Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?
15 Mayıs 2024

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağını Kuran Padişah Hangisidir?

Yeniçeri Ocağını ve Kapıkulunu Ocağını kuran padişah kimdir? 1362 yılında Anadolu Selçuklular'daki Hassa ordusundan ilham alınarak kurulmuştur. Kuran padişah ise Osmanlı'nın üçüncü padişahı olan Birinci Murat (Hüdavendigar) tarafından kurulmuştur.

Birinci Murat Anadolu'da faaliyet göstermek yerine daha çok Balkan fetihlerinin önemsemiştir. Özellikle Edirne ve Filibe fethedildikten sonra Bizans ile Balkan'ın bağlantısı kalmamıştır. Bu fetih sonrasında Macar, Sırp, Bulgar, Eflak ve Bosna Kuvvetlerinden oluşan Edirne üzerinden bir haçlı ordusu yola çıkarmıştır. Bu Haçlı ordusunun çıkarılmasının amacı Türkleri rumeli'den atmaktır. Bundan dolayı haçlılar ile Sırpsındığı Savaşı yapılmıştır ve Osmanlı Devleti bu savaştan zafer kazanmıştır. Bu savaşın diğer bir özelliği ise Osmanlı Devleti'ne karşı oluşturulan ilk haçlı ittifakı başarısız olmuştur. Böylece Balkanlardaki macarların üstünlüğü kalmamıştır. Ayrıca Edirne savaştan sonra başkent yapılmıştır.

Bu savaş sonrasında Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini durduramayan Bulgarlar vergi vermeyi kabul etmek zorunda kalmışlardır. Böylece Osmanlı üstünlüğünü tanımış ve onun egemenliği altına girmiş olmuşlardır. 1389 yılında Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah olan Birinci Murat 1. Kosova savaşının haçlılar ile yaparak zafer kazanmıştır. Birinci Murat savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilmiştir. Bu savaşın önemi ise Türklerin Balkanlardan kolaylıkla atılamayacağı anlaşılmıştır. Ayrıca bu savaşta ilk kez Osmanlılar top silahını kullanmışlardır.

Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı kuran padişah olan Birinci Murat döneminde Balkanlar'da meydana gelen gelişmeler
 • Edirne ve filibe'nin fethi.
 • Sırpsındığı savaşı
 • Çirmen savaşı (Sırplarla Yapılan bu savaşı Osmanlılar kazanmıştır)
 • 1. Kosova Savaşı
Kapıkulu ve Yeniçeri Ocağı'nı Kuran Padişah 1. Murat döneminde Anadolu'da meydana gelen gelişmeler
 • Ankara karamanoğullarından geri alınmıştır.
 • 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt Germiyan beyinin kızı ile evlendirilmiş ve onlardan çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav alınmıştır.
 • Hamit oğullarından Eğirdir ve çevresi satın alınmıştır.
 • Karaman beyi Alaaddin Ali Bey ile 1. Murat kızını evlendirip dostluk kurmayı amaçlamıştır. Fakat Karamanoğulları bu dostluğu uzun sürdürmemiştir. Bu yüzden 1. Murat harekata geçerek Karamanoğulları'nı yenmiştir.
1. Murat döneminde devlet teşkilatında meydana gelen gelişmeler
 • Divan teşkilatı sistemli ve sürekli hale getirilmiştir.
 • Kapıkulu Ocağı kurulmuştur. (Kapıkulu Osmanlı döneminde padişahın komutası altında bulunan, hazineden çeşitli ödenekler (Ulefe) alan ve sürekli görev yapan askerlere denilmektedir.)
 • Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. (Yeniçeri Osmanlı döneminde sürekli askerlik görevi yapan ücretli yaya askerlere verilen isimdir.)
 • İlk kez pençik sistemi uygulanmaya başlamıştır. (Pençik sistemi, asker yetiştirmek için savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemi oğlan adaylarına verilen isimdir. Sözlük anlamı beşte bir demek olan pençik savaşlarda esir düşen insanlardan askeriyede kullanılmak üzere 5'te biri alınmasıdır.)
 • Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. (Balkanlar'daki Osmanlı topraklarının yönetiminden sorumlu kuruluş.)
 • İlk kez tımar sistemi uygulanmaya başlanmıştır ve Tımarlı Sipahiler oluşturulmuştur.
 • İlk kez Veziri Azam atanmıştır. (Veziri Azam (Sadrazam) Osmanlı Dönemindeki başbakana verilen isimdir.
 • İlk kez kazaskerlik ve defterdarlık makamları kurulmuştur. (Kazasker, Osmanlı Döneminde kadınların başında duran kadının aşamasında bulunan ve divan üyesi olan devlet görevlisine verilen isimdir. Defterdar ise devletin maliye işlerini yönteme yetkisine sahip devlet görevlisidir.)
 • İlk kez Acemi oğlanlar Ocağı ve Topçu ocağı kurulmuştur.
 • Ülkenin hanedanın ortak malı anlayışı değiştirilmiştir; yeni anlayışla ülke hükümdar ve oğullarının ortak malıdır olarak benimsemiştir. Böylece merkezi otorite güçlendirilmiş ve taht kavgaları azaltılmaya çalışılmıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

3. Murad Dönemi Fetihler

3. Murad Dönemi Fetihler

Son Padişah

Son Padişah

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Emir Sultan Hayatı ve Ölümü

Popüler İçerikler

Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

Tanzimat Fermanı ve Sonuçları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

3. Mustafa 3 Mustafa Dönemi ve Savaşları

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

Mihrimah Sultan Hayatı ve Ölümü

1. Mehmed

1. Mehmed

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Sultan Ahmet Hayatı ve Ölümü

Güncel

Osmanlı Rus Savaşı

Osmanlı Rus Savaşı

Güncel

Genç Osman Dönemi

Genç Osman Dönemi

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Osmanlı İran İlişkileri Nasıldı?

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Şehzade Mustafa Hayatı ve Öldürülmesi

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Hatice Sultan Hayatı ve Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

Osmanlı Yükselme Dönemi

1. Selim Dönemi Fetihler

1. Selim Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Osmanlı Eserleri

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olaylar

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

1 Dünya Savaşında Osmanlı Devleti

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri

Osmanlı Devleti Haritası

Osmanlı Devleti Haritası

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Vahdettin Hayatı ve Padişahlık Dönemi

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

Yeniçerileri Kaldıran Padişah Kimdir?

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Osman Gazi Hayatı ve Dönemi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Son Osmanlı Mebusan Meclisi

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

Osmanlı Deniz Kuvvetleri

4. Murat Dönemi Yenilikleri

4. Murat Dönemi Yenilikleri

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

3. Ahmet Dönemi ve Savaşları

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Ayşe Sultan Hayatı ve Ölümü

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Sokullu Mehmet Paşa Dönemi ve Yaşanan Olaylar

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

3. Osman Dönemi ve Savaşları

3. Osman Dönemi ve Savaşları

Orhan Gazi Hayatı

Orhan Gazi Hayatı

Handan Sultan

Handan Sultan

Osmanlı Divan Üyeleri

Osmanlı Divan Üyeleri

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü

Halime Sultan. Hayatı ve Ölümü