osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan Yorumlar2. Murat

2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi olarak anılır.

2. Murat'ın şehzadeliği ve tahta çıkışı

Çocukluğu Amasya'da geçen 2. Murat, 1410 yılında Bursa'ya gelerek saray eğitimini tamamladı. Lalası Yörgüç Paşa denetiminde 1415 yılında Amasya'daki Rum ve Danışmendiye eyaletine vali olarak atandı. Burada 6 yıl görev yaparak, tahta çıkmıştır. Amasya'nın önemli bir kültür merkezi olması sebebiyle, şehrin kültürel yapısına destek vermiştir. Buradaki ilk vazifesi 1416 yılındaki Börklüce Mustafa'nın çıkardığı Saruhan ve İzmir ayaklanmalarını bastırmak oldu. 1418 yılında da lala Hamza Bey ile birlikte Samsun'u Çandaroğullarından aldı. Babasının Edirne'de av sırasında vefat edince, 25 Haziran 1421 yılında Bursa'ya gelerek, 17 yaşında yeniçerilerin desteğini alıp, 6. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

2. Murat'ın saltanatının ilk yılları

Tahta çıkışından sonra, şehzadelerin taht kavgası üç yıl boyunca devam etmiştir. Amcası olan Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Mustafa Çelebi, gözaltında tutulduğu Limni adasından Bizanslıların yardımıyla Rumeli'ye geldi. Edirne'ye giden Mustafa burada hükümdarlığını ilan etti. Bizans bu yardımı yapmakla, Osmanlılarda taht kavgalarına sebep olup, devletin zayıflamasına neden olmak istiyordu. Anadolu beylerinin bazılarının Mustafa Çelebi'yi desteklemesi nedeniyle, Mustafa Çelebi ve 2. Murat Ulubat yakınlarında savaşa tutuştular. Savaşta yenilen Çelebi Edirne'de idam edildi. Tarihe ''Düzmece Mustafa olayı'' olarak geçen bu olayın mimari Bizans'tı. 2. Murat bu sebeple 10 Haziran'da İstanbul'u kuşattıysa da başarılı olamadı. Anadolu'ya geçen 2. Murat, şehzade Küçük Mustafa'nın isyanıyla karşılaştı. Tahta geçmek isteyen Küçük Mustafa, Lalası Şaraptar İlyas tarafından 2. Murata teslim edildi. Küçük Mustafa boğularak idam edildi. Küçük Mustafa'yı destekleyen Candaroğulları üzerine 1423 yılında yürüyen 2. Murat, bu beyliğin topraklarının önemli bir kısmını ve Safranbolu şehrini Osmanlılara kattı. Karamanoğulların başına 2. Mehmet beyin geçmesine yardımcı olduğu için, Göller Bölgesini Osmanlılara geri kazandırdı. Eflak Voyvodasının saldırını püskürttü.

2. Murat'ın saltanatının ilerleyen dönemi

Venedik hükümetinin Çanakkale Boğazını ablukaya alması sebebiyle, İstanbul'un Venedik hakimiyetine geçmemesi için, Bizanslılarla 22 Şubat 1424 yılında imzalanan anlaşmayla, Bizans Osmanlılara Ege ve Karadeniz kıyılarını ve yılda otuz bin düka altın vermeyi kabul etti. 1425 yılında Venediklilerin Selanik'i ele geçirmesi ve Osmanlılara karşı Macarlarla ittifak kurması sebebiyle, Osmanlı donanması 1426 yılında Venediklilerin elinde bulunan Modon, Eğriboz ve Koron'a sefer düzenlemesine sebep oldu.

2. Murat

. 1425 ve 1430 yılları arasında devam eden savaşta, Selanik fethedilmiştir. Venediklilerle savaşa son veren Lapseki antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, Venedikliler yıllık vergiye bağlanmış, Selanik, Teselya, Makedonya ve Yanya Osmanlıların eline geçmiştir. Ayaklanma çıkaran Eflak  Beyliği üzerine giderek, Burayı Osmanlılara kazandırmıştır. Sırp kralının 1439 yılındaki başarısız Semendira saldırısı, Macaristan kralı 2. Albert'den yardım istemesine sebep olmuştur. Semendira'ya saldırı düzenleyen 2. Albert'ta yenilgiye uğratılmıştır. Bosna'ya giren Erdel beyi Hünyani Yanoş, Balkan devletlerinin ve Anadolu beyliklerinin Osmanlılara karşı birleşmesine sebep olmuştur. Balkanlardaki bu karışıklıkta uğraşan 2. Murat'a karşı Karamanoğullarının saldırısı  gündeme geldi. 2. Murat Konya, Akşehir ve Beyşehir'i alırken, Haçlı ordusu da 1443 yılında Niş ve Sofya'yı ele geçirdi. 1444 yılında haçlılar Yalvaç savaşında geri püskürtüldü. 12 Temmuz 1444 yılında Macarlarla imzalanan on yıl süreli Edirne-Segenin Anlaşmasıyla, Eflak ve Sırp despotluğu vergiye bağlanmış, Bulgaristan'da Osmanlı egemenliği tanınmıştır. Bu anlaşmanın ardından, Balkanlar ve Anadolu'daki güvenlik sağlamıştır. Tahtı 12 yaşında olan oğlu 2. Mehmed'e bırakmıştır. Haçlı tehdidinin yeniden ortaya çıkması üzerine tahta yeniden geçen 2. Murat, 10 Kasım 1444 yılında Leh, Papalık ve Macar ordularıyla Varna Savaşına katılmıştır. Bu savaşın sonunda Bulgaristan ve Mora Osmanlılara katılmıştır. 17 Ekim 1448 yılında Hünyani Yanoş'un tekrar saldırıya geçmesi 2. Kosova Savaşının yapılmasına neden olmuştur. Osmanlıların galibiyetiyle biten savaşta, Balkanların Türk yurdu olduğu kesinlik kazanmıştır. Haçlıların saldırısına son verilmiştir.

2. Murat kişiliği ve eserleri

1450 yılında Arnavutluk seferini tamamlayamayan 2. Murat, 3 Şubat 1451 yılında Edirne'de vefat etmiştir. Bursa şehrindeki Muradiye yakınlarındaki türbesine gömülmüştür. 2. Murat ilmi seven, ince ruhlu, adil bir devlet adamı olarak bilinirdi. İyi bir askeri eğitim alarak, devletin başına geçmiştir. Alimleri korumayı ve himaye etmeyi severdi. Öldükten sonra yerine 2. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed geçmiştir. Savaşlar içinde geçen saltanatına rağmen, çok sayıda eserin yapılmasını sağlamıştır. Edirne ve Bursa'daki Muradiye camileri, Edirne Gazi Mihal Cami ve Üç Şerefeli Cami, Amasya Yörgüç Paşa Cami, Filibe Şehabettin Paşa Camii, Edirne Şah Melek Camii, Ergene nehrindeki 170 ayaklı Uzun Köprü, Edirne Karaca Bey ve Beylerbeyi Camii  onun döneminde yapılmış eserler arasındadır.

Yayınlanma Tarihi : 13.12.2013 20:03:57

2. Murat Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "2. Murat"

murat teski

kim bu kadar uzun bir şey okur ki

2013-11-28

Kullanıcı oyu: 4,5
Diğer () yorumu göster

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017