3. Ahmet

3. Ahmet

3. Ahmed ,babası 4. Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan olan, 30 Aralık 1673 tarihinde dünyaya gelmiş 102. İslam halifesi ve 23. Osmanlı padişahıdır. Çok iyi bir eğitim almış olan 3. Ahmed, ağabeyi 2. Mustafa'nın yerine 22 Ağustos 1703 yılında tahta geçmiştir. Lale devri süresince tahtta bulunan, hattat ve şair özellikleri olan bir padişahtı. Divan edebiyatında Necib mahlasıyla şiirler yazmıştır. Gençlik dönemi şehzadelerin öldürülmesi kalktığından dolayı oldukça rahattı. Bu dönemde görgüsünü ve bilgisini arttırma fırsatı yakaladı. Avrupa'da meydana gelen yenilikleri takip ederek, matbaanın ülkeye getirilmesine çalıştı. 27 yıl gibi uzun bir süre padişahlık yapan 3. Ahmed, Patrona Halil İsyanı sonrasında 1 Ekim 1730 yılında tahttan indi.

3. Ahmed saltanatındaki gelişmeler

Tahta geçtiği ilk zamanlarda, yeniçerilerdeki disiplinsizliğin giderilmesine çalıştı. Fakat bunda başarı sağlayamadı. Sadrazamı yaptığı Çorlulu Ali Paşa, idari konularda yardımcısı oldu. Hazine için düzenlemeler yapıldı. Rusya'nın Orta Asya üzerinden yayılmak istemesi, Balkanlarda bulunan toplumları Slavlaştırmaya çalışması, açık ve sıcak denizlere ulaşmak istemeleri sebebiyle, Ruslarla gergin bir dönem yaşandı. Bu dönemde ilköğretim zorunlu hale getirildi.

Prut savaşı: Ruslar bunlar karşısında kendi lehine zemin hazırlamak için, Ortodoks toplumları kışkırtarak, Osmanlı devletini zayıflatmak ve savaşta verdiği toprakları geri almak istiyordu. Bu sebeple Rusya Eflak ve Boğdan beylerini Osmanlı Devletine karşı kışkırtmaya başladı. 28 Haziran 1709 tarihinde İsveç Kralı Demirbaş Şarl'ı Poltava Savaşında yenilgiye uğrattılar. Osmanlılara sığınan Şarl 1 Şubat 1713 tarihine kadar Bender'de mülteci olarak yaşadı. İsveç kralının peşinde olan Rusya, Osmanlılara saldırılar düzenleyince 1711 yılında Rusyaya savaş ilan edildi. Kırım ordusunun desteği de alınarak, bir taraftan Osmanlı donanmasıyla Karadeniz'den, diğer taraftan Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki orduyla Eflak üzerinden Ruslar Prut nehri kıyısında çembere alındılar. Çariçe 1. Katerina'nın Osmanlı Devletine barış çağrısı yerini bularak, 21 Temmuz 1711 tarihinde imzalanan Prut Antlaşması ile Osmanlı Devleti bir zafer kazanmış oldu. Antlaşmaya göre, Azak Kalesinin ele geçirilmesiyle Karadeniz yeniden bir Türk gölü haline gelmiş, Rusların İstanbul'da elçi bulundurmaması, Lehistan'ın iç işlerine karışmaması ve İsveç Kralı Şarl'ın ülkesine dönmesi belirlenmiştir. Osmanlı Devleti kazandığı bu zafer sonrasında, önceden kaybettiği Mora'yı geri almak için ve Venedikli korsanların ticaret gemilerine saldırısını önlemek amacıyla, 8 Aralık 1714 yılında Venediklilere savaş açıldı. Silahtar Ali Paşa komutasındaki ordu, 22 Ağustos 1715 tarihinde Koron, Moron ve Mora'yı fethetti.

Osmanlı, Avusturya ile Venedik savaşı ve Pasarofça antlaşması: Avusturya'nın Karlofça antlaşmasına göre Mora'nın Venediklilere verilmesini istemesi, Avusturya'ya savaş açılmasına neden oldu. Macaristan'a giren Osmanlı ordusu, Avusturyalılar tarafından 5 Ağustos 1716 tarihinde Petrovaradin Muharebesinde bozguna uğratıldı. Sadrazam Silahtar Ali Paşa'nın şehit düştüğü savaş sonunda 18 Ağustos 1917 yılında Belgrad Avusturyalıların eline geçti. Sadrazamlığa getirilen Damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle barış sağlanarak, 1 Temmuz 1718 yılında Pasarofça antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre, Belgrad, Banat ve Sırbistan Avusturya'ya, Arnavutluk kıyıları, Bosna ve Dalmaçya Venediklilere, Mora Osmanlılara verildi. 1724 yılında İran'daki taht kavgalarını fırsat bilen Rusya, İran'a saldırılara başladı. İran'ın Rusya'nın eline geçmemesi için, Osmanlılar bir kez daha İran'a sefer düzenleyerek, Ruslarla İstanbul antlaşmasını imzaladı. Antlaşmaya göre, Bakü, Derbent ve Dağıstan Ruslara, Azerbaycan'daki yerler Osmanlılara bırakıldı.

