Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
12 Temmuz 2024

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler


Askeri ve Kültürel Başarılar

Fatih Sultan Mehmed, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü.

Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi.

Türkçe'nin yanı sıra Arapça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan özel bir kütüphanesi vardı.

"Avni" takma adıyla şiirler yazdı. Bu şiirler "Fatih Divanı" (1944), "Fatih'in Şiirleri" (1946) ve "Fatih ve Şiirleri" (1959) gibi adlar altında basıldı.

Bilim adamlarını ve edebiyatçıları destekleyen Fatih, nesir ustası Sinan Paşa ile şair Ahmed Paşa'yı vezirliğe kadar yükseltti.

Ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Ali Kuşçu'nun İstanbul'da kalmasını sağladı.

Fatih, İtalyan ressam Gentile Bellini'yi 1479'da İstanbul'a getirterek resimlerini yaptırdı.

Yönetim ve Hukuk Reformları

Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı Devleti'ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yaptı.

Yönetim, maliye ve hukuk alanında koyduğu kuralları içeren "Fatih Kanunnamesi", sonraki dönemde de yürürlükte kaldı.

Bu kanunname, tahta çıkan padişaha devletin geleceği için kardeşlerini öldürme hakkı veriyordu.

Fatih'in Osmanlı devlet düzenine ilişkin temel ilkelerinin pek çoğu, Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini korudu.

Fatih'in saltanatı döneminde Osmanlı ülkesinde 500'den fazla mimari yapı inşa edildi.

Onun adına yapılan en önemli yapı, İstanbul'da bir cami ile medrese, kütüphane, imarethane (aşevi), darüşşifa (hastane), hamam, kervansaray gibi birimleri kapsayan Fatih Külliyesi'dir.

Eğitim ve Kültür

Fatih Sultan Mehmed'in tarihteki en önemli yanlarından birisi de eğitime verdiği önem olmuştur.

Üniversite anlamında Osmanlı tarihinde ve dünya tarihinde bilinen en eski eğitim kurumlarından olan Sahn-ı Seman'ı kurmuştur.

Sahn-ı Seman, İstanbul'un ilk Türk yükseköğretim kurumudur.

Sahn-ı Seman medreseleri, Fatih Külliyesi içindeki en yüksek düzeyli medreseler idiler.

Sahn-ı Seman'ın eğitim müfredatının hazırlayıcılarından çağın önemli bilim adamı Ali Kuşçu'dur.

Medreselerde Ali Kuşçu tarafından düzenlenen bir okutma planının olduğu, hatta bunun "Kanunnâme" şeklinde yapıldığı bilinmekle birlikte, bugüne kadar incelemesi yapılan Osmanlı arşiv belgeleri arasında ele geçirilememiştir.

Bu kanunnamenin aslının 1918 yılında külliyede çıkan yangınla yok olması da olasıdır.

Sahn-ı Seman, Kanuni tarafından açılan Süleymaniye medreseleri zamanına kadar nakli ve akli bilimlerde öğrenci yetiştirmekteydi.

Kanuni devrinde bu medreseler şer’î ilimler ihtisası yapılan medreseler olmuşlar, Süleymaniye medreseleri de aklî ilimlerin ihtisas yeri olmuştur.

Sanat ve Edebiyat

Fatih Sultan Mehmed, tüm bunların yanı sıra şair yönüyle de tanınmıştır.

Şiirlerinde "Avni" mahlasını kullanmıştır.

Onun döneminde yazılan şiirler, edebi açıdan Osmanlı şiirine önemli katkılar sağlamıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Nalezen

12 Temmuz 2024 Cuma

Fatih Sultan Mehmed gerçekten de Arapça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan bir kütüphaneye mi sahipti? Bu kadar çok dili nasıl öğrenmiş olabilir?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Nalezen, Fatih Sultan Mehmed'in Arapça, Latince ve Yunanca kitaplardan oluşan bir kütüphaneye sahip olduğu doğru. Kendisi çok yönlü bir hükümdardı ve farklı dillere olan ilgisiyle biliniyordu. Bu dilleri öğrenmesinde aldığı özel eğitimin büyük bir etkisi var. Osmanlı sarayında dönemin en iyi hocalarından dersler aldı ve genç yaşlardan itibaren farklı kültürlere ve dillere ilgi duydu. Ayrıca, Fatih Sultan Mehmed'in zekası ve öğrenme azmi, bu dilleri öğrenmesini kolaylaştırmış olabilir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

1. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

Editörün Seçtiği

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

Haber Bülteni

Popüler İçerik

1. Selim Dönemi Yenilikleri

1. Selim Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Askeri Teşkilatı Nasıldı?

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Osmanlı Haçlı Savaşları ve Sonuçları

Güncel

İlk Osmanlı Parası

İlk Osmanlı Parası

Güncel

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

Güncel

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

Osmanlı Devleti Kuruluşu ve Yükselişi

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

2. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Murat Dönemi ve Savaşları

Handan Sultan

Handan Sultan

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

Osmanlıda Vakıf Nasıl İşletilirdi?

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

4. Mehmet Dönemi ve Savaşları

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Mustafa Dönemi ve Tarihi

4. Murat Dönemi Yenilikleri

4. Murat Dönemi Yenilikleri

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

Tekfur Nedir ve Görevleri Nelerdir?

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Osmanlıda Hoşgörü ve Medeniyet

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

Celali İsyanları Tarihi ve İsyanın Sebepleri

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devletinde Harem

Osmanlı Devletinde Harem

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Hürrem Sultan Hayatı ve Döneminde Yaşanan Olaylar

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

Şah Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Mehmet Dönemi Fetihler

3. Mehmet Dönemi Fetihler

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

2. Abdülhamit Dönemi ve Hayatı

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri

Osmanlı Arması Özellikleri ve Sembolleri