Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Rodosun Fethi

Rodosun Fethi

Rodosun Fethi, Rodos Ege Denizi'nde olan on iki adanın en büyüğüdür. Ada aynı zamanda Anadolu'ya en yakın konumdadır. Bir dönem Araplar tarafından ele geçirilen ada, tarihte çeşitli ulusların idaresinde kalmıştır. 1308 yılında Saint Jean (Hazret-i Yahya) şövalyelerinin Filistin bölgesinden gelip adaya yerleşmesiyle yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu süreçle birlikte ada Hıristiyanlığın doğuda olan en önemli merkezi ve karakolu konumuna gelmiştir. Osmanlılar zamanında ise İzmir'deki kalesi nedeniyle şövalyeler burada kalabilmiştir. Timur döneminde kalelerin yıkılmasıyla, şövalyeler adayı terk etmek durumunda kalmıştır. Fetret dönemindeki şartlar gereği Çelebi Mehmet şövalyelerin İzmir'de hak iddiasında bulunmalarını engellemek için, Bodrum Kalesini kendilerine vermiştir.

Rodos adasının fethedilmesi için, Fatih Sultan Mehmet döneminde üç defa sefer düzenlense de bunlarda başarı sağlanamamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde adanın fethi daha fazla önem kazanmıştır. Bunun sebebi Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiş olan Mısır'ın yeniden teşkilatlandırılması, bölgenin iktisadi açıdan önem kazanmasıdır. Bu ada fethedilerek İstanbul Mısır arasında yapılan deniz ticareti güven içinde yapılmalıydı. Şövalyeler güçlü donanmalarıyla hem hac kafilelerine hem de Akdeniz'de olan Türk ve Müslüman gemilerine zarar veriyordu.

Rodosun fethedilmesi


Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ın fethinden sonra, Avrupalıların kendi içişleriyle uğraşmasını fırsat bilerek, Rodos'un fethi için hazırlıklara başladı. Ayrıca Canberdi Gazali isyanında şövalyelerin asileri desteklemesi de bunda etkili olan bir karardı. Kanuni'nin bu düşüncesini öğrenen şövalyelerin başı olan Vilye Lil Adam şövalyeleri toplayarak, hazırlıklarına başladı. Rodos seferinin serdarlığına ise ikinci vezir Mustafa Paşa tayin edilmiştir. 400 nakliye gemisi ve 300 harp gemisiyle daha çok güçlendirilen donanmanın idaresine Barbaros Hayreddin Paşanın yanında yetişmiş olan amiral Kurdoğlu Muslihiddin Reis verilmiştir. Donanma-yı Hümayun İstanbul'dan 4 Haziran 1522 yılında hareket etmiştir. Kanuni bundan on gün sonra yüz bin kişilik kara ordusuyla yola çıkmıştır. Bu sefere Sadrazam Piri Mehmet Paşa'nın amcası Şeyhülislam Zenbilli Ali Cemali Efendi'de iştirak etmiştir. Donanma yirmi gün kadar sonra Rodos'a gelerek, adaya asker çıkarıp hazırlıklara başlamıştır. Avrupa'dan gelecek yardım gemilerine önlem için, limana muhafaza gemileri yerleştirilmiştir. Karaya Öküzburnu mevkiinden asker çıkarılmıştır. Şehrin etrafına metrisler kazılarak, buralara muhasara topları yerleştirilmiştir. Kanuni 28 Temmuz günü Rodos'a çıkmış, şövalyelere teslim olmaları konusunda teklifte bulunmuştur. Bu reddedilince muhasara başlamıştır. Kale sekiz farklı dil konuşan değişik milletten askerlerle savunuldu. Beş ay süren direnişten sonra, Rodos Kalesi 20 Aralık 1922 tarihinde teslim olmuştur.

Rodosun fethinin sonuçları


Muhasarada Osmanlı ordusu yirmi binden fazla şehit vermiştir. Şartlar arasında şövalyelerin top ve silah dışında eşyalarını alarak on gün içinde Rodos'tan ayrılması, ellerindeki Müslümanları serbest bırakması ve bu süreçte şehirde bulunan istihkamların yeniçeriler tarafından güven altına alınmasına, asıl kuvvetlerin iki km uzaklıkta beklemesi vardı. Kalenin boşaltılmasından sonra, şövalyeler Üstad-ı Azam gemileriyle adayı terk etti. Rodos Kalesiyle birlikte, on iki ada ve Bodrum Osmanlı Devleti'ne bırakılmıştır. Şövalyeler Rodos'tan ayrıldıktan sonra Trablusgarp ve Malta'ya yerleşerek, Hıristiyanlık için çalışmalarına buralarda devam etmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman 29 Aralık günü şehre girerek, kaleyi gezmiştir. 2 Ocak'ta camiye çevrilen Saint Jean Kilisesinde namına okunan hutbeyi dinlemiş, Cuma namazını kılmıştır. Bu yıldan sonra Rodos 400 yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Diğer adalarla birlikte Rodos Trablusgarp savaşlarında 1912 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. İkinci Dünya Savaşında Rodos'un Yunanlıların eline geçmesine engel olunamamıştır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 19:09:29
Rodosun Fethi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Rodosun Fethi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Rodosun Fethi"
Tarih dersinde öğretmenimiz; Rodosun Fethi ve rodosun fethi sonuçlarının ayrıntılı olarak araştırmamı istedınti? Yapmış olduğum araştırma sonrasında yapılan fethin inanılmaz derecede zorluk içinde geçtiğini öğrendim. Ancak bu zorlukların neler olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi bulamıyorum. Acaba rodosun fethinin zorlukları nelerdir? Buna ilişkin ayrıntılı olarak bana yardımcı olsanız.
Cihan . 24.10.2018 21:11:52
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024