3. Selim Dönemi ve Savaşları
24 Haziran 2024

3. Selim Dönemi ve Savaşları

III. Selim

III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde doğmuş olan 93. İslam halifesi ve 28. Osmanlı sultanıdır. Babası III. Mustafa, annesi ise Mihrişah Sultan'dır. Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldiğinde yedi gün yedi gece devam eden şenlikler ve üç gece süren deniz donanması merasimleri düzenlenmiştir. Babası III. Mustafa'nın saltanatı sırasında doğmuş olan III. Selim, babasının vefatıyla 13 yaşında yetim kalmış ve amcası I. Abdülhamid tahta çıkmıştır. I. Abdülhamid, Şehzade Selim'i çok sevdiği için onun iyi bir eğitim almasına engel olmamıştır. Şiir ve müziğe olan ilgisinden dolayı "İlhami" mahlasıyla şiirler yazmış ve şarkılar bestelemiştir. Klasik Türk müziğinde pek çok makamın sahibi olan III. Selim'in 64 eseri bulunmaktadır. Hem Doğu hem de Batı kültürüne ilgi göstermiştir. Şehzadeliği sırasında Fransa Kralı XVI. Louis ile mektuplaşarak Osmanlı'da köklü bir değişim gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

III. Selim'in Saltanatı ve Yaşanan Gelişmeler

7 Nisan 1789 tarihinde amcası I. Abdülhamid'in ölümüyle, III. Selim'in 18 yıl sürecek saltanatı başlamıştır. Saltanatının başlangıcı, Fransız Devrimi ile aynı döneme denk gelir. Tahta çıktıktan sonra 16 Mayıs 1789 tarihinde bir divan toplantısı düzenlemiş ve devlet büyüklerinden yaşanan meseleler hakkında fikir beyan etmelerini istemiştir. Bu toplantı sonucunda askeri, mali ve siyasi sorunların çözülmesi için talimatlar vermiştir. Mali açıdan düzelmeyi sağlamak için sarayda bulunan değerli eşyaları, altın ve gümüşleri darphaneye göndermiştir. Halk da sultana destek vererek ellerindeki altın ve değerli eşyaları devlete bağışlamıştır. Ordunun cepheleri düzenlenmiş, Fransa ve İspanya elçileri ile barış, Prusya ile Kırım'ın kurtulması için antlaşma ve İsveç'in Rusya'ya karşı yardım isteği gibi diplomatik girişimlerde bulunulmuştur.

III. Selim, cephelerde savaşların devam etmesini istemiş ve İsveç ile 11 Temmuz 1789'da Beykoz Antlaşması'nı yaparak Rusya'ya karşı birlikte hareket etmişlerdir. Tahta çıktığında devam etmekte olan Avusturya savaşında, Osmanlı ordusu Foksan'da bozguna uğramıştır. Avusturyalıların Belgrad'a ilerlemesiyle şehir ellerine geçmiştir. 31 Ocak 1790 tarihinde Avusturya, Prusya ve Rusya'ya karşı ittifak imzalanmıştır. Prusya'nın araya girmesiyle Avusturya savaşı sona ermiş ve Avusturya ile 4 Ağustos 1791'de Ziştovi Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre Osmanlılar, 1788-1791 savaşında aldığı yerleri Avusturya'ya bırakmıştır. Rusya ile 9 Aralık 1792'de imzalanan Yaş Antlaşması'na göre, Dinyester ve Kuban nehirleri Rusya ile sınır kabul edilmiştir.

Avrupa'nın Fransız Devrimi ile meşgul olmasından dolayı Osmanlı Devleti geçici bir barış dönemine girmiştir. Bu esnada III. Selim, orduda yapacağı yeniliklerle uğraşarak 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştur. Fransızların Avrupa'yı kasıp kavurduğu bir dönemde, Fransızların üstünlüğü Osmanlı Devleti'ni de etkilemiş ve 1798 yılında Osmanlı topraklarındaki Mısır'a saldırmışlardır. Mısır'ı başarıyla savunan Osmanlılar ile Fransızlar arasında 1801 yılında El-Ariş Antlaşması imzalanmıştır. 1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılması için Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanan yeniçeriler, III. Selim'i 29 Mayıs 1807 tarihinde tahttan indirmiş ve IV. Mustafa tahta çıkmıştır. IV. Mustafa, III. Selim'i yeniden kafes arkasına göndermiş ve yeniden tahta geçmesini önlemek için öldürtmüştür. Cenazesi, Laleli Camii'nde babası III. Mustafa'nın yanına defnedilmiştir.

III. Selim Döneminin Önemli Olayları

III. Selim Döneminde Gerçekleştirilen Islahatlar

Askeri alanda yaptırdığı yeniliklerle dikkat çeken III. Selim, yeniçerilerin ve tımarlı sipahilerin ıslah edilmesiyle ilgili 72 madde içeren bir ferman yayınlamıştır. Bu ıslahatlar şunlardır:
  • Yeniçerilerin Esame alımının yasaklanması
  • Hıdırellez ve Kasım ayı arasında üç kez talim yapılması
  • Tophane'de 1790 yılında okul yaptırılması
  • 1792 yılında Hasköy'de istihkamcı ve humbaracı yetiştirilen Humbaracı Ocağı'nın kurulması
  • Eyüp'te bulunan Mühendishane-i Sultanî'nin Hasköy'e taşınması
  • 1800 yılında Humbaracı Ocağı'nda yer alan Mühendishane-i Fünun-i Berr-i Hümayun'un kurulması
  • Camiâltı'nda yer alan Tersane Mühendishanesi'ne eklenen gemi inşaat bölümü
  • Bu okulun 1805 yılında Seyrü Sefain ve İnşaat olarak iki bölüme ayrılması

Nizam-ı Cedid ve Kabakçı Mustafa İsyanı

Dışarda barışı sağlamış olan III. Selim, 1793 yılında kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu ile askeri alanda önemli yenilikler gerçekleştirmiştir. Levent Çiftliği'nde talimler yapan yeni ordunun prensipleri devletin her tarafında uygulanmıştır. Rusların İstanbul Boğazı'na karşı tehditlerinde, Karadeniz'in ve İstanbul'un önemli noktalarına yerleştirilen askerler başarılı bir görüntü vermiştir. Prusya ve Fransa'dan getirilen danışmanlar da bu başarıda yardımcı olmuştur. Mısır'ın savunmasında başarılı olan ordu, 1806-1812 yıllarında yapılan Osmanlı-Rus savaşında aynı başarıyı gösterememiştir. Yeniçeriler, bu orduya karşı huzursuzluklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Bu nedenle Kabakçı Mustafa önderliğinde ayaklanarak, Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını ve III. Selim'in tahttan indirilmesine sebep olmuşlardır. Yenilik taraftarı olan III. Selim, hem tahtını hem de hayatını kaybetmiştir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti

Osmanlı Hanedanı

Osmanlı Hanedanı

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Padişahları Soy Ağacı

Osmanlı Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

Osmanlı Alfabesi Yazılışı ve Okunuşu

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Güncel

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Abdülmecit Dönemi ve Savaşları

Güncel

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Güncel

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Duraklama Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

1. Selim Dönemi Fetihler

1. Selim Dönemi Fetihler

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

20 Yüzyılda Osmanlı Devleti

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

2. Süleyman Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

Orhan Gazi Dönemi Fetihler

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

İlk Osmanlı Bankası Hangisidir ve Çalışma Şekli

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

İlk Osmanlı Parası

İlk Osmanlı Parası

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

2. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Murat Dönemi ve Savaşları