Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikâye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şehzade Mustafa, 1533 ila 1541 yılları arasında Saruhan Sancak Beyliğinde bulunmuştur. Saruhan "Manisa" padişah adayının görev yaptığı yer olarak kabul edilirdi. 1541'de Amasya Sancak Beyliğine getirildi. Saruhan Sancak beyliğini ise kardeşi Şehzade Mehmet'e verildi. Şehzade Mehmet'in 1453'te beklenmedik bir şekilde ölümünden sonraki, Saruhan Sancak Beyliğine Şehzade Selim'e verilirken, bu arada Şehzade Mustafa'yı Konya Sancak Beyliğine getirildi. Şehzade Mustafa Sultan Süleyman'ın şehzadeliği sırasında hayatta kalan ve en büyük oğlu olmak dolayısıyla kendisini tahtın en güçlü adayı olarak görüyordu. Hürrem Sultan'dan olma Mehmet, Selim, Bayezid ve Cihangir'in doğumu onun bu adaylığını sarsmış, Hürrem Sultan da kendi oğullarından birini tahta oturtmak için Sultan Süleyman'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturur. O tarihin Osmanlı sistemine göre ileride hangi şehzadenin tahta çıkacağı önceden kararlaştırılamaz, hiç kimsede kendisinden sonra birini varisi olarak gösteremez, gösterse de bunun herkes tarafından ve özellikle diğer hanedan mensuplarının kabulü olmazmış. Hürrem Sultan arasında, kendi oğullarından birini tahta çıkarmak için büyük bir mücadele başlamıştı.

Şehzade Mustafa Kişiliği; 


Şehzade Mustafa çok iyi eğitilmiş, çok cesur ve başarılı bir askerdi de aynı zamanda iyi de bir şairdi. Görüntüsü ve tavırlarıyla dedesi Yavuz Sultan Selim'e çok benziyordu. Halk ve asker nezhinde de çok sevilirdi. İran'ın sınırında, İstanbul'dan 26 gün uzaklıktaki bir mesafede Annesi de onunla birlikte yaşıyor ve oğlunun hayatta kalabilmesi için her türlü önlemi alıyor. Şehzade Mustafa'nın annesini büyük ölçüde sevip saydığı söyleniyor. Herkes onun için babasının yerine tahta çıkmasını istiyordu. Yeniçerilerin de onun hükümdar olmasını isterler. Sultanın bütün kullarının arzusu da budur, çünkü ilk oğlu olmasından ziyade çok dürüst, cömert ve cesur olmasıydı. Topraklarına gelen yeniçeriye, sultanın kullarına, yalnızca çok iyi davranmakla kalmayıp, onları misafir ediyor ve çok güzel hediyeler de sunuyor. Her ihtiyaçları için yeniçeriler kendisine rahatça başvurabiliyorlar. İşte sahip olduğu namı da böyle kazanmış. Her ne kadar herkes Şehzade Mustafa'nın Sultan Süleyman'dan sonra tahta geçmesinin uygun olduğunu düşünse de Hürrem ve Rüstem Paşa Şehzade Mustafa'ya karşı müthiş bir nefretleri vardı. Artık yapılan entrikalardan yorulmuş olan Şehzade bunun da Rüstem Paşa'nın bir dolabı olarak adlandırdı. Sefere çıkmak için hazırlanmış olan babasının elini, eteğini öpmek için çadıra yollandı. Kendi için kurulmuş tuzağın farkına varamadı bile. Ayrıca atılan uyarı okunu önemsemedi bile. Otağa gitmeyerek babasını kızdırmak, hiddetlendirmek istemedi Şehzade Mustafa.

Şehzade Mustafa Ölümü; 


Şehzade Mustafa, tarih kaynaklarından kimilerine göre otağa geldiğinde onu 7 cellat karşıladı. Kimilerine göre babası bir perdenin arkasında Şehzadenin ölümüne şahitlik etmek için otağında Mustafa'yı beklemekteydi. Şehzade Mustafa'nın öldürülmesini bu sırlı perdenin arkasında izledi ve o an Sultan Süleyman ile perde arasında kaldı. Anlatılanlara göre Şehzade Mustafa çok güçlü biriydi. 7 cellat onu al-aşağı etmeye yetmedi. Şehzade Mustafa, Sultan Süleyman'dan medet umarak "Babaaaa!" diye bağırıyordu. Babasının otağındaki taht bölmesine doğru kaçmak için mi, yoksa konuşmak için mi bilinmiyor. Bedenini sürüklemeye çalışırken son darbeyi Zal Mahmut Ağa vurdu. Şehzade Mustafa'yı altına alıp boğdu. Rivayete göre Sultan Süleyman orada infaz sırasında olayı izlerken öldürülmesinden sonra başında yas tutmuştur ve ölene kadar Mustafa'nın pişmanlığıyla yaşamıştır. Naşın çevreye sunumu gözdağı niteliği taşımaktaydı. Şehzadelerin katli sarayda, devlet adamları ve yeniçeriler arasında öfkelenmelere sebep oldu. Ardından Hürrem bu durumdan bir suçlu bulmalıydı ve suçlu da bulundu Rüstem Paşa ki bu da doğruydu. Rüstem Paşa görevden azledildi. Cayır, cayır yanan yüreklerin soğuması imkânsızdı. Şehzade Mustafa Tahta geçmek istediği söylentilerinin ardından 6 Ekim 1553 günü, Konya Ereğlisi'nde babası Sultan Süleyman tarafından boğdurtuldu. Şehzade Mustafa'nın naşı Bursa'ya 2. Murad'ın türbesine gömüldü.

Şehzade Mustafa Ailesi; 


Zevcenin adı bilinmemektedir. 1525, Kırım doğumludur. Şehzade Mustafa'nın ölümünden sonra 1555'te Pertev Mustafa Paşa ile evlendirilmiştir.

Şehzade Mustafa Çocukları
  • Nergisşah Sultan; 1536 yılında Manisa'da doğdu. Damat Cenabi Ahmet Paşa 20 yıl kadar Anadolu Beylerbeyi ile evlenmiştir.
  • Şehzade Mehmed; 1546'da Amasya'da doğdu. Ölümü, 1553, Bursa. Şehzade Orhan; Ölümü, 1552, Konya.
  • Şah Sultan; 1547 yılında Konya'da doğdu. 2 Ekim 1577'de öldü. Zevci Damat Abdülkerim Ağa.

Son Güncelleme : 21.01.2024 14:11:53
Şehzade Mustafa ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Şehzade Mustafa Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Şehzade Mustafa"
Okulda tarih öğretmenimiz tarihte adı geçen ünlü kişiler ile alakalı bir kompozisyon yazmamızı istedi. Şehzade Mustafanın başına gelenler beni her zaman çok etkilemiştir. Ben de Şehzade Mustafayı seçtim. Şehzade Mustafa kimdir? Nasıl bir kişiliğe sahiptir? Şehzade Mustafa neden öldürülmüştür? Bu konu ile ilgili kompozisyonun için yardımlarınızı bekliyorum.
Alanur . 30.09.2018 22:52:09
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024