osmanlipadisahlari.gen.tr
Osmanlı Padişahları

Ana Sayfa | Soru Cevaplar | Yeni Makale Ekle | En Son Yapılan YorumlarKuyucu Murat Paşa

Kuyucu Murat Paşa, (1530 - 21 Haziran 1611) 1. Ahmet'in padişahlığı döneminde 11 Aralık 1606 ve 5 Ağustos 1611 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamıdır. Kuyucu Murat Paşa tarihte Anadolu'da çıkan Celali isyanları sırasında ayaklanmaya katılanları öldürmesiyle tanınmaktadır.

Kuyucu Murat Paşa'nın yaşamı

Bosnalı Hırvat asıllı olan Murat Paşa, devşirme olarak Enderun mektebine girmiştir. Buradan sonra sarayda çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Saraydan sonra, dışarıda farklı devlet işlerinde görev yapmıştır. 1554 yılında Mısır valisi Mahmut Paşa'nın yanında kethüda görevini yapmış, ardından Mısır'da sancakbeyi olmuştur. Görevlerindeki başarılarından dolayı Mısır emr haçlığı görevi verilmiştir.

1571 yılında Koca Sinan Paşayla beraber Yemen seferine çıkmış, burada büyük faydaları olmuştur. 1576 yılında getirildiği Yemen Beylerbeyi görevinde dört yıl kalmış, burada önemli imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Ancak aleyhinde çalışanlar bundan büyük kazanç sağladığı konusunda söylentiler çıkardığından, bu görevden alınarak, İstanbul'a çağırılmış ve Yedikule zindanlarında bir süre tutuklu kalmıştır. Affedildikten sonra, Şarki Karahisar Sancakbeyi olmuştur. Daha sonra Trablusşam valisi, ardından Karaman Beylerbeyi olmuştur. Bu görevdeyken Özdemiroğlu Osman Paşa serdarlığında, İran seferine askerleriyle katılmıştır. 1585 yılında Tebriz yakınlarında Safevi İran güçleriyle yapılan muharebede, atının çukura düşmesiyle İranlılara esir olmuştur. Kahkaha Kalesinde tutuklanmıştır. Kayıtlarda üç yıl boyunca İran Şahının yanında esir olarak kaldığı belirtilmektedir. 1578-1590 yıllarında yapılan Osmanlı Safevi savaşının sonucunda imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile 1590 yılında İstanbul'a dönmüştür.

Önce Kıbrıs Beylerbeyi, 1594 yılında Şam valisi, 1595 yılında Diyarbakır valisi olmuş, 1593-1606 Osmanlı Avusturya savaşında, 1595 yılında Avusturya seferine katılmıştır. Macaristan seferinde uzun yıllar kalan Murat Paşa, Eğri kuşatmasında, Haçova savaşında büyük başarılar göstermiştir. Kanije seferinde Bobofça Kalesini almış, 1603 yılında Rumeli Beylerbeyi ve Budin Muhafızlığı görevine getirilmiştir. Murat Paşa 1605 yılında dördünü vezir olarak kubbe veziri yapılmıştır. 1606 yılında sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve Serdar-ı Ekrem Macaristan cephesine giderken, Kuyucu Murat Paşa Macaristan serdarı yapılmıştır. Sokullu tarafından Avusturyalılarla yapılan barış görüşmelerini Kuyucu Murat Paşa sürdürmüştür. Antlaşmanın son metnini hazırlayan Osmanlı heyetinde görev yapmıştır. Osmanlı Devletinin en avantajlı koşullarla imzaladığı antlaşma olan Zitvatorok antlaşması 11 Kasım 1606 yılında imzalanmıştır.

Kuyucu Murat Paşa

Kuyucu Murat Paşa'nın sadrazamlık dönemi

Avusturya ile yapılan savaşın bitmesinden sonra, Anadolu'da çıkan Celali isyanlarının bastırılması gerekiyordu. Kuyucu Murat'ın Belgrad'a dönmesiyle, sadrazam Boşnak Derviş Mehmet Paşa 9 Aralık 1606 yılında görevden alınıp, idam edildi. 1. Ahmet Şeyhülislam Sunullah Efendi'nin tavsiyeleriyle, Kuyucu Murat Paşa'yı sadrazam tayin etmiştir. 11 Aralık 1606 yılında mührü hümayun Belgrad'da Kuyucu Murat Paşa'ya ulaştırılmıştır.

Kuyucu Murat Paşa Anadolu'daki Celali Ayaklanmasındaki isyancıları idam ettirmesiyle tanınmaktadır. İsyancılar ordunun Avusturya'da olması nedeniyle küçük birlikler kurmuşlardır. Canbolatoğlu Halep'te yerleşmiş, hutbe okutarak, sikke kestirmiştir. 1607 yılından itibaren Anadolu'da seferlere başlayan Kuyucu Murat Paşa, isyancıları temizleme çalışmalarına başlamıştır. Önce Canbolatoğlu üzerine yürümüş, yolda Kalenderoğlu'nu etkisiz hale getirmek için, kendisini Ankara Sancakbeyi yapmıştır. İsyancıların içinden küçük çaplı olanları affetmiştir. İsyancı Sarıcalıoğlu Ahmet Bey'i idam ettirmiş, Belen Geçidi güney tarafındaki Oruç Ovasında Canbolatoğlu'yla muharebeye girişmiştir. Buradan galip ayrılan Murat Paşa, Halep'i ele geçirmiştir. Bundan sonra Tavil Ahmetoğlu Mustafa ayaklanması, Kalenderoğlu, Tavil Halil ayaklanmalarını bastırarak, İstanbul'a dönmüştür.

