Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler

Osmanlı Devleti'nde Yapılan Medreseler; devletin ihtiyaç duyduğu dini, idari ve adli alanda personel yetiştirmek amacı ile yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde orta eğitim ve yüksek öğrenim kurumlarının temeli medreselerde verilen eğitim temeline dayanmaktadır. İlk medrese Orhan Bey döneminde açılmıştır. Orhan Bey zamanında açılan bu medreseyi Davud-u Kayseri isimli bir kişi ilk olarak İznik'te açmıştır. Daha sonra Yıldırım Beyazit döneminde ve 2. Murat döneminde, medreselere hazırlık bölümleri de eklenerek medreseler geliştirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde yapılan Sahnı Seman medreseleri ise tefsir (Kur'an açıklanması), hadis (Peygamberin sözleri), kelam (Akıl ve bilim yolu ile ayetleri açıklama), fıkh (İslam hukuku), Arap dili ve edebiyatı dersleri okutulan bir ilahiyat fakültesi konumundaydı. Kanunu Sultan Süleyman döneminde yapılan Süleymaniye Medresesi ile Osmanlı Devleti'nde görülen eğitim ve öğretim en üst noktaya yani zirveye ulaşmıştır. Yapılan Süleymaniye Medresesi'nde fen ve tıp alanında da eğitim verilmiştir.

Medreselerde eğitim alan öğrenciler ilk basamağı tamamladıktan sonra Hariç ve Dahil adı verilen medreselerde de eğitim aldıktan sonra Sahnı Seman ve Süleymaniye medreselerine devam ederlerdi. Bu medreselerden mezun olan öğrenciler kadılık ve müderrislik için diploma (İcazet) alırdı. Orta düzeyde olan medrese öğrencilerine ' softa ' yüksek düzeyde olan medrese öğrencilerine ' danişmend ' denirdi. Sahnı Seman medresesini bitirenlere ' icazetname ' adı verilen diploma verilirdi. Medreselerde bulunan öğretim görevlisine ' müderris ' öğretim görevlisinin yardımcısına ise ' muid ' adı verilirdi. Sahnı Seman düzeyindeki bir medreseden mezun olup atama bekleyen kişilere ' mülazemet ' adı verilirdi.

Medreselerden mezun olan öğrenciler müderris, müftü, kadı, defterdar, hekim, imam, nişancı vb. Olurlardı. Türk- İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de eğitim ve öğretim hizmetleri vakıflarca karşılanmıştır. Medreselerin finansmanı vakıf topraklarıdır. 17. Yüzyıldan itibaren medreselerin bozulmasının nedenleri arasında; felsefe ve mantık gibi akli bilimlerin boş ve gereksiz olduğunun düşünülmesi, devlet adamlarının yaptığı müdahaleler ile bazı ulema çocuklarına küçük yaşlarda müderrislik verilmesi (Beşik uleması) öğrencilerin yeterli öğretim yapmadan müderris olmaları sayılabilir.

Osmanlı Devleti'nde Yapılan Medreseler
 • Ibtida-i Haric Medreseleri
 • Hareket-i Haric Medreseleri
 • Ibtida-i Dahil Medreseleri
 • Hareket-i Dahil Medreseleri
 • Musila-i Sahn Medreseleri
 • Sahn-i Seman Medreseleri
 • Ibtida-i Altmisli Medreseleri
 • Hareket-i Altmisli Medreseleri
 • Musila-i Süleymaniye Medreseleri
 • Süleymaniye Medreseleri
 • Daru'l Hadis Medreseleri

Osmanlı Devletinde Yapılan Medreseler Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

1. Abdülhamid

1. Abdülhamid

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

1. Selim Dönemi Yenilikleri

1. Selim Dönemi Yenilikleri

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

Genç Osman Dönemi Siyasi Olaylar

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

Güncel

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Güncel

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Güncel

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

İlk Osmanlı Medresesi

İlk Osmanlı Medresesi

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

Fatih Sultan Mehmet Hayatı ve Ölümü

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

2. Mustafa Dönemi ve Savaşları

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Osmanlıda Eğitim Nasıl Yapılırdı?

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Mahmut Dönemi ve Savaşları

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

Osmanlıda Harem Nasıldı ve Neler Yapılır?dı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6