Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah

Yeniçeri Ocağını ve Kapıkulunu Ocağını kuran padişah kimdir? 1362 yılında Anadolu Selçuklular'daki Hassa ordusundan ilham alınarak kurulmuştur. Kuran padişah ise Osmanlı'nın üçüncü padişahı olan Birinci Murat (Hüdavendigar) tarafından kurulmuştur.

Birinci Murat Anadolu'da faaliyet göstermek yerine daha çok Balkan fetihlerinin önemsemiştir. Özellikle Edirne ve Filibe fethedildikten sonra Bizans ile Balkan'ın bağlantısı kalmamıştır. Bu fetih sonrasında Macar, Sırp, Bulgar, Eflak ve Bosna Kuvvetlerinden oluşan Edirne üzerinden bir haçlı ordusu yola çıkarmıştır. Bu Haçlı ordusunun çıkarılmasının amacı Türkleri rumeli'den atmaktır. Bundan dolayı haçlılar ile Sırpsındığı Savaşı yapılmıştır ve Osmanlı Devleti bu savaştan zafer kazanmıştır. Bu savaşın diğer bir özelliği ise Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk haçlı ittifakı başarısız olmuştur. Böylece Balkanlardaki macarların üstünlüğü kalmamıştır. Ayrıca Edirne savaştan sonra başkent yapılmıştır.

Bu savaş sonrasında Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini durduramayan Bulgarlar vergi vermeyi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Böylece Osmanlı üstünlüğünü tanımış ve onun egemenliği altına girmiş olmuşlardır. 1389 yılında Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah olan Birinci Murat 1. Kosova savaşının haçlılar ile yaparak zafer kazanmıştır. Birinci Murat savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilmiştir. Bu savaşın önemi ise Türklerin Balkanlardan kolaylıkla atılamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca bu savaşta ilk kez Osmanlılar top silahını kullanmışlardır.

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah olan Birinci Murat döneminde Balkanlar'da meydana gelen gelişmeler

 • Edirne ve filibe'nin fethi.
 • Sırpsındığı savaşı
 • Çirmen savaşı (Sırplarla Yapılan bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır)
 • 1. Kosova Savaşı

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı Kuran Padişah 1. Murat döneminde Anadolu'da meydana gelen gelişmeler

 • Ankara karamanoğullarından geri alınmıştır.
 • 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt Germiyan beyinin kızı ile evlendirilmiş ve onlardan çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav alınmıştır.
 • Hamit oğullarından Eğirdir ve çevresi satın alınmıştır.
 • Karaman beyi Alaaddin Ali Bey ile 1. Murat kızını evlendirip dostluk kurmayı amaçlamıştır. Fakat Karamanoğulları bu dostluğu uzun sürdürmemiştir. Bu yüzden 1. Murat harekata geçerek Karamanoğulları'nı yenmiştir.

1. Murat döneminde devlet teşkilatında meydana gelen gelişmeler

 • Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirilmiştir.
 • Kapıkulu Ocağı kurulmuştur. (Kapıkulu Osmanlı döneminde padişahın komutası altında bulunan, hazineden çeşitli ödenekler (Ulefe) alan ve sürekli görev yapan askerlere denilmektedir.)
 • Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. (Yeniçeri Osmanlı döneminde sürekli askerlik görevi yapan ücretli yaya askerlere verilen isimdir.)
 • İlk kez pençik sistemi uygulanmaya başlamıştır. (Pençik sistemi, asker yetiştirmek için savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen isimdir. Sözlük anlamı beşte bir demek olan pençik savaşlarda esir düşen insanlardan askeriyede kullanılmak üzere 5'te biri alınmasıdır.)
 • Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. (Balkanlar'daki Osmanlı topraklarının yönetiminden sorumlu kuruluş.)
 • İlk kez tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır ve Tımarlı Sipahiler oluşturulmuştur.
 • İlk kez Veziri Azam atanmıştır. (Veziri Azam (Sadrazam) Osmanlı Dönemindeki başbakana verilen isimdir.
 • İlk kez kazaskerlik ve defterdarlık makamları kurulmuştur. (Kazasker, Osmanlı Döneminde kadınların başında duran kadının aşamasında bulunan ve divan üyesi olan devlet görevlisine verilen isimdir. Defterdar ise devletin maliye işlerini yönteme yetkisine sahip devlet görevlisidir.)
 • İlk kez Acemi oğlanlar Ocağı ve Topçu ocağı kurulmuştur.
 • Ülkenin hanedanın ortak malı anlayışı değiştirilmiştir; yeni anlayışla ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır olarak benimsemiştir. Böylece merkezi otorite güçlendirilmiş ve taht kavgaları azaltılmaya çalışılmıştır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 14:32:01
Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024