İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?
15 Mayıs 2024

İlk Osmanlı Halifesi Kimdir?

İlk Osmanlı Halifesi; bu mukaddes görev Osmanlılar'da ilk olarak Sultan II. Bayezid ile Dulkadiroğlu Şehsüvar Bey'in kızı Gülbahar Sultan'ın oğlu olan Yavuz Sultan Selim Han'a nasip olmuştur. İslam'ın 74. Halifesi konumuna gelen ve 9. Osmanlı Padişahı'dır. İlk Osmanlı Halifesi olan Yavuz Sultan Selim Han Amasya'da 10 Ekim 1470 tarihinde dünyaya gelmiştir. Gülbahar Sultan'ın Yavuz Sultan Selim'i doğurduğu sıralarda sabah vaktine yakın sarayın kapısına bir derviş gelmiş. Derviş kendisine kapıyı açanlara bakarak: ' Bugün bu hanedandan bir erkek çocuk doğacak, vücudunda yedi beni bulunacak, onların sayısı kadar hükümdar mağlup edecektir ' der ve geri dönüp hızla gözden kaybolur. Sultan Selim'e ' Yavuz ' lakabı onun büyük ve güçlü bir padişah olduğunu ifade etmek için söylenmiştir.

Ufak yaşlarında İstanbul'un yolunu tutan Yavuz Sultan Selim ayak bastığı bu topraklarda büyük bir alim olan dedesi Fatih Sultan Mehmed Han'ın terbiyesiyle yetişir. Kur'an'ı Kerim, hadis ve fıkıh gibi derslerinin yanında yüksek fen ilimlerini de öğrenen Yavuz Sultan Selim Han diğer bir yandan da ata binme eğitimi, güreş tutma, ok atma ve kılıç sallama eğitimleri de almıştır. Çok zeki ve çevik olan Yavuz Sultan Selim babası II. Bayezid Han'ın tahta çıkması ile Trabzon'a vali olarak tayin edilmişti. Babasının ardından tahta 24 Nisan 1512 tarihinde çıkan Yavuz Sultan Selim Han 9. Osmanlı Padişahı olarak tarihe geçmekteydi. Pek çok icraat ve fetih hareketlerinde bulunmuştu.

Tahta çıktıktan sonra birçok sefer ve fetih düzenleyen Yavuz Sultan Selim 24 Ocak 1517 tarihinde Kahire'yi fethetti. Ancak şehre girişini birkaç gün erteleyen Yavuz Sultan Selim tarihler 4 Şubat 1517 'yi gösterirken büyük bir tören eşliğinde Kahire'ye girdi ve Abbasi Halifeliğine bağlı Mısır Memlükleri'ne burada son verdi. Fetih sırasında yakalanan Tumanbay burada idam ettirildi. Mısırı ele geçirmekle birlikte Suriye, Filistin gibi toprakları da Osmanlı hakimiyeti altına almıştı. Bu hakimiyet sonucu Hicaz ve yöresi de Osmanlı topraklarına katılmış ve doğunun ticaret yollarının hepsi Osmanlı'nın eline geçmiştir. Bu ticaret yollarından sağlanan ganimetler ve vergiler ile Osmanlı Hazinesi dolup taşmaya başlamıştı.

Hilafetin Abbasi Soyundan Osmanlı Soyuna geçmesi sonucu 6 Temmuz 1517 tarihinde Emanet-i Mukaddese (Mukaddes Emanetler) denilen ve aralarında Hz. Muhammed (Sav)'in hırkasının, dişinin, sancağının, kılıcının ve eşyalarının bulunduğu sandıklar Hicaz'dan yola çıkarak Yavuz Sultan Selim'e gönderilmişti. Bu mukaddes eşyalarında eline ulaşması sonucu Yavuz Sultan Selim, Ayasofya Camii'nde yapılan büyük bir törenle Mekke ve Medine'nin hizmetkarı unvanını devralmıştı. Bu unvan ile bütün Müslümanlar'ın dinen ve siyasi olarak lideri olmuştu. Müslümanların dini ve dünyevi lideri olan Yavuz Sultan Selim'e rivayetlere göre cübbeyi giydiren ve halifelik nişanı sayılan kılıcı beline bağlayan son Abbasi Halifesi Üçüncü Mütevekkil olan Haremeyn-i Serifeyn'di.

Artık sadece padişah olarak değil ' halife ' olarak da anılan Yavuz Sultan Selim kendisinden sonra gelecek olan Osmanlı Padişahlarına da miras olarak halifeliği bırakacaktı. Yavuz Sultan Selim tahta çıktığı zamanlarda 2.375.000 km kare olan Osmanlı topraklarını hüküm sürdüğü sekiz yıl gibi kısa bir sürede 6.557.000 km kareye taşımayı başarmıştı. Devletinin gelişmesi için birçok çaba ve faaliyet gösteren Sultan Selim çok düzenli bir casus teşkilatını da devletine kazandırmıştı. Bu teşkilat sayesinde ülke içinde ve ülke dışından istediği bilgileri toplayan Sultan Selim'in insan seçiminde de büyük bir isabet yeteneği olduğuna kanıttı.

Kısa bir süre olan 8 yıllık padişahlık dönemine pek çok şey sığdıran Yavuz Sultan Selim 22 Eylül 1520 tarihinde yaşamını yitirdi. Kendisinden sonraki padişahlara hem büyük bir toprak zenginliği olan bir devlet ve tüm Müslümanların önderi sıfatı olan halifeliği miras bırakmıştı. Cenazesi Fatih Camii'nde kılındıktan sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış olan Sultan Selim Camii'nin yanındaki türbeye defnedilmiştir. Uzun boylu, kalın kemikli, iri, omuzları geniş bir padişah olduğu için mezarının çok büyük olduğu da belirtilir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Osmanlı Başkentleri

Osmanlı Başkentleri

5. Murat Dönemi ve Savaşları

5. Murat Dönemi ve Savaşları

Editörün Seçtiği

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Haber Bülteni

Popüler İçerik

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Kösem Sultan Hayatı ve Dönemi

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Genç Osman Nasıl Öldürüldü

Osmanlıda Tımar Sistemi

Osmanlıda Tımar Sistemi

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Güncel

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Padişah Macunu Tarifi ve Malzemeleri

Güncel

Osmanlı Sadrazamları Grevleri ve Yetkileri

Osmanlı Sadrazamları Grevleri ve Yetkileri

Güncel

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler

Osmanlı Padişah Eşleri

Osmanlı Padişah Eşleri

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

İltizam Özellikleri ve Uygulanışı

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

2. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

2. Selim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Osmanlı Ordusu Özellikleri ve Savaşları

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Kasrı Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Osmanlıda Toprak Sistemi Nasıldı?

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Sultan Selim Hayatı ve Ölümü

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Pir Sultan Abdal Hayatı ve Ölümü

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Yıldırım Beyazıt Dönemi ve Fetihleri

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Sultan Murat Hayatı ve Ölümü

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Osmanlı Tuğrasının Özellikleri

Nurbanu Sultan Hayatı ve Dönemi

Nurbanu Sultan Hayatı ve Dönemi

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

1. İbrahim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler