osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Osmanlı devleti gerileme dönemi, 1699 yılındaki Karlofça Antlaşmasıyla başlayan ve 1792 yılındaki Yaş Antlaşmasına kadar geçen süreyi içermektedir. Bu süreç Karlofça ve İstanbul Antlaşması sonucunda kaybedilen yerleri geri almak, elde bulunan toprakları korumak için doğuda İran, batıda Venedik ve Avusturya, kuzeyde ise Rusya'yla savaşlar yapılmıştır.

Gerileme dönemindeki Osmanlı padişahları

  • 2. Mustafa (1695 - 1703)
  • 3. Ahmet (1703 - 1730)
  • 1. Mahmut (1730 - 1754)
  • 3. Osman (1754 - 1757)
  • 3. Mustafa (1757 - 1774)
  • 1. Abdülhamit (1774 - 1789)
  • 3. Selim (1789 - 1807)
  • 4. Mustafa (1807 - 1808)

Gerileme dönemindeki ıslahatlar

Karlofça Antlaşmasıyla Osmanlılar bazı tedbirler almış, devlet yapısında mali, idari ve iktisadi yenilenmeye gidilmiştir. Ayrıca donanma ve ordunun yenilenmesi için bazı çalışmalar yapılmıştır. Padişah 3. Ahmet döneminde Avrupa kentlerine elçiler gönderilerek, buralarda yapılan yenilikler takip edilmiştir. İstanbul'a matbaa getirilmiş, kumaş ve kağıt fabrikası kurulmuştur. Bu dönemde ilk özel matbaayı İbrahim Müteferrika ve Said Efendi kullanmıştır. Sultan 3. Mustafa ve 1. Mahmut zamanında Osmanlı ordusu yeniden düzenlenmiş, topçu ocakları ve humbaracı ocakları batıya uygun hale getirilmek için çalışmalar yapılmıştır. Askerin disiplini ve yetiştirilme tarzı 1736-1739 yılında Rusya ve Avusturya ile yapılan savaşta faydalı olmuştur. Ancak 1747 yılında yeniçerilerin baskınıyla bu askeri bölüm kapatılmıştır. 3. Mustafa döneminde Fransa'dan getirilen mühendislerle Bahriye sınıfı ve okullar modern şekilde ıslah edilmeye başlanmıştır. Batıda olan gelişmelerin takibi için buralar elçiler gönderilerek, Astronomi ve Tıp alanında yeni çalışmalar yapılmıştır.

Gerileme döneminde askeri teşkilat

Gerileme döneminde bir çok padişah devletin gerilediğini ve bunun önlenmesi için bazı şeylerin yapılmasını gerekli görse de, Yeniçeri ocağının görevini yapmamasıyla padişahların yeniliğe açık olmasına rağmen, iyi yetişen devlet adamlarının olmaması yüzünden Osmanlılarda gerileme durdurulamamıştır.

3. Selim dönemi ve ıslahat hareketleri

3. Selim döneminde Avrupa ve Avusturya'dan elçi olarak gönderilen Bekir Ratıp Efendi tarafından ordu ve teşkilat hakkında bilgiler toplanmış ve Nizam-ı Cedid ordusu kurulmuştur. Bu yüzden 3. Selim dönemi Nizam-ı Cedid dönemi olarak anılmıştır. Daha sonra yeniliklere karşı çıkan devlet adamları ile yeniçeriler isyan çıkararak, 3. Selim'i tahttan indirmiştir. Ordu dağıtılmış ve bu yenilikleri destekleyen devlet adamları cezalandırılmıştır. Yerine geçen 4. Mustafa'da bu yapılanları desteklemiş ve Nizam-ı Cedid dönemi sona erdirilmiştir.

Osmanlı Devletinde gerileme nedenleri nelerdir?

Merkezi yönetimin bozulması: Devletin merkezi yönetiminin bozulmasında şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi yüzünden, devletin yönetimine tecrübesiz olarak geçmeleri, bu tecrübesizlik nedeniyle devletin yönetiminde saraydaki kadınların ve ağaların etkili olması, padişahların küçük yaşta devletin başına geçmesi ve önemli makamların rüşvetle doldurulması etkili olmuştur.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi

Bu sebeplerden dolayı halkın devlete karşı güveni gitmiş ve isyanlar baş göstermiştir.

Ekonominin bozulması: Osmanlı ekonomisinin 16. yüzyılla birlikte bozulmasında coğrafi keşiflerden ticaret yollarının değişmesi, gümrük gelirlerinin düşmesi, İran ve Avusturya ile yapılan savaşlara yapılan yüklü harcamalar, kapitülasyonların Avrupalılar tarafından sömürülmesi, ihracat azalırken ithalatın artması, vergilerin arttırılması yüzünden köylülerin tarımı bırakması, saray masraflarındaki artış, altın ve gümüş gibi değerli madenler yüzünden paranın değerinin düşmesi gibi etkenler ekonominin bozulmasını sağlamıştır. Köylerden şehre göçler artmış, askere daha fazla kişi alındığından masraflar yükselmiştir.

Askeri sistemdeki bozulma: 3. Murat döneminde kapıkulu ocaklarına fazla sayıda asker alınması, yeniçerilerin geçim sıkıntısına girip başka işlere yönelmesi, iltizam sistemi yaygınlaşırken, tımar sistemi gerilemiş ve eyaletlerde asker yetiştirilmemiştir. Bu dönemde askeri bilgisi olmayan kişiler komutanlığa getirilmiş, Avrupa'daki yenilikler takip edilmemiş, sayıları artan yeniçerilerin kendilerini büyük güç olarak görmüşlerdir. Bu etkenler devletin askeri sisteminin bozulmasına neden olmuştur.

Sosyal alandaki bozulmalar: Nüfusun artması, tımar sisteminin bozulması, Celali isyanları gibi etkenler yüzünden halkın devlete karşı güveni zedelenmiştir. Büyük şehirlerde göçten dolayı nüfus artmış, işsizlik ve güvenlik sorunu yaşanmaya başlamıştır. Çıkan isyanların devlet tarafından bastırılması da güçleşmiştir.

Eğitim sistemindeki bozulmalar: Medreselerin çağın gerisinde kalması, Avrupa'daki eğitim alanındaki yeniliklerin takip edilmemesi, pozitif ilimlerin müfredattan çıkarılması, eğitimden geçmeyen kişilere ilmi rütbelerin verilmesi, yeni doğanlara bile müderrislik unvanı verilmesi yüzünden beşik uleması adında yeni bir sınıfın türemesi yüzünden devletin gerilemesi kaçınılmaz hale gelmiştir.

Dış etkenler: Avrupa'nın ekonomisinin güçlenmesi, coğrafi keşifler yüzünden zenginleşmesi, bilimde Rönesans ve Reform hareketleriyle önemli girişimler yapılması, bunlara Osmanlıların ayak uyduramaması nedeniyle geri kalınmıştır. Ayrıca Avrupalıların Osmanlılara birlikte saldırmaya başlaması yüzünden gerileme başlamıştır.  

Yayınlanma Tarihi : 01.8.2014 01:39:50

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Murat

Sultan Murat: Osmanlı padişahları içerisinde ismi Sultan Murat olarak geçen 4 padişah bulunur. Bütün bu padişahların özgeçmişlerinden özetle bahsedeceğiz. Sultan I. Murat: Babasının adı: Orhan Gazi Annesinin adı: Nilüfer Hatun Doğ...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan: Medineli Müslümanlardan olan ve hicret esnasında Hz. Peygamber'i kendi evinde misafir eden sahabedir. Medineli tüm Müslümanlar Peygamber efendimizi kendi evlerinde konuk etmek istiyorlardı. Bu durum üzerine Peygambe...

Tanzimat

Tanzimat, Gülhane Hatt-ı Hümayunu yani Tanzimat Fermanı ile birlikte başlayan, Osmanlı Devleti’nin yenileşme hareketlerine yöneldiği dönemi ifade eder. Sultan Abdülmecid’in tahta oturmasıyla yaptığı ilk iş Tanzimat Fermanı’nı i...

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlının Duraklama Dönemi: 1579-1699 yılları arasında ve  Sokullu Mehmet Paşa'nın ölmesi ile başlayan dönemdir. Deneyimsiz kişilerin tahta geçmesi, merkezi yönetimin bozulması, devlet yönetiminde otoritenin bozulması, devlete ol...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Şehzade Mustafa

Şehzade Mustafa, şehzadenin başına gelen ve içler acıtan bir sonla biten taht kavgasında nefesi boğularak feda edilmiş bir hikaye. 1515 yılında Manisa'da dünyaya gelen babası Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan olma oğlu. Şeh...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017