Yaşı ilerleyen Kuyucu Murat Paşa'nın bu çalışmaları sırasında, atın üzerinde uzun süre kalabilmek için, kendini bağlattığı bilinmektedir. Celali isyanlarında öldürdüğü isyancıların kellerini kuyulara gömdürmesi nedeniyle Kuyucu lakabı almıştır. Yıllar boyu yaptıkları korku hikayesi olarak anlatılmış, soğukkanlılığı, acımasız olması ve gaddarlığı dilden dile dolaşmıştır. Celali isyanlarını destekleyen herkesi öldürdüğü söylenmektedir.

Kuyucu Murat Paşa 15 Ağustos 1611 yılında ordugahı Diyarbakır'da vefat etmiştir. Serveti sonra sadrazam olan Nasuh Paşa tarafından devlete müsadere edilmiştir. İstanbul'da Kuyucu Murat Külliyesinde bulunan türbesine gömülmüştür.

Kuyucu Murat Paşa'nın eserleri

İstanbul Veznecilerde Kuyucu Murat Külliyesinde medrese, sebil, türbe, sübyan mektebi ile dükkanlar bulunmaktadır. Bunlar Sedefkar Mehmet Ağa mimarlığında yapılmıştır. Medrese günümüzde İstanbul Üniversitesi tarafından Güzel Sanatlar bölümü tarafından kullanılmaktadır. Antalya'da yaptırdığı Murat Paşa Cami yine adını taşıyan Muratpaşa ilçesinde bulunur. Devletin gelir ve giderlerinin açıklığa kavuşması için, uzman Aynı Efendi'ye bu konuda bir eser yazdırmıştır.

Yayınlanma Tarihi : 31.07.2014 22:39:28

Kuyucu Murat Paşa Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

Yorum Yapılmış "Kuyucu Murat Paşa"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Emir Sultan

Emir Sultan, Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yaşamış olan büyük bir âlim ve evliya olduğu düşünülen meşhur bir zâttır. Aynı zamanda Yıldırım Bâyezîd Hanın da damadıdır. Nesebi ve HayatıSoyunun hazret-i Hüseyin’e dayandığı iddi...

Padişah Ahmet

Padişah Ahmet, 18 Nisan 1590 yılında Manisa' da doğmuş ve 22 Kasım 1617 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Padişah Ahmet 14. Osmanlı padişahı ve 93. İslam halifesi olmuştur. Padişah Ahmet'in babası 3. Mehmet ve annesi Handan Vali...

Safiye Sultan

Safiye Sultan: Osmanlı'nın en güçlü kadınları arasında yer alan Safiye Sultan Sofia Bellicui Baffo adıyla 1550'de Venedik'te dünyaya geldi. Çok zengin bir ailesi (babası Leonardo Baffo Korfu adasının Venedik valisiydi) olan Sofia,...

Padişah Lokumu

Padişah Lokumu, Osmanlıdan günümüze kadar gelen tatlılardan biridir. Osmanlı da çok güzel bir yemek kültürü vardı. Tabi bu yemek klrtürü günümüze kadar gelmiştir. Yemekleri ve hoşafı çok meşhurdu. Bunun yanı sıra tatlıları çok meş...

Sultan Selim

Sultan Selim; Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 günü dünyaya gelmiştir. Babası Sultan İkinci Beyazıt, annesi Gülbahar Hatundur. Yavuz Sultan Selim uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli, kırmızı yüzlü, uzun bıyıklı yiğit bir padişa...

Handan Sultan

Handan Sultan, 1576 yılında dünyaya gelmiştir. Tam ismi Devletlu İsmetlu Handan Valide Sultan Aliyyetü'ş-Şan Hazretleri idi. Doğduğunda adı Helen olan Handan Sultan aslen Rum asıllıdır. Güzelliğinden dolayı o  dönemin Manisa sanca...

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet: İkinci Mehmet olarak ta bilinir. 1432 yılında dünyaya gelmiş, babası 2. Murat, Annesi Hüma Hatun'dur. Osmanlı Padişahlarının yedincisidir.İstanbul'u fethettikten sonra Fetih'in Babası anlamına gelen " Fatih" u...

Osmanlıda Vakıf

Osmanlıda vakıf, toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanması zenginlerin kurdukları vakıflara bırakılmıştır. Zaman içerisinde vakıflar ekonomik, sosyal, sanat, eğitim, sağlık, ulaşım, mimari ve bayındırlık alanlarında önemli rol oyn...

Son Padişah

Son Padişah, Son Osmanlı padişahı olan VI Mehmed (Sultan Vahideddin) 14 ocak 1861 doğmuş 16 mayıs 1926 yılında ölmüştür. Osmanlı imparatorluğunun 36. son sultanı 156. islam halifesidir. Sultan vahdeddin'den sonra padişahlık kaldır...

Osmanlı Hukuk Sistemi

Osmanlı hukuk sistemi, birçok hukuk sisteminin sentezlenmesi sonucu oluşmuştur. Hukuk sistemi bir ülkenin gelişmesinde ve kalıcı olmasında oldukça büyük etki yapmaktadır. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin dört kıtada uzun yıllar boyun...Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | Yardım Forumları

Osmanlı Padişahları, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Ekim - 2017