Lale devri: Pasarofça antlaşmasından sonra, Patrona Halil İsyanına kadar ki 12 yıllık dönem, Osmanlı Devletinde Lale Devri olarak anılır. Sadrazam Damat İbrahim Paşa ve 3. Ahmed'in barışçı politikaları bu dönemin yaşanmasına neden olmuştur. Bu döneme kültür, edebiyat ve sanat alanındaki gelişmeler ve teknik alanda Avrupa'dan alınan yenilikler damga vurmuştur. Avrupa'ya geçici elçilerin gönderildiği bu dönemde Paris elçisi Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika 16 Aralık 1727 tarihinde ilk matbaayı kurmuştur. Yalova'da ilk kağıt fabrikası, İstanbul'da itfaiye örgütü, kumaş fabrikası ve çini imalathanesi açılmıştır. İstanbul'da köşkler, saraylar ve lale bahçeleri kuruldu. Doğu kültürüne ait eserler Türkçe 'ye çevrildi. İstanbul'da yıllar süren savaşlardan sonra yaşanan bu dönemde, halkta hoşnuttu.

Osmanlı İran savaşı (1723-1727): Osmanlı Devleti Şirvan'da yaşanan karışıklık üzerine Rusya ile anlaşarak, Hoy, Hemedan ve Revan üzerinden İran ve Kafkasya'ya savaş açtı. Ardından 1725 yılında Tebriz'e girdi. Andican'da Safeviler karşısında yenilgiye uğrayarak, İran şahı ile Hemedan Barışını imzaladı.

Patrona Halil İsyanı: Damat İbrahim Paşa'nın yaptığı işleri israf olarak değerlendiren bazı gruplar, İran seferinin başarısızlığı karşısında harekete geçerek, ayaklanma başlatmışlardır. Yeniçerilerde huzursuzluk içerisindeydiler. 17. Ağa bölüğü Yeniçerisi olan Patrona Halil ve etrafındakiler 25 Eylül 1730 tarihinde ayaklansalar da, halkın katılmaması sebebiyle başarılı olamamışlardır. 3 gün sonra isyana devam eden grup, esnafı da yanına çekerek, yeniçerilerden yardım almıştır. 3. Ahmed isyancılara isteklerini sorduğunda, Damat İbrahim Paşa dahil 37 kişinin kendilerine verilmesini istediler. Bu kişiler isyancılara verildi. Ancak şehri tahrip eden, Sadabad Köşkünü yakan isyancılar durmak bilmedi. Divan şairi Nedim'de bu isyan sırasında ölmüştür. 3. Ahmed isyancıların tüm isteklerini yerine getirmesine rağmen, ailesine ve kendisine zarar verilmemesi şartıyla tahttan çekildi. Tahtını 1 Ekim 1730 tarihinde Şehzade Mahmud' a bıraktı. 1 Temmuz 1936 yılında vefat eden 3. Ahmed, Yeni Cami Turhan Valide türbesine defnedildi.

3. Ahmed döneminde yaptırılan mimari eserler

Damat İbrahim Paşa ile yaptığı uyumlu çalışmalarla, Lale devrinde edebiyata, sanata ve hayata kendine özgün bir davranış getiren 3. Ahmed, ince ve hassas bir yapıya sahipti. Topkapı Sarayı ve Yeni Camide kütüphane, Ayasofya'da Bab-ı Hümayun'un karşısında bulunan 3. Ahmed çeşmesi ve İstanbul'un su ihtiyacında kullanılacak Deryayı Sim adında su bendini inşa ettirmiştir. Çorlulu Ali Paşa Medresesi, Üsküdar'da Yeni Valide Camii, Çubuklu Camii yanında Mesire Çeşmesi, Hüsrev Ağa camisinde ki çeşme onun döneminde yapılan eserler arasındadır.

Son Güncelleme : 07.04.2021 17:39:56
3. Ahmet ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

3. Ahmet Yorumları

şifre Kırmızı sayı

3 Yorum Yapılmış "3. Ahmet"
çok gzl bi yazı olmuş elinize saglık kısa ve öz
Elifnaz . 05.01.2015
CEVAP YAZ
çok güzel olmuş ödevimde çok yararlı oldu
Kübra . 24.03.2015
CEVAP YAZ
1736 döneminde vafat etti 1936 değil
Bedirhan . 25.11.2018 15:41:30
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşı...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. padişahı ve Sultan I.Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden İ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. -1360...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur.Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır.İlk medrese İznik'te kurulu...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey’in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu’da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran’da kurulu İlhanlılar’ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur. Çocukluğu, gençliği ve aldığı ...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devl...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022