Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti önce tarafsız olduğunu bildirdi. Ancak İtilaf devletlerinin kendi topraklarını sömürge etmek istemesi ve Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin konumundan yararlanmak istemesiyle zorunlu olarak Almanya taraflarında savaşa katılmıştır.

İlk olarak 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti geniş coğrafya ya sahip oluğu için birçok cephede savaşmıştır. Bunlardan ilki Kafkas Cephesidir. Ruslara karşı açılmış olan bu cephe de büyük kayıplar verilmiştir. 1916 yılında Muş ve Trabzon'u kaybetse de Çanakkale zaferinden sonra geri alınmıştır. Daha sonra ise Kanal Cephesi olan Mısır ve Süveyş taraflarında bir etki yaratmak istemiştir. Bu cephe daha çok Almanların İngilizlerin sömürgeleriyle iletişimini kesmek istemesi üzerine açılmıştır. 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ise Mısırda yeniden egemenlik kurmak ve Süveyş kanalının hâkimiyetini tekrar ele geçirmek ümidiyle harekete geçmiştir. 1915 yılında saldırı düzenlemesine rağmen gerekli önlemler ve hazırlıklar yapılmadığından İngiliz orduları karşısında başarısız oldu. Daha sonra ise İngilizler taarruza geçerek Suriye sınırına kadar ele geçirmiştir. Daha sonra ise 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti kutsal yerleri korumak içiz Hicaz ve Yemen Cephesini açmıştır. Burayı İngilizlere karşı korumayı hedeflemiştir ancak başarısız olmuşlardır. Çünkü Arapların ihanetine uğrayarak istediği başarıyı elde edememiştir. Daha sonra Osmanlı ordusu İngilizlerin İran'a girmesini engellemek ve Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek amaçlıydı. Ruslarla da birleşmeyi düşünen Osmanlı Devleti ile Irak petrollerini isteyen İngilizler arasında Basra da savaş çıktı. Bu savaşı Osmanlı kazandı ama uzun sürmeden İngilizler buraları aldı.

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, Yıldırım Orduları ve Komutanı Mustafa Kemal ile Suriye cephesinde İngilizlere karşı başarılar kazanıldı. Bugünkü sınırımız o zaman belli olmuş oldu. Daha sonra ise Avrupa'da Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerine yardım göndermiştir. Bu cephelerde ise Rusya başta olmak üzere Romanya ve Fransa ile mücadele edilmiştir. 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti için dönüm noktası olan Çanakkale cephesinde büyük bir zafer kazanılarak Türk tarihinin kaderi değişmiş ve Türk milleti vatanı için canını feda etmekten hiç çekinmemiştir. İtilaf devletlerinin amacı ise Rusya ya yardım edip ve İstanbul'u alarak Osmanlıyı saf dışı bırakmak ve Almanya'nın doğuya ilerlemesini engellemekti. İngiltere ise Mısır'ı güvence altına almak istiyor ve petrol topraklarına sahip olma fikri vardı. İtilaf Devletleri denizden taarruza geçmesine rağmen büyük kayıplar vermiştir. Daha sonrası ise hem karadan hem denizden çıkarmalar yaparak Çanakkale'yi karadan geçerek birlikler oluşturmak ve boğazların kontrolünü almaktı. Ancak Mustafa Kemal ve onun kudretli asker ordusu buna izin vermedi. Böylece Türk ordusu şanına yakışır ve büyük bir zafer kazanmıştı. Boğazlar ve İstanbul tehditleri sona ermişti.

1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ya da İmparatorluğu artık tarihe karışmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulmuştur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 10:24:13
1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti"
Osmanlı eskisi gibi güçlü değildi ve savaşa girmek istiyordu kaybettiği toprakları almak için ama çok gğçsüzdğ karşıdaki dğşman ise çok güçlüydü bir çok cephede savaş verdi çoğunda yendi ama sevr antlaşmasıyla ve lozanla neden kazandığı savaşları kaybetmiş göründü
Ferahengiz . 29.10.2018 17:19:33
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024