1. Mahmut

1. Mahmut

1. Mahmut, 2 Ağustos 1696 yılında Edirne'de dünyaya gelmiş olan 103. İslam halifesi ve 24. Osmanlı padişahıdır. Annesi Saliha Sultan, babası 2. Mustafa'dır. 3. Ahmet'in de yeğenidir. Okul çağına geldiğinde babasının da hocası olan Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den gerekli dersleri almış ve şehzadeliği dönemine din ve fen alanında iyi bilgilerle gelmiştir. Babası 2. Mustafa'nın tahtan indirilişinden sonra amcası olan 3. Ahmet, şehzadenin yetişmesine katkıda bulunmuştur. 3. Ahmet'in Patrona Halil İsyanı ile padişahlıktan indirilmesiyle, 30 Eylül 1730 tarihinde padişahlığı başlamıştır. Amcasının nasihatleri ve tavsiyeleri ile bu görevi yapmaya başlamıştır.

1. Mahmut saltanatında yaşanan olaylar

Patrona Halil İsyanı: Padişahlığının ilk dönemine gelen isyanda, 1. Mahmut isyancıların isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı. 3. Ahmet döneminde yakılan konaklar, isyancıların isteğiyle değiştirilen devlet adamları damga vurmuştu. 1. Mahmut'a karşı bağlılıklarını dile getirseler de, isyanın başı olan Patrona Halil devlet işlerine karışıyordu. Kendisinin yeniçeri ağalığına getirilmesini ve Rusya'ya karşı savaşa girilmesini isteyen Patrona Halil, bu bahane edilerek saraya çağırılıp 17 Kasım 1730 tarihinde öldürüldü. Yandaşları öldürülmemek için tekrar ayaklandılar. 1. Mahmut Sancak-ı Şerif çıkartarak halktan ayaklanmanın bastırılması konusunda yardım istedi. Halkın yardımıyla 28 Ocak 1731 tarihinde bu ayaklanma da bastırıldı.

İran savaşları: Osmanlı ordusu iki koldan harekete geçerek 30 Temmuz 1731 yılında Kirmanşah'ı alarak, 15 Eylül'de Kürican'da İran ordusunu bozguna uğrattı. Urmiye ve Tebrizi alarak, İran'la 1732 yılında Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre, iki ülke arasında Aras nehri sınır kabul edilerek, Dağıstan, Revan, Şirvan, Bitlis, Gence ve Nahcıvan Osmanlılara, Erdelan, Kirmanşah, Tebriz, Luristan ve Hemedan İran'a bırakılmıştır. Osmanlıyı memnun etmeyen antlaşmadan sonra sadrazam görevinden alındı. Barış antlaşması uygun ortamı oluşturmadığından, 1733 yılında İran iktidarını eline geçiren Nadir Şah, kaybettikleri toprakları geri almak için 1735 yılında Osmanlılarla Arpaçay'da savaşa girerek, Tiflis, Gence ve Revan'ı geriye aldı.

Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlar: Osmanlıların İran'la olan çekişmesini fırsat bilen Rusya ve Avusturya iki koldan saldırılara başladı. Ruslar Azak Kalesini alarak, Kılburun, Gözleve ve Urkapı'yı işgal ettiler. Avusturya ise 1 Temmuz 1737 tarihinde Eflak, Sırbistan ve Bosna'yı işgal etti. 1. Mahmut Hekimoğlu Ali Paşa'yı Avusturya seferine, Muhsinzade Abdullah Paşa'yı Rusya seferine gönderdi. Rusya'nın elinden Kılburun ve Ozi kaleleri, Avusturya'dan Banka Luka alınarak büyük bir zaferle dönüş yapıldı. Rusya ve Avusturya'nın barış istemesi ile 18 Eylül 1739 yılında Rusya ve Avusturya'yla Belgrad Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre Sava ve Tuna nehri Avusturya ile sınır kabul edilirken, Batı Eflak, Kuzey Bosna ve Belgrad dahil olmak üzere Kuzey Sırbistan geri alındı. Rusya'da Azak denizinde donanma bulundurmayacağı sözünü verdi.

Kapitülasyonlar: Kanuni zamanında Akdeniz'de ki ticareti canlandırmak için Fransa'yla 1536 yılında yapılan gümrük ve ticaret kolaylıkları süresi bitmesine rağmen sürekli olarak uzatılmaktaydı. Tek taraflı verilen ayrıcalıklar, 1740 yılında yapılan antlaşmayla devamlı olarak verilmiştir. Ekonomiye zarar veren kapitülasyonlar, 1923 yılındaki Lozan Antlaşması ile kaldırılmıştır.

İran ile yeniden başlayan savaş: Avrupa ile sulh yapan 1. Mahmut, İran'la uğraşmaya başladı. Nadir Şah Osmanlılarla Kasr-ı Şirin Antlaşması yaparak, Osmanlılarla barışı sağladı.

1. Mahmut dönemindeki ıslahatlar ve mimari eserler: Patrona Halil İsyanının bastırılmasından sonra yeniliklerine devam eden 1. Mahmut, Ayasofya kütüphanesi ve diğer kütüphaneleri kurdu. Nuruosmaniye Camisinin Avrupa mimarisi ile yapılmasını istese de, tepkiler üzerine kararından döndü. 1729 yılında Humbaracı Ocağında Humbaracı Ahmet Paşa'yla gelişmeler geçekleştirdi. Bu gelişmeler Avusturya ve Rusya'ya karşı kazanılan zaferlere katkıda bulunmuştur. Hekimoğlu Ali Paşa Camisi ve külliyesi en büyük eserleri arasındadır. Halep'te yaptırılan Osman Paşa Külliyesi, Tophane'de yaptırılan Birinci Mahmut çeşmesi, Şumnu'da yapılan Şerif Ali Paşa Camii önemli eserleri arasındadır.

1. Mahmut'un kişiliği ve ölümü

Son derece zeki, hamiyetli, merhametli ve anlayışlı bir kişiliğe sahip olan 1. Mahmut, olayları yakından takip eden, devlet işlerinde istişarede bulunan, yeniliği seven bir padişah olarak bilinir. Sanat, ilim ve edebiyatı severdi. Bu dönemde pek çok eser yazmıştır. Arap İskelesi Camii ve Rumeli Hisarı'nda Yıldıztepe mescidi ve İskele Camii yaptırdığı eserlerden örneklerdir. Osmanlıların gerileme dönemini yavaşlatan, huzuru sağlayan 1. Mahmut, 13 Aralık 1754 tarihinde Demirkapı'da cuma namazından sonra at üzerinde vefat etmiştir. Babasının türbesinin olduğu Yeni Camii Turhan Valide Sultan Türbesine gömüldü.

Son Güncelleme : 07.04.2021 16:34:12
1. Mahmut ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

1. Mahmut Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "1. Mahmut"
cok güzeel ellerinize sağlık.. :)))
Süleyman . 27.04.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşı...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. padişahı ve Sultan I.Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden İ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. -1360...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur.Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır.İlk medrese İznik'te kurulu...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey’in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu’da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran’da kurulu İlhanlılar’ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur. Çocukluğu, gençliği ve aldığı ...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devl...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022