Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osmanlı devleti kuruluş dönemi, Osmanlı beyliğinin öncesinden başlayarak, 1453 yılında Konstanniyye'nin yani İstanbul'un fethine kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Osmanlı Devleti'nin başında 1. Osman Gazi, 1. Orhan Gazi, 1. Murat, 1. Beyazıt ve 2. Murat bulunmuştur.

Osmanlı beyliğinden önceki dönem


Moğol saldırılarının olması yüzünden Kayı soyundan gelen Kaya Alp'in oğlu olan Süleyman Şah, 1224 yılında Horasan'dan Ahlat ve Erzurum'a 50.000 kişiyle birlikte yerleşmiştir. Bundan yedi yıl sonra Fırat Nehrinden Horasan'a dönmek istediklerinde, Süleyman Şah Caber Kalesi önünde atından suya düşerek ölmüştür. Bu olaydan sonra emrindeki kişiler dağılmıştır. Bunların bazısı Suriye'de kalırken, bazısı Anadolu'ya doğru ilerlemiştir. Süleyman Şah'ın Sungur Tekin, Ertuğrul, Dündar ve Gündoğdu adlı dört oğlundan ikisi Horasan'a dönmüş, diğerleri ise yanlarında olan ailelerle Erzurum civarına giderek, Sürmeli Çukur ovasına yerleşmiştir. Bir kısmı ise Pasin ovasında yerleşmiştir.

Ertuğrul ve Dündar yanındakilerle batıya doğru giderken iki ordunun savaşına şahit oldular. Bunlardan güçsüz olanın yanında olmaya karar verdiler. Bu onların kaderini etkilemiştir. Yanlarında oldukları ordu Anadolu Selçuklu ordusu savaşı kazanmıştır. Bu yardımı sayesinde Ertuğrul Selçuklu sultanı 3. Alaeddin Keykubat'la tanışmıştır. Sulatan kendisine Domaniç, Söğüt yakınlarında ovayı kışlak ve Ermeni dağlarında yaylak olarak vermiştir. Ertuğrul buraya gittiğinde Kütahya'nın kuzeyinde Karacahisar 'da Rumlar yaşamaktaydı. Rumlar Ertuğrul'u rahatsız ettiğinden, bir sefer düzenleyerek bu bölgeyi almıştır. Zaferi öğrenen 3. Keykubat Eskişehir'i Sultanönü olarak değiştirerek, Ertuğrul Gazi'ye vermiştir. Ertuğrul Gazi'nin Osman, Savcı ve Gündüzalp adında üç oğlu vardı. Bunlardan 1258 yılında doğan Osman, Bizans tekfurlarına seferlerde bulunmuş ve savaşçı olarak nam salmıştır.

Osmanlı beyliğinin kuruluşu ve genişlemesi


Osman Gazi dönemi


Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine Osman Gazi 1281 yılında aşiretin başına geçmiştir. Bizanslılara ait olan Kulaca Hisar'ı 1284 yılında ele geçirmiş, 1288 yılında Karacahisar'ı, 1298 yılında Bilecik'i fethetmiştir. 3. Alaeddin Keykubat'ın kaçmasıyla yöneticisiz kalan Anadolu Selçuklu Devletinden sonra bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönem tarihçiler tarafından beyliğin kuruluşu olarak kabul edilir. 1302 yılında Bizanslılarla Koyunhisar muharebesi, 1301 yılında Yenişehir'in alınması, 1321 yılında Mudanya'nın fethinden sonra, 1326 yılında yaptığı Bursa kuşatmasında vefat etmiştir.

