Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ankara Savaşı

Ankara Savaşı

Ankara savaşı, Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara'nın Çubuk ovasında yapılmıştır. Bu savaş geç Orta Çağ döneminin en kanlı savaşlarından biridir. Osmanlıların yenilgisiyle biten savaş, Fetret Devrinin başlamasına neden olmuştur. Savaş öncesi Balkanlarda iyice genişleyen Osmanlılar, Anadolu'daki genişlemesini tam olarak yapamamıştır. Selçuklular zamanında kurulan beylikler bu dönemde Anadolu'da varlığını sürdürüyordu. Bu bölgede birliğin sağlanması için, beylikler tek çatı altında toplanması gerekli hale gelmişti. Yıldırım Beyazıt hem İstanbul'la hem de beyliklerle uğraşmak zorunda kalmıştır. 1400 yılına gelindiğinde Beyazıt çoğu Türk beyliğini tebaasına almıştır. 1370 yılında kurulan Timur İmparatorluğu büyümesini hızla sağlamış ve yayılmaya başlamıştır. Bu iki devlet arasında Anadolu beylikleri için bir yarış başlamıştır.

Ankara savaşının sebepleri nelerdir?


İran ve Türkistan'da güçlü bir devletin başında olan Timur, İlhanlıların varisi olarak Anadolu'da hakkı olduğunu düşünmekteydi. Beyazıt'ın Ön Asya'ya kadar ilerlemesi Timur'un gözünden kaçmadı. Timur yüzünden topraklarını kaybetmiş olan Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Celayir sultanı Ahmed Osmanlılara sığınınca, Timur'la Beyazıt bu konuda mektuplaşmaya başlamıştır. Beyazıt kendine sığınanları geri vermeyi kabul etmeyince, Timur Beyazıt'a gözdağı vermek istemiş. Halep, Şam ve Sivas'ı ele geçirerek, Bağdat'a doğru yönelmiştir. Beyazıt'ta doğuda Erzincan ve Kemah'ı istila etmiştir. Bu gelişmeler iki ülkenin arasını açmaya yetmiştir. Timur Beyazıt'a elçi göndererek, alınan yerlerin sahiplerine geri verilmesini istemiştir. Beyazıt'ın bu istekleri reddetmesi savaşın başlama nedeni olmuştur.

Timur'un Beyazıt'tan istediği talepler

  • Anadolu beyliklerinden aldığı yerleri geri vermesini
  • Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un kendisine verilmesini
  • Beyazıt'ın Timur hakimiyetini tanımasını
  • Kemah kalesiyle çevresinin kendisine verilmesini
  • Şehzadelerinin birinin kendisine rehin olarak verilmesini istemiştir.

Timur'un Anadolu'da ilerleyişi


Osmanlıya karşı istilacı bir yaklaşım sergileyen Timur, Beyazıt için tehdit unsuru haline gelmiştir. Anadolu'ya ve Balkanlara yayılan Osmanlıların elinden inisiyatifi alan Timur kendine ordu toplamış ve Anadolu'ya doğru harekete geçmiştir. Sivas'a kadar ilerlemiştir. Bunun haberini alan Beyazıt, topladığı Sırplar ve himayesindeki beyliklerle Timur'u karşılamak için Doğu Anadolu'ya yönelmiştir. Sivas'ta olan Timur'la Akdağmadeni yöresinde savaşmak istemiştir. Timur ise Tokat'taki kaleyi kuşatmıştır. Kalenin sarp bir arazide olması işini zorlaştırmıştır. Osmanlı ordusunun yaklaştığını öğrenince kuşatmadan vazgeçmiştir. Hızlı bir şekilde Kayseri'ye doğru ilerlemiştir. Ankara'ya vararak, şehri kuşatmıştır. Beyazıt'ın yaklaşmasıyla kuşatmayı kaldıran Timur, Çubuk ovasına doğru çekilmiştir.

Çubuk ovasındaki karşılaşma

27 Temmuz 1402 tarihinde Çubuk ovasına gelen Beyazıt'ın ordusu yorgundur. Beyazıt aldığı kararla ordunun dinlenmesini uygun bulmuştur. Timur ordusuyla birlikte daha üstündür. Timur kendi hayali olan Turan Birliğini oluşturmaya yakın olduğunu düşünerek, Beyazıt'ı önünde bir engel olarak görmekteydi. Savaşı kazanmak en büyük isteğiydi. Beyazıt'ı yenerek, Çin'e doğru ilerleme olanağı bulacaktı.

Ankara savaşının başlaması

İki ordu 28 Temmuz 1402 sabahında savaş düzenine geçmiştir. Beyazıt savaşta Niğbolu savaşındaki taktiği yani hilal taktiğini uygulamak için, ordunun önünde bulunan Azaplara saldırıyı emretti. Bu şekilde başlayan savaşta, Azaplar ağır yenilgi aldılar. Taktiğinin işe yaramadığını anlayan Beyazıt, sipahilere ve yeniçerilere saldırıyı emretti. Timur'un ordusunda bulunan fillerle yaptığı saldırıda, Osmanlılar şaşkına dönmüştür. Buna rağmen Osmanlı ordusu saldırılara devam etmiştir. Savaşın sonunda yenilgiye uğrayan Beyazıt Timur tarafından esir alınmıştır.

Ankara savaşının sonuçları

Savaşın bitmesiyle Timur esir aldığı Beyazıt'a esir muamelesi yapmamış, tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış ve dostça yaklaşmıştır. Ordusuyla Bursa'yı işgal ederek, burayı tabiiyetine bağlamıştır. İzmit'i fethetmiş, bölgenin yönetimini Müslümanlara bırakmıştır. Ankara Savaşından mağlup çıkan Osmanlı devletinde imparatorluğun kurulması gecikmiş, İstanbul'un fethi daha ileri tarihe gitmiş, Anadolu'daki siyasal birlik bozulmuş ve beylikler yeniden kurulmuştur. Osmanlı dönemindeki Fetret Devri başlamıştır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 13:31:57
Ankara Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ankara Savaşı Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Ankara Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421 Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı ...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024