan Pargalı İbrahim'in İtalyan ya da Rum kökenli olduğu bilinmektedir. Babası balıkçılık yapan İbrahim 6 yaşındayken korsanlara tarafından kaçırılmış ve Manisalı bir kadına satılmıştır. Pargalı İbrahim'e iyi bir eğitim olanağı veren bu kadın, müzik ve diğer alanlarda eğitim almasını sağlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzade olarak Manisa'da olduğu dönemde tanıştığı İbrahim'i yanına almış ve iyi arkadaşlık ilişkileri olmuştur. Pargalı sadrazamlık döneminde ailesini de İstanbul'a getirmiştir.

Pargalı İbrahim'in yükselişi


Pargalı İbrahim idamına kadar Sultan Süleyman'ın en yakın arkadaşı ve baş danışmanı olmuştur. Sultan Süleyman'ın padişahlığıyla birlikte İstanbul'a gelmiş, sadrazamlık, seraskerlik, Anadolu ve Rumeli beylerbeylikleri gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Görevine Has Odabaşı olarak başlamış ve yetenekleriyle padişahın gözünde hızla yükselmiştir.

Belgrad'ın fethinde 1521 yılında görev almış, 1522 yılında Rodos seferine katılmıştır. 1523 yılında sadrazamlık görevine başlamıştır. Mısır'da asayişi sağlama görevinden dolayı Mısır Beylerbeyi unvanı almış ve çok sayıda ıslahat yapmıştır. Macaristan seferine katılarak, Mohaç savaşının kazanılmasında rol oymamıştır. Anadolu'da Alevi Türkmen isyanlarını bastırmış, 1. Viyana Kuşatmasıyla biten 2. Macaristan seferine katılmıştır. 1533 yılında Osmanlı sadrazamı ve Avusturya imparatorunu eşit sayan İstanbul Antlaşmasının müzakerelerini yapmıştır. Safevi devletine karşı yapılan Irakeyn seferine öncülük yapmış, Tebriz'i alarak, Bağdat fethinde görev almıştır.

Pargalı İbrahim'in iktidarı


Pargalı İbrahim'in gücünü anlatan en önemli detay, Sultan Süleyman tarafından Seraskerlik görevindeyken dört tuğla simgelenen İmparatorluk gücü, yedi tuğa çıkarılması ve İbrahim Paşa'nın altı tuğ taşıma yetkisi almasıdır. Bu İbrahim Paşa'nın padişahtan tek hilafet tuğu eksik olduğunu göstermektedir. Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan ile evlenmesi de ilerlemesine etkili olmuştur. İbrahim Paşa Osmanlı İmparatorluğunun dünyayı şekillendiren dış politikasını tamamen kontrolü altında tutmuştur. İstanbul Antlaşmasıyla Avusturya İmparatoru ile aynı konuma getirilmiştir. Venedikli diplomatlar tarafından Muhteşem Süleyman gibi Muhteşem İbrahim olarak anılmıştır. Paşa'nın en fazla sözü edilen faaliyetlerinden birisi Mohaç Savaşından sonra Budin 'den getirdiği mitolojik heykelleri İstanbul'da sarayına diktirmesidir. Üç güzeller adlı bu heykeller ilgi çekse de bazı kişiler tarafından put olarak görülmüştür.

Pargalı İbrahim'in ölümü

İbrahim Paşa hakkında ölümüyle ilgili farklı nedenler öne sürülmüştür. Paşa'nın iktidar hırsı arttığından, Irakeyn seferi sırasında yaptıkları nedeniyle padişahın kendisinden soğumasına neden olmuştur. Defterdar İskender Çelebi'yi öldürmesinden sonra padişahın Paşa'ya bakış açısı iyice değişmiştir. Paşa'nın hediye edilen Kur'anları kabul etmemesi, Hıristiyanlık inancı taşıdığıyla ilgili düşünceler, eşini ihmal ettiği, bazı ölümleri saklaması, Doğu seferinde fazla harcama yapması gibi etkenler kendisi hakkında şaibelere neden olmuştur. Bu yüzden Kanuni'nin gücünden kaygı duymaya başlamasıyla 1536 yılında öldürülmüştür. Aynı zamanda İbrahim Paşa'nın Şehzade Mustafa'yı desteklemesi yüzünden, Hürrem Sultan'ın ölümünde etkili olduğu bilinmektedir. Paşa Fransızlara verilen kapitülasyonların çalışmaları sırasında saraya iftar için davet edilmiş, burada 4 dilsiz cellat tarafından padişahın emriyle boğdurulmuştur. Makbul olarak anılırken, Maktul olarak anılmaya başlanmıştır. Ölümünden sonra Fransızlar için düşünülen kapitülasyonlar taslak olarak kalmıştır. İbrahim Paşa'nın mezarı tam olarak belli değildir. O dönemde sadece kaybolmasın diye başına bir çitlembik ağacı dikilmiştir.

Pargalı İbrahim'in kişiliği

İbrahim Paşa Farsça, Sırpça, Rumca ve İtalyanca bilmekte, müzik alanında iyi bir eğitim alarak kendini geliştirmiş bir kişidir. Sanata olan düşkünlüğü ve edebiyatı sevmesi özellikleri arasındadır. Avrupa'da olan gelişmeleri yakından takip eder, bu konulardaki bilgisiyle padişahta bile hayranlık uyandırmaktadır. Tarihte büyük bir diplomat olarak kabul görmektedir.

Pargalı İbrahim'in eserleri

Yaşamında 13 sene sadrazamlık görevinde bulunan İbrahim Paşa, İstanbul başta olmak üzere Selanik, Mekke, Kavala ve Razgrad'da medrese, cami, mektep, çeşme, hamam, zaviye gibi eserler inşa ettirmiş, vakıflar tahsis ettirmiştir. Sanat ve edebiyat düşkünlüğü herkes tarafından bilinmekteydi. Razgrad'ta olan İbrahim Paşa'nın sarayı günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet vermektedir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 22:57:29
Pargalı İbrahim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Pargalı İbrahim Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Pargalı İbrahim"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024