Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda harem, sarayın iç kısmındaki avluya bakan bir kısımdır. Hanede bulunan kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan bulunduğu ortamdır.

Osmanlıda harem denilen yerde en az 400 en fazla ise 1600 kadın bulunabilmekteydi. Osmanlıda harem ise iki kısma ayrılır. Birisi padişah ve ailesinin yaşamını sürdürdüğü başta padişah ve şehzadeler onun yanında devletin ileri gelenlerine cariye ve eşlerinin tayin edildiği yerdir. Bir diğer ise okuldur. Enderun'dan mezun olan devşirme kişiler ile hanedanda yetişmiş bir cariyeyle evlenilmesini sağlayarak bir sistem oluşturulmuştur. Böylece padişaha ve hanedana bağlı eğitimli aileler oluşturulmuştur. Bir diğer adı ise Harem-i Hümayun yani devlet adamlarına yetiştirilen kişiler anlamına da gelmektedir. Osmanlıda harem kutsal, dokunulmaz ve herkesin bulunamadığı bir ortamdı. Buralara alınan erkek hizmetçiler hadım olup ve iki gruba ayrılırlar. Ak ve Siyah hadımlar olmak üzeredir.

Osmanlıda harem de bulunan cariyeler 3 gruba ayrılırlardı. İlk olarak hizmet veren cariyelerdir. Sarayda güzel olan ve hizmetlerini yerine getiren yaşları ise olgun olan bu kişiler 9 yıl hizmetten sonra isterse saraydan ayrılır ya da bir üst mevki olan kalfa ve usta gibi makamlara gelirlerdi. Diğer bir grup ise 5 ila 7 yaş arasında olan kız çocuklarıdır. Büyüdükçe güzelleşen bu kızlara müzik aleti çalması öğretilir, güzel konuşma öğretilir ve erkekleri baştan çıkarma yöntemleri gösterilirdi. Daha sonra ise satışa çıkarılır ve genç kadınlar ise padişah başta olmak üzere devlet erkânın bulunanlar için uygun eş olma amacıyla da eğitilirlerdi. Son olarak ise üçüncü gruptur. Bunlar odalık adı veriler cariyelerdir. En güzelleri ve oldukça da pahalıdırlar. Bunlar kontrol edilerek alınırlardır. Mesela ayağı kokan, uykusu ağır olan ve horlayan kızlar sarayda barındırılmazdı.

Hareme alınan cariyelerin hepsi güzel olmak zorundaydı ve buna göre de padişah tarafından isim verilirdi. Bu isim onun yeni ismi olup herkes tarafından bilinmeli, akılda tutulmalı ve padişahın ona lütfettiği özelliğidir. Osmanlıda harem e alınan kadınlar kalfalar tarafından sıkı bir eğitime tabi tutulur ve Müslüman olunduğu için mutlaka Kur'an okutulurdu. Kalfalar artık yeteri kadar tecrübeye ulaşmış ve hanedan üyelerine hizmetçi olarak tayin edilirdi. Osmanlıda haremdeki kalfaların bir üstü ise ustalarıdır. Padişahın hizmetini birebir gören bu kişiler padişahında günlük işleriyle de uğraşırlardı. Bunlarında kendi aralarında görevleri vardır. Hazinedarla ve hazinedar ustası olan vardır. Baş haznedar harem de padişahın yanında oturabilirler. Kethüda kadın diye adlandırılan grup ise haremdeki düğün, bayram ve merasimleri o düzenler ve ayarlardı. Osmanlıda harem de sofrayı düzenleyen Çaşnigar usta da bulunurdur. Bunun yanında sarayın çamaşır ve yatak işlerini yapan bir çamaşır usta ve kahve işleriyle ilgilenen kahveci ustada vardır.

Osmanlıda harem aslında bir ev değildir. Harem tam tersine bir eğitim verilen, ilim irfan, sanat öğretilen, güzel konuşma öğretilen ve hizmet eden ya da cinsel münasebet için bulunan bir kurum değildir.

Osmanlıda Harem Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

1.Murat Dönemi Fetihler

1.Murat Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Güncel

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Güncel

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Güncel

Rodosun Fethi ve Tarihi

Rodosun Fethi ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. Mahmut Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Handan Sultan

Handan Sultan

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Osman Bey Dönemi ve Hayatı

Osman Bey Dönemi ve Hayatı

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Paraları Dönemleri ve Kullanımı

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

İlk Osmanlı Padişahı

İlk Osmanlı Padişahı

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

3. Mehmet Dönemi Fetihler

3. Mehmet Dönemi Fetihler

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

4. Murat Dönemi Yenilikleri

4. Murat Dönemi Yenilikleri

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6