Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
17 Yüzyılda Osmanlı Devleti

17 Yüzyılda Osmanlı Devleti

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi Nedenleri)


17. Yüzyıl başlarında Osmanlı eski gücünü, kuvvetini kaybetmeye başladı. Yapılan savaşların uzaması, uzayan savaşları yer yer kaybetmeye başlaması, sınırların genişlemesinde yavaşlamanın olması, iç isyanların giderek artması, mali ve ekonomik sorunların yaşanması Osmanlının duraklamasına neden oldu. Ayrıca ordu içerisindeki bozulmalar, yönetici yetersizliği, hükümdarların iyi yetişmemesi veya çocuk yaşta tahta geçme durumlarının olması, bilim ve teknik alanında Avrupa'nın gerisinde kalınması, devletin doğal sınırlara ulaşması ve bu bağlamda güçlü devletlerle karşılaşması etkili olmuştur.

17. Yüzyılda Osmanlı devleti (Duraklama Dönemi Dış Olaylar)


1. Osmanlı - İran Savaşları

Osmanlı devleti 1590 yılında Ferhat Paşa antlaşması ile doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştı. İran Osmanlının batıda Avusturya ile içeride ise Celali İsyanları ile uğraşmasını fırsat bilerek Osmanlı sınırlarını tehdit etmeye başladı. Aralarında savaş yeniden başladı ve aralıklarla sürmeye devam etti ta ki 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşmasına kadar. Kasrı şirin Antlaşmasına göre:
 • Bağdat Osmanlılarda kaldı.
 • Revan ve Azerbaycan İran'a bırakıldı.
2. Osmanlı - Avusturya Savaşları

Avusturya, kanunu zamanında yapılan İstanbul Antlaşmasından bu yana Osmanlıya yıllık vergi vermekteydi. Avusturya'nın bu vergiyi kesmesi ve sınırlardaki olaylar yüzünden 1593'te başlayan savaşlar 1606 yılına kadar sürdü. Osmanlı Haçova ve Kanije'de büyük zafer kazandılar ancak doğuda İran savaşlarının başlaması ve İçeride Celali İsyanlarının patlak vermesi ile istenilen sonuca varılamadı. 1606'da Zitvatorok Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre:
 • Kanije, Eğri ve Estergon Osmanlı da kalacak.
 • Avusturya yıllık vergi ödemeyecek.
 • Avusturya savaş tazminatı ödeyecektir.
 • Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayılacaktır.
NOT: bu savaşla Osmanlının savaştan galip çıktığını ama Avusturya üzerindeki üstünlüğünü kaybetmiştir. Ne demek! Avusturya kralı Osmanlı padişahıyla eşit sayılacak.

1662'de Avusturya'nın Erdel şehrinde karışıklık çıktı. Bunun üzerine Fazıl Ahmet Paşa sefere çıktı ve Uyvar'ı aldı. Avusturya ordusunu da yendi. Avusturya barış istedi ve 1664'te Versay Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre:
 • Avusturya savaş tazminatı ödeyecekti.
 • Avusturya Elder işlerine karışmayacaktır.
 • Uyvar ve Neograt Kaleleri Osmanlılarda kalacaktır.
NOT: bu antlaşma ile Avusturya'dan son kez toprak alınmıştır.

Daha sonra Macarların yardım istemesi üzerine giden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Avusturya'nın başkenti Viyana'yı kuşattı ancak yenildi. 1699'da yapılan Karlofça Anlaşmasında Osmanlı ilk kez büyük toprak kaybetti.

3. Osmanlı - Lehistan, Osmanlı - Venedik - Savaşları

Burada önemli olan olay Osmanlının Lehistan ile yapılan Bucaş antlaşması ile batıda son kez toprak kazanıp batıda en geniş sınırlara ulaşmasıdır.

Venedik'in elinde bulunan Girit'te Hristiyanlar Osmanlının ticaret, haz ve yolcu gemilerine saldırıyorlardı. 1645'te ada kuşatıldı. 25 gün sonunda ada alındı. Girit'in alınması ile Doğu Akdeniz Türk gölü haline geldi.

