osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarOsmanlıda Eğitim

Osmanlıda eğitim, belli bir konuda, bir bilim dalında yetiştirme ve var olan yeteneklerini, bilgilerini geliştirme olarak tanımlayabiliriz. Osmanlıda eğitim faaliyetleri, amacına ulaşmak için öğretim faaliyetlerinden de faydalanabilir. Bu nedenle öğretim de eğitimin bir parçasıdır. Osmanlılarda "talim", "tedris" gibi isimler ile tanımlanabilen öğretim; belirli bir amaca göre gerekli bilgileri öğretme işidir. Buna göre eğitim ve öğretimin amacı, insanlara gerekli olan bilgi, kültür ve bir takım davranışların kazandırılması olarak ta tanımlanabilir. Osmanlıda eğitimin iki ana düşüncesi vardır. Bunlar:
  • Kişilere değerli ve geçerli bilgileri aktarmak
  • Hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için eğitim ve öğretim faaliyeti gerçekleştiren kurumlar ile eğitim ve öğretim yapmak.
Osmanlıda eğitim birçok alanda yapılmıştır. Bunlardan biri de askeri ve ilmiye alanında yapılan eğitimdir. Askeri sınıfa insan yetiştirmek amacı ile Top kapı sarayında bulunan Enderun Mektebidir. Bu mektebe girebilmek için Galatasaray, Edirne sarayı, İbrahim paşa sarayı gibi saray okullarından mezun olmak gerekiyordu, bu okullara devşirme yöntemi ile yani, Osmanlı devletinin fethettiği yerlerdeki yetenekli, Hıristiyan çocukları sıkı bir eğitimden geçirerek üstün bir asker ve bürokrat yetiştirilmesi sistemi, öğrenci alınırdı. Enderun mektebini bitirenler, Kaptan-ı Derya, yeniçeri ağası, beylerbeyi, vezir ve sadrazam olarak askeri sınıfların kademelerinde görev yapabilirler. İlmiye sınıfı ise medreselerden yetişiyor idi. Medreselerden mezun olanlar ise, kadılık, müftülük, nişancılık, defterdarlık ve cami hizmetleri gibi yerlerde görev alabilirlerdi.

 

Osmanlıda eğitimin ilk adımı sübyan mektepleri idi. Bu mekteplere mahalle mektepleri de denir. Her mahallede bulunurdu.
Osmanlıda Eğitim

Günümüzdeki karşılığı ilkokullar olan bu mektepler medreselere başlangıcın temelini oluştururdu. 5-6 yaşına gelmiş çocuklar bu okullara giderdi. Bu okullarda eğitim verebilmek için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yoktu. Okuma-yazma bilen ders vermeye uygun olan herkes bu okullarda ders verebilirdi. Sübyan mekteplerinin belirli bir süresi ve sınıfı yoktu. Her çocuk öğrenmesi gereken şeyleri öğrenene kadar okullara devam ederdi. Bu mekteplerde alfabe, okuma, yazma, dört işlem ve dini bilgiler verilirdi.

Medreseler orta ve yüksek öğretim kurumlarının temelini oluşturur. Medrese kelimesi anlam olarak talebenin ilim öğrendiği yer anlamına gelir. Medreseler genel anlamda sübyan mekteplerinin üstünde eğitim-öğretim yapan orta ve yüksek öğrenim kurumlarıdır. İlk Osmanlı medresesi 1330 yılında İznik'te Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Medreselerde okutulan dersler Kuran, Hadis, Fıkıh ve Kelam dersleridir. Osmanlıda eğitim medreselerde din ağırlıklı eğitim diyebiliriz.

Daha sonradan Osmanlıda eğitimde bazı gelişmeler olmuştur. Daha önceden kızlar okula gitmez iken artık açılan kız rüştiyesi ile kızlarda eğitim ve öğretim görmeye başlamışlardır. Bu gelişme Türk eğitim tarihinde gerçekten önemli bir gelişmedir. Daha sonra günümüzde siyasal bilgiler olarak bilinen mekteb-i mülkiye açılmıştır. 1868'de de halen günümüzde öğrenci yetiştiren Galatasaray Lisesi açılmıştır. Fakir ve kimsesiz çocukların eğitim ve öğretim masraflarını gidermek için Darüşşafaka kurulmuştur. 

1856 yılındaki ıslahat fermanı ile Osmanlıda eğitim alanında bazı değişiklikler yapılması öngörülmüş, Hıristiyan ve Müslüman bütün Osmanlı halkının eşit şartlar altında eğitim faaliyetlerinden faydalanması ve bu suretle Osmanlı birliğinin sağlanması düşünülmüştür.

Yayınlanma Tarihi : 09.11.2014 23:04:05

Osmanlıda Eğitim Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Osmanlıda Eğitim"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Safiye Sultan

Safiye Sultan: Osmanlı'nın en güçlü kadınları arasında yer alan Safiye Sultan Sofia Bellicui Baffo adıyla 1550'de Venedik'te dünyaya geldi. Çok zengin bir ailesi (babası Leonardo Baffo Korfu adasının Venedik valisiydi) olan Sofia,...

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedincisidir.İstanbul'u fethettikten sonra Fetih'in Babası anlamına gelen " Fatih" u...

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Son Padişah

Son Padişah, Son Osmanlı padişahı olan VI Mehmed (Sultan Vahideddin) 14 ocak 1861 doğmuş 16 mayıs 1926 yılında ölmüştür. Osmanlı imparatorluğunun 36. son sultanı 156. islam halifesidir. Sultan vahdeddin'den sonra padişahlık kaldır...

Osmanlı Hukuk Sistemi

Osmanlı hukuk sistemi, birçok hukuk sisteminin sentezlenmesi sonucu oluşmuştur. Hukuk sistemi bir ülkenin gelişmesinde ve kalıcı olmasında oldukça büyük etki yapmaktadır. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin dört kıtada uzun yıllar boyun...

Osmanlıda Vakıf

Osmanlıda vakıf, toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin kurdukları vakıflara bırakılmıştır. Zaman içerisinde vakıflar ekonomik, sosyal, sanat, eğitim, sağlık, ulaşım, mimari ve bayındırlık alanlarında önemli rol oyn...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Ekim - 2017