3. Selim

3. Selim

3. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğmuş olan 93. İslam halifesi ve 28. Osmanlı sultanıdır. Babası 3. Mustafa, annesi ise Mihrişah Sultan'dır. Topkapı Sarayında dünyaya geldiğinde yedi gün yedi gece devam eden Şehrayin şenlikleri ve üç gece süren deniz donanması merasimleri yapılmıştır. Dünyaya geldiğinde babası 3. Mustafa'nın saltanatı devam ediyordu. Babası öldüğünde 13 yaşında olduğundan amcası 1. Abdülhamid tahta çıkarıldı. 1. Abdülhamid şehzade Selim'i sevmesinden ötürü, kafes hayatı sırasında iyi bir eğitim olmasına engel olmamıştır. Şiir ve müziğe merakından dolayı İlhami mahlasıyla şiirler yazarak, şarkılar besteleyen bir padişahtı. Klasik müzikteki pek çok makamın sahibi kendisidir. 64 tane eseri bulunmaktadır. Hem doğu kültürüne merak sarmış, hem de batı kültürüne ilgi göstermiştir. Mükemmel bir eğitimle geçen şehzadeliğinde Fransa Kralı 16. Louis ile mektuplaşmasından ötürü, Osmanlılarda köklü bir değişimin olmasına karar verdi.

3. Selim saltanatı ve yaşanan gelişmeler

7 Nisan 1789 tarihinde amcası 1. Abdülhamid'in ölümüyle, 18 yıl sürecek saltanatı başlamış oldu. Saltanatının başlangıcı Fransız Devrimiyle aynı döneme gelmektedir. Tahta çıktıktan sonra 16 Mayıs 1789 tarihinde bir divan toplantısı yaptı. Devlet büyüklerinden yaşanan meseleler için fikir beyan etmelerini istedi. Divan sonucunda askeri, mali ve siyasi sorunların halledilmesi için gereken talimatları verdi. Mali açıdan düzelmeyi sağlamak için, sarayda bulunan değerli eşyaları, altın ve gümüşleri darphaneye gönderdi. Halk ta sultana aynı desteği vererek, ellerindeki altın ve değerli eşyaları devlete verdi. Ordunun cepheleri düzene konuldu. Fransa ve İspanya elçileri barış, Prusya Kırım'ın kurtulması için antlaşma, İsveç Rusya'ya karşı yardım isteğini iletti. 3. Selim cephelerde harplerin devam etmesini istedi. İsveç ile 11 Temmuz 1789'da Beykoz Antlaşması yaparak, Rusya'ya karşı birlikte hareket ettiler. Tahta çıktığında devam etmekte olan Avusturya savaşında, ordu Foksan 'da bozguna uğratıldı. Avusturyalıların Belgrad'a ilerlemesiyle şehir ellerine geçti. 31 Ocak 1790 tarihinde Avusturya, Prusya ve Rusya'ya karşı ittifak imzalandı. Prusya'nın araya girmesiyle Avusturya savaşına son verildi. Avusturya'yla 4 Ağustos 1791 yılında Ziştovi Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın maddelerine göre, Osmanlılar 1788-1791 savaşında aldığı yerleri Avusturya'ya verecekti. Rusya ile 9 Aralık 1792 tarihinde imzalanan Yaş Antlaşmasına göre, Dinyester Turla nehri ve Kuban nehri Rusya ile sınır kabul edildi. Avrupa'nın Fransız devrimi ile uğraşmasından ötürü, Osmanlı Devleti geçici bir barış dönemine girmiş oldu. Bu esnada 3. Selim orduda yapacağı yenilikler ile uğraşarak, 1793 senesinde Nizam-ı Cedit ordusunu oluşturdu. Fransızların Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemde, Avrupa'ya üstünlük sağlayan Fransızlar, 1798 yılında Osmanlıların elindeki Mısır'a saldırdılar. Mısır'ı başarıyla koruyan Osmanlılar ile Fransızlar arasında 1801 yılında El-Ariş Antlaşması imzalandı. 1807 tarihinde Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılması için Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanan yeniçeriler sebebiyle, 3. Selim 29 Mayıs 1807 tarihinde hem orduyu dağıtmış, hem de tahtı bırakmak zorunda kalmıştır. Tahta geçen 4. Mustafa, 3. Selim'i yeniden kafes arkasına göndermiştir. 3. Selim'in yeniden tahta geçirilmesini önlemek için de boğdurmuştur. Cenazesi Laleli Camiine babası 3. Mustafa'nın yanına defnedilmiştir.