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti (İç İsyanlar)


17. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yönetiminin bozulması, siyasi ve mali sorunların çıkması ile bağlantılı birçok isyan çıktı : Yeniçeri ve Kapıkulu İsyanları; devlet adamlarının çıkarları doğrultusunda askerleri kışkırtması, askerin maaşının zamanında ödenmemesi, ocaktaki bozulmalar gibi etkenler isyanların çıkmasına neden olmuştur. Genç Osman'ın ölümüyle sonuçlanmıştır. Celali İsyanları; padişahların ve yöneticilerin yetersiz kalması, rüşvet ve kayırmanın olması, tımar sisteminin bozulması, yöneticilerin halktan haksız yere vergi toplatılması, savaşların uzun sürmesi gibi nedenler Anadolu'da isyanların çıkmasına neden olmuştur. Eyalet İsyanları; merkezi otoritenin zayıflığından yararlanan Erdel, Efdak, Boğdan, Yemen, Tunus gibi merkeze uzak yerlerde isyanlar çıktı. İsyanlar zor da olsa bastırıldı.

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Islahatlar)

II. Osman (Genç) Islahatları
 • İlmiye sınıfının yetkilerini azalttı. Şeyhülislamın fetva vermek dışında yetkileri kaldırıldı.
 • İçki içmek yasaklandı.
 • Saray dışından evlenme geleneği yeniden başlatıldı.
 • Yeniçeri ocağını kaldırmak istedi Yeniçeriler bunu öğrenince Genç Osman'ı öldürdüler. Genç Osman'ın öldürülmesiyle ıslahat yarım kaldı
IV. Murat Islahatları
 • Yeniçeri zorbalığını ortadan kaldırdı ve bir düzene soktu.
 • İçki ve sigarayı yasakladı. Kahvehaneleri kapattı. Bu yolla asayiş ve güvenliği sağlamaya çalıştı.
 • Maliyeyi düzeltti.
 • Genç yaşta ölümü ıslahatların yarıda kalmasına sebep oldu.
Son Güncelleme : 20.01.2024 02:33:10
17 Yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
17 Yüzyılda Osmanlı Devleti Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "17 Yüzyılda Osmanlı Devleti"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
1. Mehmed
1. Mehmed
Osmanlı padişahlarının beşincisi.Saltanatı: 1413-1421.Babası: Yıldırım Bayezid- Annesi: Devlet Hatun.Doğumu: 1379 Vefatı: 26 Mayıs 1421Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı D...
Fetret Devri
Fetret Devri
Fetret devri, Yıldırım Beyazıt'ın 1402 yılında Ankara Savaşında Timur' esir düşmesiyle, altı oğlundan dördünün yaptığı taht kavgalarıyla geçen 1402-1413 yılları arasındaki döneme verilen addır. Bu döneme Bunalım Devri ya da Fasıla-i Saltanat adı da v...
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt'ın Anadolu SiyasetiI. Murad'ın vefatı Anadolu'da karışıklıklara sebep oldu Karamanlıların desteği ile beylikler tekrar egemenliklerini güçlendirmeye başladılar.Beyazıt ilk önce bunlara yeteri tepkiyi gösteremedi. Yaklaşık bir sene oy...
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt
Yıldırım Beyazıt, Osmanlı İmparatorluğunun 4. Padişahı ve Sultan I. Murat'ın oğludur. Annesi ise I. Murat'ın baş cariyelerinden Gülçiçek Hatundur. Yıldırım Beyazıt 1360 yılında doğmuş ve lala eğitimini Kütahya da almıştır. Dönemin büyük alimlerinden ...
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
İlk kez Acemioğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı kuruldu.İlk kez Pençik Sistemi uygulandı.Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.İlk kez Tımar Sistemi uygulandı ve Tımarlı Sipahiler oluşturuldu.İlk kez Kazaskerlik ve Defterdarlık makamı kuruldu.İlk kez...
1.Murat Dönemi Fetihler
1.Murat Dönemi Fetihler
Sultan Murad Hüdavendigar'ın bütün hayatı sınır boylarında ve savaş meydanlarında geçti. Rumeli'den Anadolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye durmadan dinlenmeden seferler yapan Sultan Murad Hüdavendigar, bizzat katıldığı 37 savaşın hepsini kazandı.-1360 yıl...
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Osmanlı Beyliği'ni yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde devlet yapmıştır. Sultan unvanı ilk kez Orhan Gazi zamanında kullanılmıştır.İlk kez vezirlik teşkilatı kurulmuştur. Osmanlı'da ilk vezir Alaeddin Paşa'dır. İlk medrese İznik'te kuru...
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
Orhan Bey'in beylik yıllarının ilk dönemi Anadolu'da fetihlerle geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Diğer yandan da Bizans topraklarına yönelik ...
1. Murat
1. Murat
1. Murat: Diğer isimleri ile; Murat Hüdavendigar veya Gazi Hünkar, 1326 yılında doğmuş olan 1 Murat, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğullarıdır. Babasından aldığı Yüz bin metre karelik Osmanlı Toprağını beş yüz bin metre kareye çıkarmış başarılı bir...
Orhan Gazi
Orhan Gazi
Orhan Gazi: Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı İmparatorluğunun ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gelmiştir. 1324 yılında babası Osman Gazi vefat edince Beyliğin başına geçmiş ve 1362 yılında vefat edene kadar ...
Osman Bey
Osman Bey
Osman Bey: Namı değer Osman Gazi. 1258 yılında Söğüt'te doğdu.1299 yılında Selçuklu Devletinden ayrılarak Osmanlı Beyliğini kurdu ve ismi asırlar boyu hükümdarlığın adı oldu. Babası Ertuğrul Gazi annesi Hayme Hatun'dur.Çocukluğu, gençliği ve aldığı e...
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
DEVLET ANLAYIŞIOsmanlı Devleti'nde, I. Murat döneminde ‘'Devlet, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır. ' anlayışı benimsenmiştir. Fatih döneminde, devletin bütünlüğünün korunması için kardeş katline izin verilmiştir. Bu kanunname ile Osmanlı Devleti...

