Ankara Savaşının Sonuçları
12 Temmuz 2024

Ankara Savaşının Sonuçları

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Yıldırım Bayezid ve Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda gerçekleşmiştir. Bu savaş, Geç Orta Çağ döneminin en kanlı ve yıkıcı çatışmalarından biridir. Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş, Osmanlı tarihinde "Fetret Devri" olarak bilinen bir dönemin başlamasına neden olmuştur.

Savaşın Arka Planı ve Sebepleri

Osmanlı Devleti, Balkanlar'da genişlemesini sürdürürken, Anadolu'da tam bir hakimiyet sağlayamamıştı. Anadolu'da Selçuklular döneminde kurulmuş olan beylikler, bu dönemde de varlıklarını sürdürmekteydi. Yıldırım Bayezid, Anadolu'da birliği sağlamak amacıyla beylikleri tek bir çatı altında toplamak istemiştir. Bu hedef doğrultusunda, 1400 yılına gelindiğinde birçok Türk beyliğini Osmanlı topraklarına katmıştır.

Timur İmparatorluğu ise 1370 yılında kurulmuş ve hızla genişlemişti. Timur, İlhanlıların varisi olarak Anadolu'da hak iddia etmekteydi. Timur ve Bayezid arasında Anadolu beylikleri üzerinde bir yarış başlamıştır. Timur'un Anadolu'daki ilerlemesi, Osmanlı Devleti için büyük bir tehdit oluşturmuştur.

Timur'un Bayezid'den Talepleri

  • Bayezid'in Anadolu beyliklerinden aldığı yerleri geri vermesi
  • Ahmed Celayir ve Kara Yusuf'un kendisine teslim edilmesi
  • Bayezid'in Timur'un hakimiyetini tanıması
  • Kemah Kalesi ve çevresinin Timur'a verilmesi
  • Bayezid'in oğullarından birinin rehine olarak Timur'a gönderilmesi

Timur'un Anadolu'daki İlerlemesi

Timur, Osmanlılara karşı istilacı bir tutum sergileyerek Anadolu'ya doğru ilerlemiştir. Sivas'a kadar ilerleyen Timur, Bayezid'i karşılamak için hazırlık yapmıştır. Bayezid ise Sırplar ve himayesindeki beyliklerle birlikte Timur'u durdurmak amacıyla Doğu Anadolu'ya yönelmiştir. İki ordu, Tokat ve Kayseri arasında karşı karşıya gelmiştir. Timur, Ankara'ya vararak şehri kuşatmış ve Çubuk Ovası'na çekilmiştir.

Çubuk Ovası'ndaki Karşılaşma

27 Temmuz 1402 tarihinde Çubuk Ovası'na ulaşan Bayezid'in ordusu yorgundu. Bayezid, ordusunun dinlenmesini uygun bulmuştur. Timur'un ordusu ise daha hazırlıklı ve üstündü. Timur, kendi hayali olan Turan Birliği'ni oluşturmak amacıyla Bayezid'i önünde bir engel olarak görüyordu.

Ankara Savaşı'nın Başlaması

28 Temmuz 1402 sabahında iki ordu savaş düzenine geçti. Bayezid, Niğbolu Savaşı'ndaki taktiği olan hilal taktiğini uygulamayı planladı. Ancak, Azapların ağır yenilgi almasıyla bu taktik işe yaramadı. Bayezid, sipahilere ve yeniçerilere saldırı emri verdi. Timur'un ordusunda bulunan filler ve ağır süvari birlikleri, Osmanlıları şaşkına çevirdi. Savaşın sonunda Bayezid yenilgiye uğradı ve Timur tarafından esir alındı.

Ankara Savaşı'nın Sonuçları

Savaşın sonucunda Timur, esir aldığı Bayezid'e esir muamelesi yapmamış, ihtiyaçlarını karşılamış ve dostça yaklaşmıştır. Timur, Bursa'yı işgal ederek burayı tabiiyetine bağlamış ve İzmit'i fethetmiştir. Bu savaş, Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri'nin başlamasına, imparatorluğun kurulmasının gecikmesine, İstanbul'un fethinin ileri bir tarihe ertelenmesine ve Anadolu'daki siyasi birliğin bozulmasına neden olmuştur.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

3. Selim Dönemi ve Savaşları

3. Selim Dönemi ve Savaşları

Osmanlı Devlet Yapısı

Osmanlı Devlet Yapısı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Toplum Yapısı Nasıldı?

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Osmanlı Padişah Sıraları Nasıldır?

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

IV. Murad Dönemi Siyasi Olaylar

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

Güncel

Handan Sultan

Handan Sultan

Güncel

2. Murat Dönemi ve Savaşları

2. Murat Dönemi ve Savaşları

Güncel

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Sultan Alparslan Hayatı ve Ölümü

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Osmanlı Ailesi

Osmanlı Ailesi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Cem Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlıda Veraset Sistemi

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Osmanlı Hukuk Sistemi Nasıl İşliyordu?

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Safiye Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

Adile Sultan Hayatı ve Ölümü

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

3. Selim Dönemi Yapılan Yenilikler

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devletinde Harem

Osmanlı Devletinde Harem

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

3. Mehmet Dönemi ve Savaşları

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Fetret Devri Olayları ve Tarihi

Eyüp Sultan

Eyüp Sultan

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Edebiyatı

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Osmanlı Beylikleri Özellikleri ve Dönemleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

Yeniçeri Ocağının Özellikleri

I.Mehmed Dönemi Fetihler

I.Mehmed Dönemi Fetihler

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Osmanlı Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

2. Viyana Kuşatması ve Sonuçları

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı ve Ölümü

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı ve Ölümü

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

1. Ahmed Dönemi Yenilikleri

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?

Osmanlı Akıncılarının Özellikleri?