3. Selim döneminin önemli olayları nelerdir?

3. Selim döneminde gerçekleştirilen ıslahatlar

Askeri alanda yaptırdığı yeniliklerle dikkat çeken 3. Selim, yeniçerilerin ve tımarlı sipahilerin ıslah edilmesiyle ilgili 72 madde içeren bir ferman yayınlaşmıştır. Bunlar;

  • Yeniçerilerin Esame alımının yasaklanması
  • Hıdırelles ve Kasım ayı arasında 3 kez talim yapılması
  • Tophane'de 1790 yılında okul yaptırılması
  • 1792 yılında Halıcıoğlu'nda istihkamcı ve humbaracı yetiştirilen Humbaracı ocağı kurulması
  • Eyüp'te bulunan Mühendishane-i Sultan-i'nin Halıcıoğluna taşınması
  • 1800 yılında Humbaracı Ocağında yer alan Mühendizhane-i Fünun-i Berr-i Humayum kurulması
  • Camialtında yer alan Tersane Mühendishanesine eklenen gemi inşaat bölümü
  • Bu okulun 1805 yılında seyrü sevafin ve inşaat olarak iki bölüme ayrılması yer alıyordu.

Nizam-ı Cedit ve Kabakçı Mustafa isyanı

Dışarda barışı sağlamış olan 3. Selim 1793 yılında kurduğu Nizam-ı Cedit ordusu askeri alanda yapılmış yeniliklerden biridir. Levent çiftliğinde talimler yapan yeni ordunun prensipleri devletin her tarafında uygulanmıştır. Rusların İstanbul boğazına karşı tehditlerinde, Karadeniz'in ve İstanbul'un önemli noktalarına yerleştirilen askerler başarılı bir görüntü veriyordu. Prusya ve Fransa'dan getirilen danışmanlarda bunda yardımcı oluyordu. Mısır'ın savunmasında başarılı olan ordu, 1806-1812 yıllarında yapılan Osmanlı Rus savaşında varlık gösterememiştir. Yeniçerilerde bu orduya karşı huzursuzluklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Bu yüzden Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanarak, bu ordunun kaldırılmasını ve 3. Selim'in tahttan indirilmesine sebep olmuşlardır. Yenilik taraftarı olması onu hem tahttan etmiş, hem de canına mal olmuştur.

Son Güncelleme : 04.04.2021 18:47:54
3. Selim ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

3. Selim Yorumları

şifre Kırmızı sayı

6 Yorum Yapılmış "3. Selim"
gayet güzel ayrıntılı fakat şöyle bir sıkıntı var sayfa kopyalanmıyor
Faruk . 17.02.2018
CEVAP YAZ
çok ayrıntılı ve güzel siteyi çok beğendim teşekkür ederim
Ayşegül . 14.04.2015
CEVAP YAZ
çok sağolun tarih performans ödevime yardımcı oldunuz.
Mücahit . 07.05.2015
CEVAP YAZ
Guzel ama biraz uzun
Sanane . 09.04.2018
CEVAP YAZ
Kötü ve çok kısa
Mehmet . 10.02.2018
CEVAP YAZ
Çok teşekkürler
İlk Nur Yazgı . 17.02.2018
CEVAP YAZ
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi Saltanatı: 1413-1421 Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt’ın Anadolu Siyaseti I.Murad’ın vefatı Anadolu da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar. Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşı...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. padişahı ve Sultan I.Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden İ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu. İlk kez Pençik Sistemi uygulandı. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu. İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar’ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı. -1360...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği’ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur.Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır.İlk medrese İznik'te kurulu...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey’in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu’da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran’da kurulu İlhanlılar’ı metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bi...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur. Çocukluğu, gençliği ve aldığı ...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti’nde, I. Murat döneminde ‘’Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.’’ anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devl...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022