Osmanlı devletinin kuruluşu

Orhan Gazi dönemi

Beyliğin başına geçmek için hazırlanan Orhan Gazi bu arada Yarhisar tekfurunun kızı olan Holofira ile evlenmiştir. Beyliğin başına geçince Bursa'yı alarak, başkent yapmıştır. Daha sonra İznik'i kuşatmış, ancak Bizanslıların saldırısı üzerine kuşatma kaldırılmıştır. Bizanslılarla 1329 yılında Maltepe Muhaberesini yapan Orhan Gazi, buradan galip ayrılarak Kocaeli Yarımadasını Osmanlılara katmış ve Bizans'ın Anadolu ile bağlantısını kesmiştir. 1331 yılında İznik, 1337 yılında İzmit alınmış, 1345 yılında Karesioğulları Beyliği Osmanlılara katılmıştır. Bu Anadolu'da Türk siyasi birliğinin kurulması açısından atılan ilk adımdır. Karesioğulları'nın donanmasından faydalanan Orhan Gazi buradan Rumeli'ye geçişi kolaylaştırmıştır. 1346 yılında Yannis Kantakuzenos'un kızıyla evlenen Orhan Gazi, 1347 yılında onun Bizans tahtına geçmesini sağlamıştır. Bizans'ın Balkan devletleriyle yaptığı savaşlarda yardımda bulunmuştur. Bu yüzden kendisine 1353 yılında Gelibolu Yarımadası'nda olan Çimpe Kalesi verilmiştir. Bu sayede Osmanlılar Rumeli'de ilk topraklarını elde etmiş oldular. Beyliği devlet haline getiren Orhan Gazi, teşkilatlanmaya önem vermiştir. İznik'te ilk Osmanlı medresesi açılmış, yaya ve müsellem ordusu kurulmuştur. Bu dönemde ilk divan kurulmuş, vezirlik makamı, ilk olarak kadı ve subaşı atanmıştır. 1362 yılında vefat edince yerine 1. Murat geçmiştir.

1. Murat dönemi

1. Murat saltanatında Balkan topraklarında ilerlemiş, Anadolu'da bazı beylikleri ele geçirmiştir. 1363 yılında Sazlıdere Muhaberesi sonunda Bizanslılardan Edirne'yi almış, Filibe ve Gümülcine'yi topraklara katmıştır. Böylece Bizans ile Sırp ve Balkanlar arasındaki kara bağlantısını kesmiştir. Bu fetihlerden rahatsız olan papa tarafından haçlı birliği oluşturulmuştur. 1364 yılında Haçlılarla yapılan Sırpsındığı Muhaberesi kazanılmış ve Meriç ırmağına hâkim olunmuştur. Bu sayede Balkanlarda ilerleme kolay hale gelmiştir. Daha sonra Haçlılar ile Çimen Muhaberesi yapılmış, 1371 yılında Sırplara karşı zafer kazanılmıştır. Oğlu Beyazıt'ı Germiyanoğulları beyinin kızıyla evlendirmiş, çeyiz sayesinde Simav, Kütahya, Enet ve Tavşanlı'yı almıştır. Para karşılığında Hamitoğullarından Yalvaç, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir ve Isparta'yı almış ve Karamanoğulları ile sınır komşusu olmuştur. 1389 yılında 1. Murat Sırplarla yapılan 1. Kosova savaşında şehit edilmiştir. Saltanatında devlet hükümdar ve oğullarının ortak malıdır anlayışını getiren, 1. Murat böylece taht kavgalarını önlemek istemiştir. Başkent Edirne'ye taşınmış, Yeniçeri ocağı kurulmuş ve ülke eyaletlere bölünerek Rumeli Eyaleti kurulmuştur.

1. Beyazıt dönemi

1. Murat'ın ölümüyle yerine geçen oğlu Yıldırım Beyazıt, beylikleri ortadan kaldırmış ve Osmanlı topraklarına katmıştır. Beyliklerin dışında Sivas, Malatya, Elbistan ve Kayseri ele geçirilmiştir. Ülke doğuda Fırat nehrine kadar genişleme göstermiştir.

Ankara savaşı ve Fetret devri

Beyliklerin ele geçirilesinden sonra beyler Timur'a sığınınca, Osmanlılar ve Timur karşı karşıya gelmiştir. Ankara Savaşında yenilen Osmanlılar, Anadolu siyasi birliğinin dağılmasına neden olmuştur. Bunu toparlamak 2. Mehmet döneminde olmuştur. Aynı zamanda Osmanlı devletinin kendi içinde parçalanmasına sebep olmuştur. 1. Beyazıt'ın oğulları Osmanlı tahtı için mücadeleye giriştiler. Bu dönem tarihe Fetret Dönemi olarak geçmiştir. 1413 yılında 1. Mehmet'in devletin birliğini yeniden sağlamasına kadar sürmüştür. Ankara Savaşının ağır sonucu Osmanlıların ilerlemesini yarım yüzyıl geciktirmiş oldu. 29 Mayıs 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla artık Osmanlı Devleti bir İmparatorluk olarak yoluna devam etmiştir.
Son Güncelleme : 19.01.2024 15:06:29
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024