 

3. Murad Dönemi Fetihler
3. Murat
2. Selim Dönemi Yapılan Fetihler
2. Selim
Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Fetihler
Kanuni Sultan Süleyman
1. Selim Dönemi Yenilikleri
1. Selim Dönemi Fetihler
Yavuz Sultan Selim
II.Beyazid Dönemi Fetihler
2. Beyazıt
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
2. Murat
I.Mehmed Dönemi Fetihler
1. Mehmed
Fetret Devri
Yıldırım Beyazıt Dönemi Fetihler
Yıldırım Beyazıt
1.Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
1.Murat Dönemi Fetihler
Orhan Gazi Döneminde Yapılan Yenilikleri
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Popüler İçerik
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Yenilikler
Fatih, askeri başarılarla Osmanlı Devleti'ni büyük bir imparatorluğa dönüştürdü. Bilime, tarihe ve felsefeye özel ilgi gösterdi. Türkçe'den başka Arap...
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmed Dönemi Fetihler
Fatih Sultan Mehmet(Mehmed), 30 Mart 1432'de, o dönemde Osmanlı Devleti’nin başkenti olan Edirne'de doğdu. 6.Osmanlı padişahı olanII. Murad’ın Hüma Ha...
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet
Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedi...
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
2. Murat Dönemi Yapılan Yenilikler
Sultan İkinci Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuşt...
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
II.Murat Dönemi Yapılan Fetihler
Aydın ve Menteşe beyliklerine son veren II. Murat, Karaman’la yeniden başlayan bir savaşa girdi, savaşı kazandı. 1425 tarihinde Venedik Sav...
2. Murat
2. Murat
2. Murat 1. Mehmed'in ve Emine Hatun'un oğlu olarak 1404 yılında Amasya'da doğmuş, altıncı Osmanlı padişahı olarak bilinir. Divan edebiyatında Muradi ...
I.Mehmed Dönemi Fetihler
I.Mehmed Dönemi Fetihler
Çelebi Mehmed Rumeli’ndeki olaylarla uğraşırken, Karamanoğlu yine harekete geçti. Germiyanoğlu Yakub Bey’in Mehmed Çelebi’ye itaatini bildirmesi üzeri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Orhan Gazi Dönemi Fetihler
1. Murat
Orhan Gazi
Osman Bey
Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
Osman Bey ?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Osman Bey ?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024